Nije lahko ni živit

Njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo. (Alu’lmran, 37) Njen narod bio je porobljen i podijeljen na mnoštvo grupacija koje se nisu mogle složiti ni oko čega. Da bi se sačuvala od svih nelagodnosti kojima je kao čestita i čedna djevojka u moralno posrnulom društvu mogla biti izložena, Merjem se sklonila na istočnu stranu Kudsi-š-Serifa i tu se posvetila ibadetu. Nakon izvjesnog vremena Uzvišeni Allah je poslao meleka Džibrila koji se Mer jemi pokazao u liku muškarca: “Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!, uziknu ona. “A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga” reče on, “da ti poklonim dječaka čista!” “Kako ću imati dječaka, reče ona, “kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!” “To je tako!’” reče on. “Gospodar tvoj je rekao:,To je Meni lahko’ -i zato da ga učinimo znamenjem judima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!” (Merjem, 16-21) Merjem je zanijela dječaka, vjerovjesnika Allahova, Isa’a, a.s. Strah od osude i nerazumijevanja onog što joj se desilo učinilo je da se još više povukla u osamu. Jedino se povjerila Zekerijaovoj, a.s, ženi, koja je u istom periodu bila zanijela Jahja, a.s.Ovako je nastala jedna velika porodica koja je ostavila dubok trag u povijesti čovječanstva.
a.s.ovako Lijepo je znati Merjem, plemenita majka lsa, a.s, potječe iz čestite Imranove porodice. Njen otac, potomak Davu da, a.s, bio je toliko ugledan kod Uzvišenog Allaha da se po njemu i njegovoj porodici naziva jedna od najvećih sura u Kur’anu (Alu’lmran – Imranova porodica). Uzvišeni Allah je njegovu porodicu odabrao i uzdigao nad ostalima: Allah je odabrao Adema, i Nuha, i lbrahimovu porodicu, ilm ranovu porodicu nad aostalim svijetom -sve porod jedan do drugog-a Allah sve čuje i sve zna (Alu ‘lmran, 33-34) Ugled i položaj Imran je postigao svojim znanjem, radom, ustrajnošću, skromnošću i potpunom predanošću čin dan od najskromnijih ljudi svog naroda. Na prvom mjestu bio je predan Uzvišenom Allahu. Supru ga njegova je, takoder, bila veoma pobožna žena. Kada je osjetila da je zanijela svoje drugo dijete zavjetovala ga je Uzvišenom Allahu riječima: Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome je zavje ujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš! (Alu mran, 35) jenju i preporučivanju dobra. Bio jedan od najvećih jevrejskih učenjaka, voda i je 2 odila se Merjem i svojim odgojem, čednošću i pobožnošću ostvarila majčin zavjet. Nakon što je mran umro, skrbništvo o njoj preuzeo je muž njene sestre, Zekerijja, a.s. Merjem je izrasla u preli.  Filipo Brunelleschi, 1337-1446. kipar i arhitekt, Firenca Brunelesi se u mladosti bavi kiparstvom. Posto je sa slavnim Ghibertijem, kao kipar, izgubio na konkursu reljef za vrata Krstionice u Firenci, okrece se arhitekturi. U Rimu studira klasicnu anticku gradnju, potom se vraca u Firencu i tu postaje zacetnik arhitekture rane renesanse. Pravi nacrt za kupolu Firentinske katedrale, koja se realizira izmedju 1417/36. godine. Drugo njegovo djelo malih dimenzija i savrsenih proporcija je kapela Pazzi uz Crkvu sta. Crose u Firenci. Taj dio je trebao biti grobnica bogate porodice i mecene Medici. U tom dijelu Brunelesi komponira anticke konstruktivne i dekorativne elemente. Plan i izgled palace Rucelai kao da kritikuje palacu Medici. U njoj je nestalo grube kamene rustike, ali se u njoj vise rasclanjuju spratovi zgrade. Uticaj takvih fasada i zgrada se danas mogu vidjeti i kod nas. Poslije pustinja, šume su nazastupljeniji kopneni ekosistem i kao takvi imaju imaju veliki značaj za opstanak planete Zemlje i čovjeka. U prvin redu, šume u procesu fotosinteze proizvode kisik koji sva živa bića na planeti koriste u procesu disanja. Također u fotosintezi šume proizvode organske tvari koje u ishrani koriste biljojedi i svaštojedi. Također, drvo čovjeku služi i za ogrjev u zimskim periodima. Šumsko drveće upija razne štetne plinove, taloži prašinu. Na mjestima gdje je šuma iskrčena javljaju se klizišta, koja su veoma opasna po čovjeka i živi svijet. Zbog svog prevelikog značaja za kompletan živi svijet na planeti, šume je potrebno zaštititi. Tako se u svijetu 21. marta obilježava kao Svjetski dan šuma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *