DNK

Zadaci genetike su: utvrditi kako se prenose osobine s roditelja na potomstvo. Na koji se način osobine mijenjaju i stiču nove? Kako primijeniti spoznaje iz genetike u praksi. Ocem moderne genetike smatra se Gregor Mendel, čuven po eksperimentima na grašku i zakonima koje je postavio. Prema vrsti organizama čiju promjenljivost i nasljedivanje proučava, genetika se dijeli na: genetiku mikroorganizama, biljaka, životinja i čovjeka. Svoju primjenu u praksi genetika najviše ostvaruje preko procesa biotehnologije i genetičkog inžinjerstva u medicini, agronomiji, veterini, šumarstvu, poljoprivredi, farmaciji i sl. U prirodi postoje dva tipa nukleinskih kiselina: dezoksiribonukleinska (skraćeno DNK) i ribonukleinska kiselina (RNK). DNK se nalazi uglavnom u jedru, ali je ima i u citoplazmi, dok se RNK nalazi i u jedru i u citoplazmi. Molekul DNK je graden od velikog broja osnovnih jedinica nukleotida. Svaki nukleotid se sastoji od tri komponente: 1. jednog molekula azotne baze, 2. jednog molekula šećera pentoze (monosaharid sa pet ugljikovih atoma – dezoksiriboza) 3. jedne fosfatne grupe. DNK je gradena od dva polinukleotidna lanca koji su spiralno uvijeni oko zajedničke ose. DNK je jedina molekula u živom svijetu koja ima sposobnost da se umnožava (stvara svoje vlastite kopije). Umnožavanje molekula dešava se neposredno pred diobu ćelije. Od dva lanca roditeljske molekule DNK nastaju dvije nove molekule DNK sa istim redoslijedom nukleotida kao i roditeljska molekula. RNK predstavlja jednostruki lanac nukleotida. Molekule RNK su mnogo manje veličine od molekula DNK i obično se nalaze u citoplazmi, mada se jedna manja količina nalazi i u jedru (uglavnom u jedarcetu). Umjesto dezoksiriboze, nukleotidi RNK sadrže šećer ribozu, a umjesto timina sadrže azotnu bazu uracil. BIOSINTEZA BJELANČEVINA Bjelančevinesu osnovne organske tvariod kojih je izradena ćelija, a imajui ulogu u kontroli i funkcionisanju ćelije preko enzima, jer su enzimi bjelančevine. Najvažnije svojstvo svih živih éelja je sposobnost da sintetizuju bjelančevine. Celje sintetišu bjelančevine iz aminokiselina. Celijske organele koje imaju ulogu u s intezi bjelančevina su ribosomi, a molekula koja ima uputu za izgled bjelančevina je DNK. Uloga DNK kao nasjedne supstance, sastoji se u tome da odreduje broj i raspored aminokiselina prilik bjelančevina. Razni dijelovi DNK odreduju sintezu različith bjelančevina. Jedan molekul DNK učestvuje u sintezi nekoliko desetina različith bjelančevina. Svaki dio DNK koji odreduje sintezu jednog molekula bjelančevina naziva se gen. Gen dakle predstavlja osnovnu jedinicu nasljedne informacije spremljene u DNK DNK je osnovni nasljedni materijal. Ona je glavna veza izmedu roditelja i potomaka, odnosno između uzastopnih generacija. Kako i na koji način DNK može determinisati nasljedne osobine? Na koji način struktura DNK odreduje strukturu bjelančevina? Odgovor na to pitanje dala je Teorija genetičke informacije koja glasi: DNK upravlja razvitkom pojedinih nasljednih osobina zato što struktura DNK sadrži informaciju za sintezu raznih bjelančevina u ćelijama.Napomenuo da za istu odluku možemo klanjati istihara-namaz. i do tri puta U ponedjeljak ujutro ništa se nije promijenilo. Nisam mogla donijeti odluku, a u istoj situaciji je bila i moja prijateljica. Tog dana nam je razrednica donijela rezultate testova profesionalne or tacije. Objema nam je preporučena gimnazija. Razrednica nas je zamolila da se do sutrašnjeg dana izjasnimo. Bila sam zatečena. Tako ozbiljna odluka, za tako kratko vrijeme. Mislim, nije baš tako kratko, imala sam cijelu školsku godinu da je donesem, ali sada, sutra, trebam je definirati. Treba mi savjet! – odzvanjalo je u mojoj glavi. Tada sam zastala i smirila se pri pomisli da ću klanjati istiha ra-namaz još jednom ili dvaput. Ipak, imam sve potrebne informacije. Ja želim pomagati ljudima roditelji mi savjetuju zanimanje koje “daje hljeb u ruke”, pedagog mi savjetuje gimnaziju. Da, treba mi savjet moga Stvoritelja Koji najbolje zna moje sposobnosti i ono što život nosi u budućnosti. Odmah po dolasku iz škole, nakon obavljenog dnevnog namaza, klanjala sam i istiha ra-namaz moleći Allaha, dž.š., da mi pomogne da donesem ispravnu odluku važnu za cijeli život. Završetak istihara-namaza je bio početak drugog dijela mog života. Shvatila sam da samo jedna Shvatila srednja škola može spojiti pozitivne savjete dobronamjernih roditelja, nastavnika i efendije čvrsta vjera u Allaha, di.š., ta koja me pokrenula da tražim najispravniju odluku. Da, medresa je škola za mene. Čim su roditelji došli s posla. razgovarala sam s njima o ovoj odluci proširi znanje Čovjekov život na ovome svijetu je dar Božiji. Stvoreni smo da bi bili iskušani ko će bolje i ljepše postu- pati. Temeljni smisao života jeste pokornost Bogu, moralan život, slijeđenje istine, provođenje pravde dostizanje dobrote, iskazivanje milosti i samilosti. Puni smisao života postižemo ukoliko ga ispunimo snažnom vjerom, strpljivošću, ustrajnošću, dobronamjernošću, učenjem i saznavanjem, poštenim radom, plemenitim ponašanjem i lijepim govorom. Naš život će biti ljepši ako se klonimo besposlica, bestidnih djela, ružnog govora, lošeg postupanja prema drugima…Takav život ispunjava čovjekovo srce i dušu, donosi mu unutarnji mir i beskranu radost.Takav život čovjeka vodi ka radosti vječnog života. Čovjek, umjesto ovih i svih drugih univerzalnih vrijednosti, može odabrati da svoj ovozemaljski život provede, kako se to u Kur’anu kaže, u”igri i zabavi”, može udovoljavati svojim prohtjevima i strastima, neodgovorno se ponašati, misliti samo na sebe i svoje trenutne potrebe, biti uskogrud, nepošten, grub, osoran, bezobziran, nezasit. Može se odavati porocima i svjesno živjeti u grijehu. Međutim, to nije smisao żovota i takav život ne donosi duhovno zadovoljstvo, mir i sreću. Naprotiv, unižava čovjekovo dostojanstvo i vodi ga gubitku i na ovom i na budućem svijetu.

One thought to “DNK”

 1. Turn one article into thousands at the push of some control!
  Sounds easy, doesn’t it? Article spinners want you
  to believe that they will create hundreds of unique articles from
  one article you get. They certainly can if used the correct way.
  If used improperly, however, the results can be difficult to read.

  Exposing your products or services through articles is one of
  the crucial effective and solid to be able
  to gain more customers and generate more leads.
  Attempt and write double as many articles in the event you
  double your income or even make it triple.

  Become a part The fastest way to become an affiliate is to join up to a well balanced affiliate program directory for Clickbank or
  Share-A-Sale. These directories also help you to identify
  popular products to sell.

  Once your content regularly are written, it’s with regard to you start making
  some cash with them. Submit them to the top article directories on the web,
  including Ezine Articles. Write a compelling resource box
  by using a link for any product. For anyone promoting an affiliate product, should you so your website redirects to your affiliate network.

  You can’t post your direct affiliate link for many article document directories.
  Now go grab those profits.

  You should have ways to guide potential customers to your front internetsite.
  If you think you can rely solely on the search engines to put you
  at really of their lists, a person definitely may be setting yourself up to fail.
  Search engines use a complicated formula when deciding which pages look first.

  Of course, do not forget to submit your website address everybody
  of the top web article publication sites. You can do this every couple months in order to keep the link vibrant.

  You would like your article to wear by many people as they
  can. The duplication filter on most search engines can make this a slight challenge.

  That is why many people turn to article spinners.

  When not used properly, however, they also produce some unreadable material.

  This works each and every-time if done in this exact take advantage of.
  Remember to will and sincere and always help others to succeed and if possible succeed besides.But the
  problem might possibly be having is you don’t have something to offer these prospects which is stopping you from doing these
  3 actions to success. https://kasino.games/downloads/312-download-mega888

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *