Mašine mijenjaju ljude

Vaki dužna uzvratiti ovu brigu i ljubav. Uzvišeni Alah ni Allah naglašava: Mi smo naredili čoujeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje rpi, i odbija ga u toku duije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni ce se svi vratiti djeci i praćenje njihovog odrastanja. Djeca su dužna (Lukman, 14) Naš Gospodar kaže da se trebamo lijepo odnositi prema roditeljima: Reci: “Dodite da vam kažem šta vam Gospodar vas propisuje; da Mu ništa ravnim ne pridružujute, da roditeljima dobro činite… “(El En’am, 151) Coujeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro… (El-Ahkaf, 15) Pažnju svoju, anje i ljubav trebamo iskazivati lijepim riječima: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu Elanjate a roditeljima dobrocčinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive ne reci im ni: “Uh!”- i ne podvikni na njih, i obračaj im se riječima postovanja punim. (El-Isra’, 23) Islam nas uči da se međusobni odnosi članova porodice zasnivaju na pravednosti i blagosti Islam od roditelja zahtijeva da pravedno postupaju prema svojoj djeci i ne dozvoljava pravljenje nikakve razlike medu njima. Allahov Poslanik, a.s., je rekao: Bojte se Allaha i prema svojoj djeci pravedno postupajte. (El-Buhari i Muslim) Pravednim postupanjem roditelja izgradit će se i lijep odnos medu braćom i sestrama u porodici. Djeca tako imaju primjer pravednosti i blagosti te se roditeljima i drugim čanovima porodice obraćaju blagim i lijepim riječima punim poštovanja. Mu- porodica ustrajava, brine se i svakodnevno njeguje povezanost s Bogom kroz prakticiranje slimanska vjere i ispoljavanje svih njezinih obilježja. SMISAO PORODICNIH ODNOSA orodica je temelj ljudske zajednice. U svim objavljenim vjerama smatra se osnovnom éelijom društva i osnovom čovječanstva. Islam porodici pridaje izuzetan znaćaj/ To je jedna od mnogo- brojnih blagodati koje je Uzvišeni Allah dao Svojim robovima na ovome svijetu. Porodica i dom su , mir, toplinu i podršku. Clanovi porodice grade svoje odnose na sredina u kojoj nalazimo sigurnost medusobnom povjerenju i dostojanstvu. Porodica se začinje brakom u kom postoji obostrana raspodjela dužnosti, shodno specifično- stima i mogućnostima bračnog druga. Jedan od temeljnih zadataka porodice je odgoj djece. Da bi ispunili ovaj zadatak, bračni drugovi trebaju uskladiti porodične obaveze i povezati se iskrenom ljubavlju i povjerenjem. Djeca imaju svoje prirodne zahtjeve, trebaju pažnju i predanost, stoga se od roditelja očekuje spremnost na žrtvu i samoodricanje. Majčinska ljubav i roditeljska briga pružit će u djetetu osjećaj sigurnosti i topline porodične atmosfere. Odrastanjem u ovakvom okruženju formira se pravedna, sretna i osoba puna samopo- štovanja. Poslanik, a.s, nas poučava: Svako od vas je pastir i svako će odgovarati za svoje stado! Imam je pastir i odgovoran je za svoje stadoj muškarac je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado; žena je pastirica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado; sluga je pastir u imetku svog gospodara i odgovoran je za svoje stado! Svako od vas je pastir i svako će odgovarati za svoje stado. Roditelj svoj autoritet i očekivanu poslušnost od djece izgraduje zasnivajući je na ljubavi, posto- vanju, uvażavanju i čvrstoj vezi. Roditelji se nikad ne umore od zadovoljstva koje im pruža briga DOVA, MOJE NAJJACE ORUZJE vremena u kome ivimo, vremena koje je obiljeżeno nasiljem, nepravdom, ratovi- na prevarama, poblepom, zapitamo se kolika je moć čovjeka, šta je njegov cilj, kuda ide, radi moć i ostvarivao prevlast nad drugima. Naučnimm radom i tchnickim dostignućima nastojao je pokazati svoju veličinu. Umjetnošću je pokazivao odrz svoje duse. Radi pokazivanja moći, postizanja prevlasti, iskazivanja svoje veličine i stanja vla- stite duie, covwjek od svog postanka traga za novim načinima njihova ostvarenja. Bez obzira na sva postignuta. ostaje slab i nemoćan pred životom protkanim tajnama Božije odredbe. Sva naučna, cjenika i tehnička dostignuća mu ne omogućavaju upravljanje prirodnim zakonima, radanjem, smriu, odabirom potomaka ili predaka i sl. Uziieni Allah je Svojom neizmjernom milošću, slanjem Svojih poslanika i objava, omo- guão čorjeku da se iskaže u svoj svojoj veličini. Dunjalučkim blagodatima omogućuje mu zadovo- jenjc ticlesnih potreba a različitim ibadetima postiże duhovnu snagu koja ga vodi Pravim putem. Jedan od tih ibadeta je i dova kojom może preporoditi dušu, jačati je i pružati joj siguran oslonac u svim ivonim situacijama. Dovom se čovjek może odriavati na Pravom putu i jačati vezu s Uzviše- nim Alahom. Kada vjernik upućuje dove Svevišnjem Allahu, to ne radi samo da bi mu Uzvišeni ispunio molbu ili zadovoljio neku potrebu, nego se dovom uči milosti, skrušenosti i poniznosti te hrani svoju duiu Miloiću Božijom i čini je sigurnom. Ovim ibadetom vjernik iskazuje poniznosti prema Allahu, dzs, i koristi Njegove blagodati. Naime, u svakom vremenu i mjestu, u bilo kojem stanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *