Konjušnica koonji i kobile

Otvoreni dipol je najjednostavniji tip antene koja se sastoji od dva jednaka paralelna dijela dimenzija jedne četvrtine talasne dužine Ovaj tip antene podjednako dobro prima signale sprijeda i straga, dok bočne signale dobro ne prima. Nema dobru usmjerenost, što znači da su ove antene pogodne za prijem u područjima sa jakim signalom gdje usmjerenost nije bitna. Antenski kabal se na antenu spaja direktno Zbog lošsih svojstava i slabog dobitka gotovo da se ne može nači u trgovačkoj ponudi i upotrebi, osim ponekad kao zakrivljeni dipol za prijem radijskih programa (band II) YAGI antena je najčeši tip antene koja se koristi. Najvažniji element antene je dipol. Iza dipola, paralelno s njim, nalazi se reflektor, a ispred njega nekoliko direktora. Kvalitet prijema slike ovisit če o dužini, broju i rasporedu ovih elemenata. U ovisnosti o frekventnom opsegu prijema (VHF, UHF, ili oba) antene se razlikuju po obliku, rasporedu i veličini pojedinith elemenata. Yagi antena za prijem UHF područja se ponekad naziva i “riblja kost” Dipol je najvažniji dio antene i on hvata signale sa odašiljača. To je obična metalna šipka dužine polovine talasa koga hvata, podijeljena na dva dijela. Posebnim, koaksijalnim kablom uhvaćena energija vodi se do TV prijemnika Direktori pojačavaju snagu dipola. Što je veći broj direktora, bolje je usmjerenje antene a tako em. Reflektori odbijaju signale koji dolaze i prij odostraga i time sprječavaju stvaranje -duhova na slici, odnosno uduplane. sluże za prijem i odašiljanje elektromagnetnih talasa. Izraduju se kao odašiljačke, elektromagnetne talase i zrače u prostor i prijemne, koje koje energiju odašiljača pretvaraju u elektromagnetne talase i zrače u prostor elektromagnetne talase iz prostora primaju i pretvaraju u električne signale. Odašiljačke i prijemne antene se uglavnom ne razlikuju, zbog toga se odašiljačka antena može koristiti i kao prijemna, ali se to u praksi malo primjenjuje. Konstrukcijski posmatrano, postoji više vrsta antena. Neke od češće korištenih su: “T” “L’ polutalasni dipoli, štap antene, feritne antene, savijene antene i dr. Osnovni tip antene je polutalasni dipol. Sastoji se od metalne šipke čija dužina odgovara polovini talasne dužine. Za dovod električne energije najčešće je prekinuta na sredini. Zamišljeni otpor koji kad se ugradi u napojnoj tački antene troši istu snagu kao što je ona koju antena zrači u prostor naziva se otpor zračenja i odreduje moć zračenja antene. Ako se napajanje dipola vrši u sredini, onda ovaj otpor iznosi 73,2 Q, ali ako se ova tačka napajanja pomjeri izvan sredine dipola, tada ce otpor značajno porasti. Ovisno o talasnoj dužini signala, odašiljačke antene mogu biti velikih dimenzija:antena za duge talase, u obliku stuba može dostići 100 m i montira se izolovano od tlae.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *