Programiranje

Oduvijek su se ljudi sporazumijevali na razlicite nacine. Jedan od nacinja sporazumijevanja je jezik, odnosno govor. U svijetu postoje hiljade jezika, pomocu kojih pripadnici razlicitih naroda komuniciraju. Ove jezike nazivamo govorni jezici. Mozemo reci da je jezik skup rijeci koje razumije skupina ljudi i popis odredjenih pravila koje ti ljudi postuju u svakodnevnom govoru. U radu sa racunarom, postavlja se pitanje kako racunaru saopstiti ono sta zelimo da uradimo. Naravno vec smo se upoznali sa cinjenicom da racunar jedino razumije jezik nula i jedinica, tako da za sada nije moguce komunicirati sa racunarom u nekom od govornih jezika (bosanski, engleski, njemacki…). Nedostatci govornih jezika su: nisu univerzalni i prepoznatljivi, cesto se neke stvari podrazumijevaju u govornom jeziku, a racunaru je neophodna preciznost, susrecemo dvosmislenosti, nenamjerno povezivanje vise jezika u jednom. Zbog svega navedenog, kreirani cu programski jezici. Oni koriste vlastiti ograniceni skup rijeci koje imaju posebno znacenje. Do danas je napravljeno hiljade programskih jezika. Ovi jezici su razumljivi racunaru, a sa druge strane i covjeku-programeru. Da bi smo upoznali neki jezik za programiranje, potrebno je da upoznamo: leksicku strukturu, sintaksu, semantiku jezika. Kao i hardverski dio racunara i softver je dozivio svoj razvoj kroz historiju. Za programske jezike kazemo da su u svom dosadasnjem razvoju prosli cetiri generacije. Programske jezike mozemo grupirati u pet glavnih kategorija: masinski jezik, asemblerski jezik, programski jezici visokog nivoa, programski jezici cetvrte generacije i objektno orijentisani jezici. Najcesce pisemo programe u jednim od visih programskih jezika, medjutim da bi racunar razumio program bilo je potrebno razviti posrednicke mehanizme koji obavljaju pretvaranje programskog jezika u masinski jeziki. Za to se koriste program prevodioci. Razlikujemo: kompajlere i interpretere. Kompajler je program koji prevodi izvorni program ili izvorni kod u masinski jezik samo jednom i to tokom prevodjenja. Interpreter je program prevodilac koji za razliku od kompajlera prevodi i odmah izvrsava svaku naredbu viseg programskog jezika. Postoji vise vrsta programskog jezika ali racunar jedino neposredno razumije masinski jezik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *