Kako glasi pita

Više od 905% šteta od korozije posljedice su elektrohemijske korozije koja nastaje usljed dodira metala s drugom fazom koja ima osobine elektrolita. To su korozije u vlažnoj atmosferi, u prirodnoj i tehničkoj vodi, rastvorima kiselina, baza, soli i sl., vlažnom tlu, tečnosti biološkog porijekla, taljevinama soli, oksida i hidroksida. Poseban oblik elektrohemijske korozije je biološka korozija metala usljed djelovanja bakterija (u cjevovodima, spremnicima/tankerima, rashladnim uređajima i sl.) i korozija ugradenih metalnih dijelova u ljudskom tijelu (implantati). Hemijska korozija nastaje u neelektrolitima kao što su vrući suhi gasovi i bezvodne organske tekućine. Nastaje reakcijom izmedu metala i okoline i to su najčešće oksidi i sulfidi. Mnogi metali reagiraju s kisikom i stvaraju okside. Oksidni slojevi nastali korozijom imaju različita svojstva ovisno o kojem se metalu radi. Tako je glavna prednost aluminija što on naizgled ne hrda iako reagira sa zrakom mnogo brže od željeza. Razlika je u tome što je nastala aluminijska ,hrda” tvrdi oksid aluminija poznat kao korund. Korund je jedna od najtvrdih poznatih tvari (Graz, 2011). Aluminij se na zraku trenutno prevuče tim tankim slojem oksida koji je tvrdi i od samog metala i koji ga štiti od daljnje korozije. Zeljezo se, nažalost, prekrije crvenim ljuskastim slojem koji ubrzo otpada izlažući novi sloj metala oksidaciji, odnosno koroziji. Zlatni nakit Stepen finoće vlatne legure se izražava u karatima. Cisto zlete je 24 karatneo. Naprimjer, ukoliko je proizvod izraden od 18 karatnog on u sebi sadrži 75% čistoga zlata i 25% nekoga drugog metala najčesće srebra ili bakra. Prilikom otkupa, trgovac le van obično ponuditi iznos zasnovan na količini čistoga via ga sadrži proizvod, tako da je podatak o čistoći zlata izuzets važan. Zlatni nakit se najéeśće izraduje od 14 karatnog zlata. U proslosti su se lato i njegovispojevi upotrebljavali u lijelen tuberkuloze i drugih bolesti. U savremenoj medicini kotis se neki spojevi za liječenje reumatskog artritisa jer ubla bolove u zglobovima. Medutim, dokazano je da terapi zlatom nepovoljno djeluje na kośtanu srž, uzrokuje nesanicu tjeskobu. Samo se djelomično izlučuje iz organizma, pa je on kumulativni otrov žav Danas mnoge vlade, pojedinci i ustanove pohranjuju večin svoje imovine upravo u obliku zlatnih poluga. Cestice radioaktivnog izotopa zlata koriste se kao izvor radijacij za liječenje pojedinih vrsta raka.Dobivanje zlata e zlata sirovina se prethodno smrvi u drobilicama, obro ispere vodom i obradi živom pri čemu se veći dio amira (oko 60%). Istovremeno nastaje grub°zrnasti zlata amalgam mulj koji još uvijek sadrži zlato. algam se zagrijava, a živa destilira i regenerina om u hladioniku. Zaostaje sirovo zlato. Živa se koristi nju amalgamizaciju zlata, a sirovo zlato se tali u grafitnim loncima. Radi dobivanja čistog zlata rastaljeno sirovo zlato lijeva se u anodne blokove (elektrode) i rafinira nafata? Mehatronika je interdisciplinarno tehničko i stručno područje kojeg čini klasično mašinstvo i klasična elektrotehnika, objedinjeno sa područjem automatike i informatike. Mehanički dijelovu predstavljaju tijelo tehnučkog proizvoda koji ispunjava određene zadatke. Senzori služe da bi određene fizikalne i hemijske veličine osjetile i pretvorile u električne signale. Procesori u računaru obrađuju signale dobijene od senzora u svrhu postizanja određenih ciljeva uz pomoć računarskih programa. Aktuatori pretvaraju signale dobijene od upravljačkog dijela da bi ostvarili neki zadatak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *