Mašine mijenjaju ljude

Vaki dužna uzvratiti ovu brigu i ljubav. Uzvišeni Alah ni Allah naglašava: Mi smo naredili čoujeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje rpi, i odbija ga u toku duije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni ce se svi vratiti djeci i praćenje njihovog odrastanja. Djeca su dužna (Lukman, 14) Naš Gospodar kaže da se trebamo lijepo odnositi prema roditeljima: Reci: “Dodite da vam kažem šta vam Gospodar vas propisuje; da Mu ništa ravnim ne pridružujute, da roditeljima dobro činite… “(El En’am, 151) Coujeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro… (El-Ahkaf, 15) Pažnju svoju, anje i ljubav trebamo iskazivati lijepim riječima: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu Elanjate a roditeljima dobrocčinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive ne reci im ni: “Uh!”- i ne podvikni na njih, i obračaj im se riječima postovanja punim. (El-Isra’, 23) Islam nas uči da se međusobni odnosi članova porodice zasnivaju na pravednosti i blagosti Islam od roditelja zahtijeva da pravedno postupaju prema svojoj djeci i ne dozvoljava pravljenje nikakve razlike medu njima. Allahov Poslanik, a.s., je rekao: Bojte se Allaha i prema svojoj djeci pravedno postupajte. (El-Buhari i Muslim) Pravednim postupanjem roditelja izgradit će se i lijep odnos medu braćom i sestrama u porodici. Djeca tako imaju primjer pravednosti i blagosti te se roditeljima i drugim čanovima porodice obraćaju blagim i lijepim riječima punim poštovanja. Mu- porodica ustrajava, brine se i svakodnevno njeguje povezanost s Bogom kroz prakticiranje slimanska vjere i ispoljavanje svih njezinih obilježja. SMISAO PORODICNIH ODNOSA orodica je temelj ljudske zajednice. U svim objavljenim vjerama smatra se osnovnom éelijom društva i osnovom čovječanstva. Islam porodici pridaje izuzetan znaćaj/ To je jedna od mnogo- brojnih blagodati koje je Uzvišeni Allah dao Svojim robovima na ovome svijetu. Porodica i dom su , mir, toplinu i podršku. Clanovi porodice grade svoje odnose na sredina u kojoj nalazimo sigurnost medusobnom povjerenju i dostojanstvu. Porodica se začinje brakom u kom postoji obostrana raspodjela dužnosti, shodno specifično- stima i mogućnostima bračnog druga. Jedan od temeljnih zadataka porodice je odgoj djece. Da bi ispunili ovaj zadatak, bračni drugovi trebaju uskladiti porodične obaveze i povezati se iskrenom ljubavlju i povjerenjem. Djeca imaju svoje prirodne zahtjeve, trebaju pažnju i predanost, stoga se od roditelja očekuje spremnost na žrtvu i samoodricanje. Majčinska ljubav i roditeljska briga pružit će u djetetu osjećaj sigurnosti i topline porodične atmosfere. Odrastanjem u ovakvom okruženju formira se pravedna, sretna i osoba puna samopo- štovanja. Poslanik, a.s, nas poučava: Svako od vas je pastir i svako će odgovarati za svoje stado! Imam je pastir i odgovoran je za svoje stadoj muškarac je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado; žena je pastirica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado; sluga je pastir u imetku svog gospodara i odgovoran je za svoje stado! Svako od vas je pastir i svako će odgovarati za svoje stado. Roditelj svoj autoritet i očekivanu poslušnost od djece izgraduje zasnivajući je na ljubavi, posto- vanju, uvażavanju i čvrstoj vezi. Roditelji se nikad ne umore od zadovoljstva koje im pruža briga DOVA, MOJE NAJJACE ORUZJE vremena u kome ivimo, vremena koje je obiljeżeno nasiljem, nepravdom, ratovi- na prevarama, poblepom, zapitamo se kolika je moć čovjeka, šta je njegov cilj, kuda ide, radi moć i ostvarivao prevlast nad drugima. Naučnimm radom i tchnickim dostignućima nastojao je pokazati svoju veličinu. Umjetnošću je pokazivao odrz svoje duse. Radi pokazivanja moći, postizanja prevlasti, iskazivanja svoje veličine i stanja vla- stite duie, covwjek od svog postanka traga za novim načinima njihova ostvarenja. Bez obzira na sva postignuta. ostaje slab i nemoćan pred životom protkanim tajnama Božije odredbe. Sva naučna, cjenika i tehnička dostignuća mu ne omogućavaju upravljanje prirodnim zakonima, radanjem, smriu, odabirom potomaka ili predaka i sl. Uziieni Allah je Svojom neizmjernom milošću, slanjem Svojih poslanika i objava, omo- guão čorjeku da se iskaže u svoj svojoj veličini. Dunjalučkim blagodatima omogućuje mu zadovo- jenjc ticlesnih potreba a različitim ibadetima postiże duhovnu snagu koja ga vodi Pravim putem. Jedan od tih ibadeta je i dova kojom może preporoditi dušu, jačati je i pružati joj siguran oslonac u svim ivonim situacijama. Dovom se čovjek może odriavati na Pravom putu i jačati vezu s Uzviše- nim Alahom. Kada vjernik upućuje dove Svevišnjem Allahu, to ne radi samo da bi mu Uzvišeni ispunio molbu ili zadovoljio neku potrebu, nego se dovom uči milosti, skrušenosti i poniznosti te hrani svoju duiu Miloiću Božijom i čini je sigurnom. Ovim ibadetom vjernik iskazuje poniznosti prema Allahu, dzs, i koristi Njegove blagodati. Naime, u svakom vremenu i mjestu, u bilo kojem stanju.

Moj život moja briga

 Imam divnu prijateljicu. Zajedno idemo u školu i u mekteb. Obje smo vrijedne učenice. Dijelile misljanja, planove o budućnosti i maśtale. Doslo je vrijeme odluke! Koju srednju školu upisati? S tim pitanjem smo se budile i odlazile na počinak. Već smo maštale o tome da żelimo biti doktorice koje spašavaju živore ljudima. Naš efendija je citirao ajet: Ko spasi život jednog čovjeka kao da je spasio cijeli swijet. Maštale smo i o tome da pravimo mostove i brane kako bismo stavile Alahove blagodati, rijeke, u službu ljudima. Maštale smo i o bijelom mantilu. Za sva zanimanja su bile potrebne godine školovanja, odnosno učenja i odricanja. To nam tome da budemo advokati koji pomažu nevino optuženima ili naučnice u laboratorijama, u Odlučile smo razgovarati s roditeljima. Moji roditelji su iznijeli jasan stav: “Upiši neku školu koja ti daje ‘hljeb u ruke! Šta misliš o medicinskoj ili o frizerskoj školi, to su dobra zanimanja?!” Roditelji moje prijateljice su razmišljali na sličan način uz objašnjenje da amidža ima dobru firmu kojoj uvijek treba neko voditi knjige te su joj predložili ekonomsku školu. Najozbiljnije smo raz- avjetima roditelja, ali smo tražile i dodatne informacije. I u mektebu smo razgovarali do ovoj temi. Učili smo o istihara-namazu. Muallim nas je savjetovao da u svakoj prilici, kada se od nas očekuje donošenje samostalnih odluka, prakticiramo ovaj namaz kako bismo bili sigurni da smo donijeli ispravnu odluku. A da je ispravna, jednostavno ćemo osjetiti. Cijeli vikend sam sa prijateljicom učila istihara-dovu napamet, a u nedjelju navečer smo se do- govorile da nakon svih priprema za školu, kupanja i jacija-namaza klanjamo istihara-namaz, ona u svojoj kući a ja u svojoj. Već prije smo čule da osoba nakon klanjanja istihara-namaza može sanjati san kako bi iz njega, uz Allahovu pomoć, izvukla pouku za sebe te donijela ispravnu odluku. Ta koder, efendija nam je rekao da se ne razočaramo ako se to ne desi. “Samo slušajte svoje srce i uz llahovu pomoć éete donijeti pravu odluku nakon klanjanja istihara-namaza.” Napomenuo da za istu odluku možemo klanjati istihara-namaz. i do tri puta U ponedjeljak ujutro ništa se nije promijenilo. Nisam mogla donijeti odluku, a u istoj situaciji je bila i moja prijateljica. Tog dana nam je razrednica donijela rezultate testova profesionalne or tacije. Objema nam je preporučena gimnazija. Razrednica nas je zamolila da se do sutrašnjeg dana izjasnimo. Bila sam zatečena. Tako ozbiljna odluka, za tako kratko vrijeme. Mislim, nije baš tako kratko, imala sam cijelu školsku godinu da je donesem, ali sada, sutra, trebam je definirati. Treba mi savjet! – odzvanjalo je u mojoj glavi. Tada sam zastala i smirila se pri pomisli da ću klanjati istiha ra-namaz još jednom ili dvaput. Ipak, imam sve potrebne informacije. Ja želim pomagati ljudima roditelji mi savjetuju zanimanje koje “daje hljeb u ruke”, pedagog mi savjetuje gimnaziju. Da, treba mi savjet moga Stvoritelja Koji najbolje zna moje sposobnosti i ono što život nosi u budućnosti. Odmah po dolasku iz škole, nakon obavljenog dnevnog namaza, klanjala sam i istiha ra-namaz moleći Allaha, dž.š., da mi pomogne da donesem ispravnu odluku važnu za cijeli život. Završetak istihara-namaza je bio početak drugog dijela mog života. Shvatila sam da samo jedna Shvatila srednja škola može spojiti pozitivne savjete dobronamjernih roditelja, nastavnika i efendije čvrsta vjera u Allaha, di.š., ta koja me pokrenula da tražim najispravniju odluku. Da, medresa je škola za mene. Čim su roditelji došli s posla. razgovarala sam s njima o ovoj odluci proširi znanje Čovjekov život na ovome svijetu je dar Božiji. Stvoreni smo da bi bili iskušani ko će bolje i ljepše postu- pati. Temeljni smisao života jeste pokornost Bogu, moralan život, slijeđenje istine, provođenje pravde dostizanje dobrote, iskazivanje milosti i samilosti. Puni smisao života postižemo ukoliko ga ispunimo snažnom vjerom, strpljivošću, ustrajnošću, dobronamjernošću, učenjem i saznavanjem, poštenim radom, plemenitim ponašanjem i lijepim govorom. Naš život će biti ljepši ako se klonimo besposlica, bestidnih djela, ružnog govora, lošeg postupanja prema drugima…Takav život ispunjava čovjekovo srce i dušu, donosi mu unutarnji mir i beskranu radost.Takav život čovjeka vodi ka radosti vječnog života. Čovjek, umjesto ovih i svih drugih univerzalnih vrijednosti, može odabrati da svoj ovozemaljski život provede, kako se to u Kur’anu kaže, u”igri i zabavi”, može udovoljavati svojim prohtjevima i strastima, neodgovorno se ponašati, misliti samo na sebe i svoje trenutne potrebe, biti uskogrud, nepošten, grub, osoran, bezobziran, nezasit. Može se odavati porocima i svjesno živjeti u grijehu. Međutim, to nije smisao żovota i takav život ne donosi duhovno zadovoljstvo, mir i sreću. Naprotiv, unižava čovjekovo dostojanstvo i vodi ga gubitku i na ovom i na budućem svijetu.

Mudri mudrac reče

Historija biljezi o sirenju islama u BiH edan od najvaznijih fenomena u historiji Bosne i Hercegovine predstavlja proces masovnog prihvacanja islama ad strane domaceg sranovnistva, sro je vremenom dovelo do nastajanja specificnog bosansko-muslimanskog identiteta i, u konacnici, do profiliranja bosnjacke nacije. Krajem XIV stoljeca, u vrijeme dok je srednjovjekovna bosanska drzava pod vlascu kralja TvnkaI Kotromanica bila na vrhuncu svoje vojno-politicke i ekonomske moci, bosansko stanovniswo zva- nicno se susmxe sa islamom. U tom periodu Osmanska carevina intenzivno zauzima ove prostore. lstina. neki autori isticu da su prvi dodiri Bosne s islamom bili znatno prije. pa cak i da su neki pripadnici islamaiivjeli na bosanskim prostorima stoljecima prije dolaska Osmanlija. No, prve hi- srorijski zabiljeiene cinjenice prihvacanja islama od strane domafeg slavenskog stanovnistva na te- ritoriju srednjovjekovne Bosne (Bosnjana) potjecu rek iz XV stoljeca, u vrijeme slabljenja bosanske drzave i we jaceg urjecaja Osmanlija na njezlnom teritoriju.Iz polovine XV stoljeca potjecu vijesti o stalnom boravku Osmanlija u Vrhbosni (vilajet Hodidjed iIi Saraj-ovasi).Biološko nasljedivanje je zajednička osobina svih živih bića i nalazi se u osnovi procesa razmnožavanja. Zakonitosti koje vladaju u procesima nasljedivanja proučava biološka disciplina genetika. Zadaci genetike su: utvrditi kako se prenose osobine s roditelja na potomstvo. Na koji se način osobine mijenjaju i stiču nove? Kako primijeniti spoznaje iz genetike u praksi. Ocem moderne genetike smatra se Gregor Mendel, čuven po eksperimentima na grašku i zakonima koje je postavio. Prema vrsti organizama čiju promjenljivost i nasljedivanje proučava, genetika se dijeli na: genetiku mikroorganizama, biljaka, životinja i čovjeka. Svoju primjenu u praksi genetika najviše ostvaruje preko procesa biotehnologije i genetičkog inžinjerstva u medicini, agronomiji, veterini, šumarstvu, poljoprivredi, farmaciji i sl. U prirodi postoje dva tipa nukleinskih kiselina: dezoksiribonukleinska (skraćeno DNK) i ribonukleinska kiselina (RNK). DNK se nalazi uglavnom u jedru, ali je ima i u citoplazmi, dok se RNK nalazi i u jedru i u citoplazmi. Molekul DNK je graden od velikog broja osnovnih jedinica nukleotida. Svaki nukleotid se sastoji od tri komponente: 1. jednog molekula azotne baze, 2. jednog molekula šećera pentoze (monosaharid sa pet ugljikovih atoma – dezoksiriboza) 3. jedne fosfatne grupe. DNK je gradena od dva polinukleotidna lanca koji su spiralno uvijeni oko zajedničke ose. DNK je jedina molekula u živom svijetu koja ima sposobnost da se umnožava (stvara svoje vlastite kopije). Umnožavanje molekula dešava se neposredno pred diobu ćelije. Od dva lanca roditeljske molekule DNK nastaju dvije nove molekule DNK sa istim redoslijedom nukleotida kao i roditeljska molekula. RNK predstavlja jednostruki lanac nukleotida. Molekule RNK su mnogo manje veličine od molekula DNK i obično se nalaze u citoplazmi, mada se jedna manja količina nalazi i u jedru (uglavnom u jedarcetu). Umjesto dezoksiriboze, nukleotidi RNK sadrže šećer ribozu, a umjesto timina sadrže azotnu bazu uracil. BIOSINTEZA BJELANČEVINA Bjelančevinesu osnovne organske tvariod kojih je izradena ćelija, a imajui ulogu u kontroli i funkcionisanju ćelije preko enzima, jer su enzimi bjelančevine. Najvažnije svojstvo svih živih éelja je sposobnost da sintetizuju bjelančevine. Celje sintetišu bjelančevine iz aminokiselina. Celijske organele koje imaju ulogu u s intezi bjelančevina su ribosomi, a molekula koja ima uputu za izgled bjelančevina je DNK. Uloga DNK kao nasjedne supstance, sastoji se u tome da odreduje broj i raspored aminokiselina prilik bjelančevina. Razni dijelovi DNK odreduju sintezu različith bjelančevina. Jedan molekul DNK učestvuje u sintezi nekoliko desetina različith bjelančevina. Svaki dio DNK koji odreduje sintezu jednog molekula bjelančevina naziva se gen. Gen dakle predstavlja osnovnu jedinicu nasljedne informacije spremljene u DNK DNK je osnovni nasljedni materijal. Ona je glavna veza izmedu roditelja i potomaka, odnosno između uzastopnih generacija. Kako i na koji način DNK može determinisati nasljedne osobine? Na koji način struktura DNK odreduje strukturu bjelančevina? Odgovor na to pitanje dala je Teorija genetičke informacije koja glasi: DNK upravlja razvitkom pojedinih nasljednih osobina zato što struktura DNK sadrži informaciju za sintezu raznih bjelančevina u ćelijama.

Graficki program i mozak

Grafika predstavlja prikaz informacija pomoću slika, kod kojih su osnovni nosioci informacija oblici i boje.
Računarska grafika je takav vid grafike u kojoj se za kreiranje i prezentaciju slikovnih infirmacija koristi računar.Postoje dvije vrste programa za kreiranje slika:-programi za slikanje, -programi za crtanje. Programi za slikanje su računarski programi koji stvaraju sliku kao skup kvadratića(piksela), raspoređenih u kvadratnu mrežu(raster). Programi za crtanje su računarski programi koji stvaraju sliku (crtež) kao skup objekata: tačaka, linija, lukova, pravougaonika, kružnica i slično. Programi za opis slike upotrebljavaju matematičke formule. Najčešće se koriste za stvaranje crteža. Grafika koja se dobiva na takav način, naziva se vektorska (linijska) grafika.Centralni nervni sistem je građen od: mozga i kičmene moždine. Mozak je smješten u unutrašnjoj šupljini lobanje, a sastoji se od 5 dijelova: veliki mozak, mali mozak, srednji mozak, međumozak i produžena moždina. Kosti lobanje stite mozak od mehaničkih povreda. Osim toga, mozak je zaštićen i sa 3 ovojnice to su: tvrda ovojnica, meka ovojnica i paučinasta ovojnica. Svana je smještena tvrda ovojnica. Direktno na moždanu površinu naliježe meka ovojnica, a između njih se nalazi paučinasta ovojnica.Potrebno: 3 pudinga, 2 mala petit keksa, 1l mlijeka
Priprema: Napraviti puding s mlijekom ali da ne bude rijedak, zatim u njega četvrtat petit keks i tu smjesu staviti u okruglu posudu. Čekati da ohladi sat vremena a onda prevrnuti posudu i napravljena torta može se premazati po želji šlag kremom, pjenom ili čokoladom. Ergonomija je nauka ciji je zadatak da rad ucini sto ugodnijim i bezbjednijim. Ima veliku primjenu u svim oblastima ljudskog zivota i rada. Radni sto i stolica veoma su bitni za otklanjanje fizickih naprezanja, jer uveliko mogu doprinijeti ugodnijem radu za racunarom. Radni sto treba da je prilagodjen ljudskom tijelu. Naslon stolice obavezno treba podupirati donji dio kicme. Dugotrajan rad za racunaromk moze izazvati zamor ociju. Ovu opasnost cemo smanjiti ako kupimo kvalitetniji monitor i graficku karticu. Glavni razlog zasto dolazi do zamora ociju je treperenje slike, njena nejednaka ostrina i izoblicenje na rubovima. Svakodnevno radeci na racunaru, cesto pravimo iste pokrete, narocito pri radu sa misem i tastaturom. Pri kucanju, ruke bi trebale da budu u vodoravnom polozaju.Takodjer, pri dugotrajnijem kucanju, treba praviti pauzu svakih 20 minuta. U zoru 1. septembra 1939. godine njemačke jedinice su bez objave rata izvršile opći napad na Poljsku. Time je otpočeo Drugi svjetski rat koji je trajao punih 6 godina. Poljska je bila prva zemlja u kojoj je njemačka isprobala novu ratnu taktiku nazvanu munjeviti rat. Ta je ratna taktika podrazumijevala najprije zračne napade nakon kojih bi uslijedio brzi prodor tenkova i pješadije. Za 35 dana Poljska je kapitulirala, nakon čega je njen zapadni dio pripojen Njemačkoj, a istočni SSSR-u. Hitler je 9. aprila 1940. godine napao Dansku, koja se predala bez otpora, i Norvešku, koju je zauzeo nakon 2 mjeseca. Njemačke snage su snažnim u munjevitim prodorom preko Belgije, Holandije i Luksemburga prodrle u Francusku i ušli u Pariz praktično bez borbe.

Zemlje, njihovi nastanci i gradovi

Na sjeveru zemlje preovladavalo je rudarstvo i manufakturna proizvodnja. Radnu snagu činili su slobodni ljudi. U južnim je kolonijama bila razvijena proizvodnja duhana i pamuka na plantažama koje su obrađivali robovi.UZROCI SUKOBAEngleska vlada odlučila je velike troškove nastale u Sedmogodišnjem ratu s Francuskom nadoknadili uvođenjem poreza u Americi. Pošto se to negativno odrazilo na englesku privredu, uskoro je parlament ukinuo sve carine, osim na čaj koji su kolonisti mnogo trošili. 1773. godine u bostonsku luku su uplovila tri broda iz Istočne Indije sa čajem za američko tržište, grupa mladića prerušenih u Indijance pobacala je sav čaj u more. Taj događaj poznat kao Bostonska čajanka, doveo je do oštrih mjera engleske vlasti.Sarajevo je smješteno u dolini rijeke Miljacke, odnosno u jugoistočnom dijelu prostrane Sarajevsko-zeničke kotline. Sarajevo je glavni i ujedno i najveći grad Bosne i Hercegovine. Njegov osnivač je Isa-beg Isaković, koji je izgradio niz objekata među kojima je i vladarov dvor (Saraj) po kome je Sarajevo i dobilo ime. U njemu su 1984. godine održane 14. Zimske olimpijske igre, po kojima je Sarajevo i danas prepoznatljivo u svijetu.Banja Luka je drugi grad po veličini u Bosni i Hercegovini. Smješten je u prostranoj istoimenoj kotlini, sa obje obale rijeke Vrbas. Veliki doprinos razvoju Banja Luke u osmanskom periodu dao je Ferhat-paša Sokolović. Kastel je jedan od simbola grada Banja Luke. Banja Luka se pod ovim imenom prvi put spominje krajem 15. stoljeća.Tuzla se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni, odnosno u Tuzlanskom kantonu, čiji je glavni obrazovni, administrativni, kulturni i privredni centar najveće urbano naselje. Današnji naziv grada je turskog porijekla, od riječi tuz – so.
Ostali gradovi Bosne i Hercegovine su: Mostar, Zenica, Bihać i drugi. Povrsine sa oskudnim rastinjem koje su u nasoj zemlji zastupljene u podrucjima juzne Hercegovine i jugozapadne Bosne nazivamo krs. U proslosti na mjestu danasnjeg krsa bile su guste submediteranske sume. Ove sume covjek je stoljecima unistavao radi dobivanja gradjevinskog materijala, drveca za ogrjev i vece povrsine pasnjaka. ceste biljke ovog podrucja su: bjelograbic, crni grab, crni jasen, pucaline, ruja, vrijesak i draca koje grade krske sume i sikare. Od zeljastih biljaka ovdje se susrecu: hrdjobrada, kovilje, kadulja, smilje, lavanda, ruzmarin i bjelusina koje grade livade kamenjare. Draca je nizak razgranati listopadni grm sa zutim ili zelenkastozutim grozdastim cvastima. Zreo plod je drvcenast sa sirokim krilcem. Vrijesak je zimzeleni grm s nasuprotnim listovima poredanim u cetiri reda. Ruzicasti ili bjelicasti cvjetovi su sakupljeni u grozdaste cvati.Ljekovita i cesta biljka krskih kamenjara je i smilje. Biljka ima zute cvjetove i uske, kratke listice, sto predstavlja prilagodjenost uvjetima zivota krsu. Bjelusina je, takodjer, ljekovita biljka krskih livada. Ima karakteristican izgled listova koji su bjelicasti i gusto obrasli dlakama, tako da je cijela biljka vunasta. Najcesce vrste gustera su: sivi guster, sljepic, zelembac i blavor, a od zmija: poskok, prugasti smuk, pjegava crvenkrpica i druge. Sivi guster obicno se susrece na mjestima gdje ima kamenja. Zelembac voli toplija i susna mjesta s grmolikom vegetacijom, livade ili kamenjare. Blavor je krupni, zmijoliki guster koji moze narasti do 1 m. Sljepic je guster koji naraste do 50 cm. Poskok je zmija otrovnica i spada medju nase najotrovnije zmije. Prugasti smuk je najsnaznija i najdeblja zmija Evrope. Od ptica u krsu cesto se susrece jarebica kamenjarka.

Signal

Izdvajanje samo onog signala kojeg żelimo reprodukovati vrši se u oscilatornom kolu koje se nalazi na ulazu prijemnika i povezano je sa prijemnom antenom i uzemljenjem. Oscilatorno kolo se sastoji od zavojnice (sa ili bez feritnog jezgra) i promjenljivog kondenzatora spojenog na krajeve zavojnice. Signal koji je doveden sa antene i koji ima jednaku frekvenciju oscilatornog kola, (signal koji je u rezonanciji sa oscilatornim kolom), pobudit će oscilovanje u njemu.Svi ostali prispjeli signali neće imati utjecaja na oscilatorno kolo. Izbor pobudnog signala (radiostanice) ovisi o promjenljivorm kondenzatoru i induktivitetu zavojnice 18. TRAVNJA 0:08 OGLED Da bi se dobio metan, prvo treba pripremiti hemikalije. Natrij acetat je supstanca koja kristalizira sa tri molekule vode CH,COONa 3H,O. Potrebno je dobiti bezvodni natrijev acetat, a to ćemo postići grijanjem na komadu željeznog lima sve dok voda ne ispari. Bezvodni nat acetat ohladen istucamo u porculanskom avanu i odmah ga prenesemo u epruvetu koju dobro začepimo gumenim čepom. Stajanjem na zraku opet bi upio vodu. Natrij hidroksid takoder upija vlagu, pa se pastile istucaju i pomiješaju sa kalcijevim oksidom u odnosu 1:1. Ta se smjesa zove natronski kreč. Bezvodni natrij acetat i natronski kreč se dobro izmiješaju u približnom odnosu 1:2 i vatrostalna epruveta se napuni ovom smjesom do jedne polovine. Epruvetu zatvorimo čepom kroz koji prolazi koljenasta cjevčica i uhvatimo epruvetu klemom za stalak. Klemu učvrstimo za stalak tako da je epruveta gornjim dijelom (otvorom) malo nagnuta prema dolje kako bi se spriječilo da eventualno kondenzovane kapljice vode ne padaju u ugrijanu smjesu. Nakon nekog vremena, dok se istisne zrak iz epruvete, možemo na vrhu koljenaste cijevi zapaliti metan. Ogled treba izvoditi pažljivo da ne bi u hemikalijama zaostalo imalo vode, te metan pažljivo upaliti tek kada ste se uvjerili da je zrak iz epruvete izašao napolje. Vrh koljenaste cijevi treba biti malo sužen. Kako se metan ne otapa u vodi moguće je uhvatiti ga u epruvetu iznad vode u kadi, a zatim pokazati da izdvojeni gas gori Za rashladivanje napitaka, čuvanje lakokvarljvih namirnica i očuvanje svježih namirnica u domaćinstvu koristimo električne hladnjake i zamrzivače. Za održavanje i prilagodavanje klimatskih uvjeta u prstorijama koristimo klima uređaje. Električni hladnjak (frižider)je rashladniuredaj sa električnim pogonom koji pomoću rashladnog sredstva oduzima toplotu od namirnica i predaje je okolini. Cuvanje namirnica se najbolje postiže na temperaturi od +4 °C do +8 °C. Glavni dijelovi hladnjaka su kompresor, kondenzator, isparivač, termostat i elektromotor. Elektromotor (5) pokreće kompresor. Kompresor (4) sabija rashladno sredstvo (plin) na viši pritisak. Sabijeni plin dolazi u kondenzator (3) gdje se hladi i tako rashladen prelazi iz plinovitog u tekuće stanje (kondenzacija). Tekućina prolazi kroz kapilarnu cjevčicu i dolazi u isparivač (2) gdje joj se smanjuje pritisak i tu se raspršava. Raspršena tekućina u isparivaču isparava. Za isparavanje je potrebna toplota koju rashladno sredstvo uzima od okolinog prostora u hladnjaku i na taj način hladi unutrašnjost hladnjaka. Rashladni medij (plin) kompresor usisava i proces se ponavilia sve dok unutrašnjost hladnjaka ili zamrzivača ne postigne zadanu temperaturu. Termostat (1) requliše željenu temperaturu tako što prekida strujno kolo elektromotora i rad kompre temperatura u hladnjaku povisi. Kao rashladni medij prvo je korišten amonijak, a kasnije freon. Oni su vrlo otrovni, pa se danas sora, a automatski se uključuje kada se oriste derivati freona koj imaju manje śtetno djelovanje na Zemljin ozonski omotać i okolinu. Pravila čišćenja i održavanja hladnjaka Hladnjak treba postaviti na što hladnije mjesto u stanu, ali tako da izmedu zida i str hladnjaka ima dovoljno prostora za prozračivanje. Namirnice ohladite na sobnu temperaturu prije odlaganja u hladnjak. Nemojte vrata hladnjaka držati bespotrebno otvorena, Pravovremeno odledivanje hladnjaka štedi energiju i produžava mu vijek tra ažnjeg dijela janja. Klima-uređaji u zatvorenim prostorima po potrebi mogu mijenjati i prilagodavati klimatske uvjete želji korisnika. Klima-uredaj čine: ventilacioni krug (ventilator, filter, isparivač)i rashladni krug (kompresor, kondenzator, aksijalni ventilator, cijevne veze). Kompresor i elektromotor su smješteni u zajedničko kučište, koje se ne smije otvarati jer sadrži freon. Kompresor sabija freon i na taj način ga zagrijava, koji tako zagrijan dolazi u kondenzator. Kroz kondenzator kruži vanjski zrak koji hladi i kondenzuje freon.

Slika

Slika se snima TV-kamerom u boji koja ima tri CCD video-integrisana kola (video-čipa), za svaku osnovnu boju. CCD video integrisana kola pretvaraju svjetlost u električne signale koji se dovode do predajnika i modulirajunaVF-elekromagnetni talas kao nosač. Tako pristigli talasi preko antene se dovode uTV-prijemnik u boji inakon demodulacije dobijaju se tri odvojena videosignala. Katodna cijev ima tri katode koje emituju elektronske snopove na ekran. Ekran sa sastoji od mreže načinjene od fosforoscentnog materijala, pri čemu je svaki njen element osjetljiv na jednu od tri osnovne boje, a kombinacijom tih triju boja dobiju se druge boje. Ovi elementi svjetlucaju promjenljivim intezitetom, stapaju se i stvaraju svjetlosne tačke koje posmatrač opaža kao odredene nijanse. Sve tačke ekrana pobudene na ovaj način stvaraju sliku koju je snimila TV-kamera. oscilovanje je ponavljanje jednolikog kretanja nekog tijela ili čestice. Broj oscilacija Lu jednoj sekundi (jedinici vremena) naziva se frekvencija. Jedinica za frekvenciju je herc (1Hz) Veću frekvenciju ima ono tijeloili čestica, koji ostvare veći broj promjena u jednoj sekundi. Talasna dužina Q) je put koji tijelo (čestica) prede pri jednoj punoj oscilaciji. Radiopredajnik je uredaj koji emituje elektromagnetne talase radi slanja zvuka na daljinu. bi se zvučni signali (čija je frekvencija od 16Hz do 20000Hz) pomoću radiopredajnika, prenijeli na daljinu, potrebno ga je prvo pomoću mikrofona pretvoriti u električne oscilacije (titraje). U lasi pomjeraju membranu mikrofona i time mijenjaju jačinu struje u strujnom kolu mikrofona. Zbog malog broja promjena u jedinici vremena ovako nastali signal naziva Oscilatori su elektronički sklopovi koji proizvode električne signale odredenog talasnog oblika i odredene frekvencije (broja oscilacija u sekundi),. Osnovni dio svakog oscilatora je oscilatorno kolo, a sastoji se od otpornika, zavojnice i kondenzatora, koji odreduju frekvenciju oscilatora. Punjenjem i pražnjenjem kondenzatora električnim naponom stvara se električno i magnetno polje određene frekvencije i nezaobilazrni su dio radioodašiljača, televizijskih odašiljača, radio i TV prijemnika, mjernih instrumenata i drugih elektroničkilh uređaja. radioprijemnicima, slabi signali koji se preko antene prime, pojačavaju se i pretvaraju u govor, muziku, i druge zvučne signale. U radioprijemnik dolazi veliki broj VF-signala različitih frekvencija. Podzemne vode koje nastaju u rastresitim sedimentima nazivamo izdanskim, a one koje nastaju u krskim podrucjima nazivamo krske podzemne vode. Podzemne vode mogu biti tople, pa se nazivaju termalnim, a ukoliko su bogate mineralnim materijama nazivamo ih mineralnim vodama. Izdanske vode su zastupljene u nizijskim podrucjima Peripanonske Bosne. One se uglavnom koriste za vodosnabdjevanje stanovnistva ovih krajeva. Krske vode nastaju poniranjem padavinskih voda kroz krske pukotine. U keskim poljima za vrijeme kisa vrela izbacuju vodu na povrsinu, a u vrijeme suse sluze za odvodnjavanje ovih polja. Takva vrela se nazivaju estavele. U podzemlju se njihove vode nekada dijele prema razlicitim slivovima. Takva pojava naziva se bifurkacija. Termalne podzemne vode se najcesce koriste za lijecenje raznih oboljena u banjskim lijecilistima koja su izgradjena zahvaljujuci ovom bogatstvu. Mineralne vode se kod nas nazivaju i kisele vode, a po njihovim nalazistima mnoga mjesta koja raspolazu ovim bogatstvom dobile su naziv Kiseljak.

Plazma

lavna ideja plazma zaslona je osvjetljavanje obojenih fluorescentnih elemenata koji na taj način formiraju sliku. Svaka tačka se sastoii od tri fluorescentne ćelije: crvene, zelene i plave. Plazma zaslon kombinira te tri boje kao i kod kolor televizora, da bi dobio cijeli spektar boja. Plazma je plin koji se sastoji od slobodnih iona (električki nabijenih atoma) i elektrona (negativno nabijenih čestica). Glavna prednost ove tehnologije je mogućnost izrade ravnih, vrlo velikih i tankih zaslona. Danas tehnologija omogućuje izradu plazma ekrana veličine dijagonale čak 200 cm, što je mnogo više u odnosu na katodnou cijev. LCD (Liquid Crystal Display) uredaj je pasivnog tipa, što znači da ne emitira svjetlost, već koristi svjetlo iz okoline. Pri svom radu troši vrło malo snage. Sastoji se od dviju paralelnih ploča koje su medusobno zakrenute za 90°, a izmedu njih se nalazi tekući kristal. Zbog svojih prednosti nad starom CRT tehnologijom, LCD se danas sve više koristi, te polako zamjenjuje katodnu cijev. Katoda izbacuje snop elektrona prema ekranu. Upravljačka elektroda reguliše protok snopa, a ubrzivačka elektroda odreduje intezitet nastaje svjetlosna tačka. Elektronski snop se pomjera u pravcu odozgo nadolje i slijeva nadesno i mijenja intezitet, u ovisnosti o slici emisije koja se prenosi. Na taj način se postiže kontrasnost dobijenih tačaka i kompletna slika na ekranu TV-prijemnika. elektronskog snopa. Pri udaru snopa u ek TV-prijemnik u boji koristi činjenicu da svaka boja nastaje miješanjem tri osnovne: crvene, zelene i plave. Italijanska se gotika razlikuje od europske. Ona je za svoju skromnost prihvatila ideje starijeg katoličkog reda BENEDIKTANACA, po Benediktu iz Nurije, i ideje mlađeg reda siromašnih katolika FRANJEVACA, po Franji Asiškom, koji su se zavjetovali na jednostavnosti i poniznosti. Izuzetak je katedrala u Milanu, koja je na sjeveru Italije i nešto bliže sjev. Europi. Stariji gotički arhitekt  Arnolfo di Cambio je imao cilj da Crkva vanjskim izgledom impresionira i dominira Firencom. Njih obrađujemo i u renesansi. Zato one djeluju kao romaničko-gotičko-renesansna građevina. Katedrala u Milanu je najveća gotička crkva u Italiji. Najbliža je europskim sjevernim granicama. Katedrala odlikuje mehaničkim nagomilanim pojedinostima. To je zgrada općine u Firenci (Palazzo Vechio). Na sjeveru zemlje preovladavalo je rudarstvo i manufakturna proizvodnja. Radnu snagu činili su slobodni ljudi. U južnim je kolonijama bila razvijena proizvodnja duhana i pamuka na plantažama koje su obrađivali robovi. Engleska vlada odlučila je velike troškove nastale u Sedmogodišnjem ratu s Francuskom nadoknadili uvođenjem poreza u Americi. Pošto se to negativno odrazilo na englesku privredu, uskoro je parlament ukinuo sve carine, osim na čaj koji su kolonisti mnogo trošili. 1773. godine u bostonsku luku su uplovila tri broda iz Istočne Indije sa čajem za američko tržište, grupa mladića prerušenih u Indijance pobacala je sav čaj u more. Taj događaj poznat kao Bostonska čajanka, doveo je do oštrih mjera engleske vlasti. Sarajevo je smješteno u dolini rijeke Miljacke, odnosno u jugoistočnom dijelu prostrane Sarajevsko-zeničke kotline. Sarajevo je glavni i ujedno i najveći grad Bosne i Hercegovine. Njegov osnivač je Isa-beg Isaković, koji je izgradio niz objekata među kojima je i vladarov dvor (Saraj) po kome je Sarajevo i dobilo ime. U njemu su 1984. godine održane 14. Zimske olimpijske igre, po kojima je Sarajevo i danas prepoznatljivo u svijetu. Banja Luka je drugi grad po veličini u Bosni i Hercegovini. Smješten je u prostranoj istoimenoj kotlini, sa obje obale rijeke Vrbas. Veliki doprinos razvoju Banja Luke u osmanskom periodu dao je Ferhat-paša Sokolović. Kastel je jedan od simbola grada Banja Luke. Banja Luka se pod ovim imenom prvi put spominje krajem 15. stoljeća. Tuzla se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni, odnosno u Tuzlanskom kantonu, čiji je glavni obrazovni, administrativni, kulturni i privredni centar najveće urbano naselje. Današnji naziv grada je turskog porijekla, od riječi tuz – so. Ostali gradovi Bosne i Hercegovine su: Mostar, Zenica, Bihać i drugi.

Ergonomija

Ergonomija je nauka ciji je zadatak da rad ucini sto ugodnijim i bezbjednijim. Ima veliku primjenu u svim oblastima ljudskog zivota i rada. Radni sto i stolica veoma su bitni za otklanjanje fizickih naprezanja, jer uveliko mogu doprinijeti ugodnijem radu za racunarom. Radni sto treba da je prilagodjen ljudskom tijelu. Naslon stolice obavezno treba podupirati donji dio kicme.Dugotrajan rad za racunaromk moze izazvati zamor ociju. Ovu opasnost cemo smanjiti ako kupimo kvalitetniji monitor i graficku karticu. Glavni razlog zasto dolazi do zamora ociju je treperenje slike, njena nejednaka ostrina i izoblicenje na rubovima.Svakodnevno radeci na racunaru, cesto pravimo iste pokrete, narocito pri radu sa misem i tastaturom. Pri kucanju, ruke bi trebale da budu u vodoravnom polozaju.Takodjer, pri dugotrajnijem kucanju, treba praviti pauzu svakih 20 minuta.Kora4 jaja, 5 kašika šećera, 5 kašika ulja, 5 kašika brašna, 2 kašike kakaa, 1/2 praška za pecivo. Ispeći u kockastoj tepsiji. Fil U 1/2 litra mlijeka ispeću puding od vanilije i zasladiti sa 5 kašika šećera kada se puding ohladi 1/4 izmiksanog margarina preko kore premazati puding. 1 čaša ulja, 1 čaša vode, 3 kašike pekmeza da prokuha, 2 čaše brašna, Pecivo i susam Zaljev, Čaša vode, Čaša šećera, 3 kašike pekmeza da provre.Termistori su otpornici cija se vrijednost mijenja prilikom promjene temperature. Izgrađuje se NTC i PTC otpornici. Ukomponovani u sklop sa nekim izvorim napona daju dobar temperaturni senzor. Ugljicno-tlacni otpornici rade na principu zbijanja zrnca ugljene prasine. Oni imaju zadacu da pretvore silu pritiska u analogni signal. Svojstava foto-elemenata je da im se promjenom jacine svjetlosti mijenja vrijednost. Izgrađuju se kao foto-otpornik, foto-dioda ili foto-tranzistor. U kombinaciji sa nekim izvorom svjetla moze sluziti za brojanje predmeta ili za nadzor prostora. Danasnji automobili su definitivno mehatronicki uređaji. Postoje kontaktni i bezkontaktni davaci signala. Kad kazemo alkohol, vjerovatno to vas odmah asocira na alkoholna pica: vini i rakiju. Međutim, to su organski spojevi koji u sebi sadrze- OH grupu vezanu na ugljikov atom. Njihovi nazivi nastaju od imena odgovarajucih ugljikovodika i nastavaka-ol. Za alkohole je karakteristicno prisustvo – OH grupe. Prisustvo ove grupe uzrokuje da su mnoga svojstva alkohola slicna svojstvima vode. Nizi alkoholi se otapaju u vodi, a visi se ne otapaju. Alkoholi, slicno vodi, imaju veliki raspon između tacke topljenja i kljucanja. Građa molekule vode podsjeca na građu molekule alkohola. Alkoholi se lako zapale, a sagorijevanjem daju CO2 i vodenu paru. Metanol je najjednostavniji alkohol. Upotrebljava se kao rastvarac i polazni materijal za mnoge organske sinteze. Celuloza je narasijeniji organski spoj u prirodi. Pamuka cak sadrzi do 90% celuloze dok drvo zavisno od vrste sadrzi od 40 do 50% celuloze. Relativna molekulska masa celuloze iznosi oko 400 000, sto znaci da je u jednoj molekuli povezano oko 2 500 molekula glukoze. Kao sirovina za dobivanje celuloze naveliko se koristi drvo. Celuloza nije topljiva u vodi, jer da je to slucaj biljke bi se na kise raspale i otopile. Biljke fotosintezom stvaraju glukozu, a ona se veze u makromolekule celuloze. Celulozna vlakna, poslije obrade drveta, su pogodna za izradu odjevnih predmeta. Bez pamuka i celuloze tesko bi bilo zamisliti nas svakodnevni zivot. Drvo, koje se prerađuje u celulozu, mora se hemijski obraditi kako bi se izdvojila cista celuloza. Na ovaj nacin se iz drveta izdvajaju nepotrebni sastojci koji se prevode u spojeve topljive vode.

Biologija

Poslije pustinja, šume su nazastupljeniji kopneni ekosistem i kao takvi imaju imaju veliki značaj za opstanak planete Zemlje i čovjeka. U prvin redu, šume u procesu fotosinteze proizvode kisik koji sva živa bića na planeti koriste u procesu disanja. Također u fotosintezi šume proizvode organske tvari koje u ishrani koriste biljojedi i svaštojedi. Također, drvo čovjeku služi i za ogrjev u zimskim periodima. Šumsko drveće upija razne štetne plinove, taloži prašinu. Na mjestima gdje je šuma iskrčena javljaju se klizišta, koja su veoma opasna po čovjeka i živi svijet.Zbog svog prevelikog značaja za kompletan živi svijet na planeti, šume je potrebno zaštititi. Tako se u svijetu 21. marta obilježava kao Svjetski dan šuma.Povrsine sa oskudnim rastinjem koje su u nasoj zemlji zastupljene u podrucjima juzne Hercegovine i jugozapadne Bosne nazivamo krs. U proslosti na mjestu danasnjeg krsa bile su guste submediteranske sume. Ove sume covjek je stoljecima unistavao radi dobivanja gradjevinskog materijala, drveca za ogrjev i vece povrsine pasnjaka. ceste biljke ovog podrucja su: bjelograbic, crni grab, crni jasen, pucaline, ruja, vrijesak i draca koje grade krske sume i sikare. Od zeljastih biljaka ovdje se susrecu: hrdjobrada, kovilje, kadulja, smilje, lavanda, ruzmarin i bjelusina koje grade livade kamenjare.Draca je nizak razgranati listopadni grm sa zutim ili zelenkastozutim grozdastim cvastima. Zreo plod je drvcenast sa sirokim krilcem.Vrijesak je zimzeleni grm s nasuprotnim listovima poredanim u cetiri reda. Ruzicasti ili bjelicasti cvjetovi su sakupljeni u grozdaste cvati.Ljekovita i cesta biljka krskih kamenjara je i smilje. Biljka ima zute cvjetove i uske, kratke listice, sto predstavlja prilagodjenost uvjetima zivota krsu.Bjelusina je, takodjer, ljekovita biljka krskih livada. Ima karakteristican izgled listova koji su bjelicasti i gusto obrasli dlakama, tako da je cijela biljka vunasta.Najcesce vrste gustera su: sivi guster, sljepic, zelembac i blavor, a od zmija: poskok, prugasti smuk, pjegava crvenkrpica i druge.Sivi guster obicno se susrece na mjestima gdje ima kamenja.Zelembac voli toplija i susna mjesta s grmolikom vegetacijom, livade ili kamenjare.Blavor je krupni, zmijoliki guster koji moze narasti do 1 m.Sljepic je guster koji naraste do 50 cm.Poskok je zmija otrovnica i spada medju nase najotrovnije zmije.Prugasti smuk je najsnaznija i najdeblja zmija Evrope.Od ptica u krsu cesto se susrece jarebica kamenjarka.Podzemne vode koje nastaju u rastresitim sedimentima nazivamo izdanskim, a one koje nastaju u krskim podrucjima nazivamo krske podzemne vode. Podzemne vode mogu biti tople, pa se nazivaju termalnim, a ukoliko su bogate mineralnim materijama nazivamo ih mineralnim vodama.Izdanske vode su zastupljene u nizijskim podrucjima Peripanonske Bosne. One se uglavnom koriste za vodosnabdjevanje stanovnistva ovih krajeva.Krske vode nastaju poniranjem padavinskih voda kroz krske pukotine. U keskim poljima za vrijeme kisa vrela izbacuju vodu na povrsinu, a u vrijeme suse sluze za odvodnjavanje ovih polja. Takva vrela se nazivaju estavele. U podzemlju se njihove vode nekada dijele prema razlicitim slivovima. Takva pojava naziva se bifurkacija.Termalne podzemne vode se najcesce koriste za lijecenje raznih oboljena u banjskim lijecilistima koja su izgradjena zahvaljujuci ovom bogatstvu.Mineralne vode se kod nas nazivaju i kisele vode, a po njihovim nalazistima mnoga mjesta koja raspolazu ovim bogatstvom dobile su naziv Kiseljak.