How can i Decrease My own Risk Within a Business Environment

Many of us that have an entrepreneurial heart look onward to a new day that we can begin our own business. We could own increased hopes for the future, convinced that we contain anything in line in order that no danger is going to can be found. The sad simple fact is, yet , many small businesses do not endure more than five years and a number of problems that can take place that will sometimes have the ones businesses by surprise. Exactly what are some of those complications and what you can do in order to decrease them to a baseline whenever at almost all possible?

Probably one of the most common problems that can occur which has a little business is the fact that they are undercapitalized. The organization may well expect to make $100, 500 annually on revenue nevertheless they may fit a minor bit short in the starting years. Any time they do not really have sufficient capital available right from the start, they will before long be depleted of loans and they are going to conclude filing individual bankruptcy. This is typically the finale of the up-and-coming spirit that had started a person in a new company. Of course, it can be used as a moving rock to begin a new business and to make certain you have all kinds of things in line in the first place.

Another concern that can easily be detrimental to a fresh business that is be depleted of the household is insurance. When you are a sole proprietor, you will be going to really need the own personal wellbeing insurance available for you and your family and you may likely desire liability insurance as well. The cost in several parts of the earth are gargantuan and when you add found in the fact that you will be paying out property taxes and spending money on for some other business bills, it can easily genuinely cut down in the revenue. Make certain you talk to an accountant los angeles in upfront of starting a business so that you figure out clearly in which you must be to work your company efficiently.

There are also times when standard difficulty along with your business that could require conditions San Francisco organization legal professional. Whether or not you will be employing a S . fransisco intellectual premises lawyer or if you are employing somebody that will almost certainly help you with owning a dissatisfied employee, it has the important for you to choose your lawyer in progress. Which will offer you the possibility to have them readily available so that you can not have to end up being making your decision at the last second. Generate sure that you choose somebody that is undoubtedly pleasant and that will have care of a number of tasks so that you will do not want to manage from 1 lawyer to another.
Additional issue you will probably have is choosing the operate force that are required. This may seem to be unusual, especially taking into consideration the economical conditions today but we have a significant big difference among hiring a person and hiring somebody that is certainly qualified for you to do the job. Make certain you find personnel that are happy to go the extra mile and this are interested in rendering quality meet your needs exactly and your clientele.

For much more read right here

fundi.dk

Kako glasi pita

Više od 905% šteta od korozije posljedice su elektrohemijske korozije koja nastaje usljed dodira metala s drugom fazom koja ima osobine elektrolita. To su korozije u vlažnoj atmosferi, u prirodnoj i tehničkoj vodi, rastvorima kiselina, baza, soli i sl., vlažnom tlu, tečnosti biološkog porijekla, taljevinama soli, oksida i hidroksida. Poseban oblik elektrohemijske korozije je biološka korozija metala usljed djelovanja bakterija (u cjevovodima, spremnicima/tankerima, rashladnim uređajima i sl.) i korozija ugradenih metalnih dijelova u ljudskom tijelu (implantati). Hemijska korozija nastaje u neelektrolitima kao što su vrući suhi gasovi i bezvodne organske tekućine. Nastaje reakcijom izmedu metala i okoline i to su najčešće oksidi i sulfidi. Mnogi metali reagiraju s kisikom i stvaraju okside. Oksidni slojevi nastali korozijom imaju različita svojstva ovisno o kojem se metalu radi. Tako je glavna prednost aluminija što on naizgled ne hrda iako reagira sa zrakom mnogo brže od željeza. Razlika je u tome što je nastala aluminijska ,hrda” tvrdi oksid aluminija poznat kao korund. Korund je jedna od najtvrdih poznatih tvari (Graz, 2011). Aluminij se na zraku trenutno prevuče tim tankim slojem oksida koji je tvrdi i od samog metala i koji ga štiti od daljnje korozije. Zeljezo se, nažalost, prekrije crvenim ljuskastim slojem koji ubrzo otpada izlažući novi sloj metala oksidaciji, odnosno koroziji. Zlatni nakit Stepen finoće vlatne legure se izražava u karatima. Cisto zlete je 24 karatneo. Naprimjer, ukoliko je proizvod izraden od 18 karatnog on u sebi sadrži 75% čistoga zlata i 25% nekoga drugog metala najčesće srebra ili bakra. Prilikom otkupa, trgovac le van obično ponuditi iznos zasnovan na količini čistoga via ga sadrži proizvod, tako da je podatak o čistoći zlata izuzets važan. Zlatni nakit se najéeśće izraduje od 14 karatnog zlata. U proslosti su se lato i njegovispojevi upotrebljavali u lijelen tuberkuloze i drugih bolesti. U savremenoj medicini kotis se neki spojevi za liječenje reumatskog artritisa jer ubla bolove u zglobovima. Medutim, dokazano je da terapi zlatom nepovoljno djeluje na kośtanu srž, uzrokuje nesanicu tjeskobu. Samo se djelomično izlučuje iz organizma, pa je on kumulativni otrov žav Danas mnoge vlade, pojedinci i ustanove pohranjuju večin svoje imovine upravo u obliku zlatnih poluga. Cestice radioaktivnog izotopa zlata koriste se kao izvor radijacij za liječenje pojedinih vrsta raka.Dobivanje zlata e zlata sirovina se prethodno smrvi u drobilicama, obro ispere vodom i obradi živom pri čemu se veći dio amira (oko 60%). Istovremeno nastaje grub°zrnasti zlata amalgam mulj koji još uvijek sadrži zlato. algam se zagrijava, a živa destilira i regenerina om u hladioniku. Zaostaje sirovo zlato. Živa se koristi nju amalgamizaciju zlata, a sirovo zlato se tali u grafitnim loncima. Radi dobivanja čistog zlata rastaljeno sirovo zlato lijeva se u anodne blokove (elektrode) i rafinira nafata? Mehatronika je interdisciplinarno tehničko i stručno područje kojeg čini klasično mašinstvo i klasična elektrotehnika, objedinjeno sa područjem automatike i informatike. Mehanički dijelovu predstavljaju tijelo tehnučkog proizvoda koji ispunjava određene zadatke. Senzori služe da bi određene fizikalne i hemijske veličine osjetile i pretvorile u električne signale. Procesori u računaru obrađuju signale dobijene od senzora u svrhu postizanja određenih ciljeva uz pomoć računarskih programa. Aktuatori pretvaraju signale dobijene od upravljačkog dijela da bi ostvarili neki zadatak.

Kalkulatori računaju vrijeme

Za prijenos signala od antene do prijemnika koristi se koaksijalni kabl-otpornosti 7552. Kada koristimo duži kabl od 10 m, tada signal slabi i reprodukcija je znatno slabija. Takoder, za kvalitet signala važnu ulogu imaju i antenski priključci. Razvodnik za dva televizora dijeli signal na dvije grane. Postoji aktivni i pasivni razvodnik. Aktivni razvodnik zahtijeva posebno napajanje jer sadrži pojačivački sklop radi kompenzacije gubitaka usljed dijeljenja signala. Pasivni razvodnici ne zahtijevaju posebno napajanje, ali signal biva prigušen prilikom prolaska signala (2-7 dB). Razvodnik za dvije antene je sabirnik TV signala sa dvije antene. Antene se spajaju na dvije grane koje grafički prikazuju dva televizora, a izlaz ide na granu na kojoj je grafički prikazan ulaz iz antene. Razvodnik koristimo suprotno u odnosu na spajanje za dva TV-a, zatim iz tako spojenih antena może se ići ili na skretnicu ili na pojačivač. Najčešće se preporučuje spajanje dvije UHF antene, zbog mnoštva komercijalnih TV stanica. Na lokacijama gdje je prijemni signal jak koriste se sobne antene. Ove antene najčešće imaju ugradene i male pojačivače signala. Antenu je potrebno postaviti na najviši dio krova na okomiti čelični stub koji je poželjno uzemljiti, i odmaknuti od provodnika električne mreže jake struje, metalnih cijevi i sl. Važno je da antena bude što tačnije usmjerena prema predajniku i prijemnik. Otvoreni dipol je najjednostavniji tip antene koja se sastoji od dva jednaka paralelna dijela dimenzija jedne četvrtine talasne dužine Ovaj tip antene podjednako dobro prima signale sprijeda i straga, dok bočne signale dobro ne prima. Nema dobru usmjerenost, što znači da su ove antene pogodne za prijem u područjima sa jakim signalom gdje usmjerenost nije bitna. Antenski kabal se na antenu spaja direktno Zbog lošsih svojstava i slabog dobitka gotovo da se ne može nači u trgovačkoj ponudi i upotrebi, osim ponekad kao zakrivljeni dipol za prijem radijskih programa (band II) YAGI antena je najčeši tip antene koja se koristi. Najvažniji element antene je dipol. Iza dipola, paralelno s njim, nalazi se reflektor, a ispred njega nekoliko direktora. Kvalitet prijema slike ovisit če o dužini, broju i rasporedu ovih elemenata. U ovisnosti o frekventnom opsegu prijema (VHF, UHF, ili oba) antene se razlikuju po obliku, rasporedu i veličini pojedinith elemenata. Yagi antena za prijem UHF područja se ponekad naziva i “riblja kost” Dipol je najvažniji dio antene i on hvata signale sa odašiljača. To je obična metalna šipka dužine polovine talasa koga hvata, podijeljena na dva dijela. Posebnim, koaksijalnim kablom uhvaćena energija vodi se do TV prijemnika Direktori pojačavaju snagu dipola. Što je veći broj direktora, bolje je usmjerenje antene a tako em. Reflektori odbijaju signale koji dolaze i prij odostraga i time sprječavaju stvaranje -duhova na slici, odnosno uduplane stanice. Termistori su otpornici cija se vrijednost mijenja prilikom promjene temperature. Izgrađuje se NTC i PTC otpornici. Ukomponovani u sklop sa nekim izvorim napona daju dobar temperaturni senzor. Ugljicno-tlacni otpornici rade na principu zbijanja zrnca ugljene prasine. Oni imaju zadacu da pretvore silu pritiska u analogni signal. Svojstava foto-elemenata je da im se promjenom jacine svjetlosti mijenja vrijednost. Izgrađuju se kao foto-otpornik, foto-dioda ili foto-tranzistor. U kombinaciji sa nekim izvorom svjetla moze sluziti za brojanje predmeta ili za nadzor prostora. Danasnji automobili su definitivno mehatronicki uređaji. Postoje kontaktni i bezkontaktni davaci signala.

Konjušnica koonji i kobile

Otvoreni dipol je najjednostavniji tip antene koja se sastoji od dva jednaka paralelna dijela dimenzija jedne četvrtine talasne dužine Ovaj tip antene podjednako dobro prima signale sprijeda i straga, dok bočne signale dobro ne prima. Nema dobru usmjerenost, što znači da su ove antene pogodne za prijem u područjima sa jakim signalom gdje usmjerenost nije bitna. Antenski kabal se na antenu spaja direktno Zbog lošsih svojstava i slabog dobitka gotovo da se ne može nači u trgovačkoj ponudi i upotrebi, osim ponekad kao zakrivljeni dipol za prijem radijskih programa (band II) YAGI antena je najčeši tip antene koja se koristi. Najvažniji element antene je dipol. Iza dipola, paralelno s njim, nalazi se reflektor, a ispred njega nekoliko direktora. Kvalitet prijema slike ovisit če o dužini, broju i rasporedu ovih elemenata. U ovisnosti o frekventnom opsegu prijema (VHF, UHF, ili oba) antene se razlikuju po obliku, rasporedu i veličini pojedinith elemenata. Yagi antena za prijem UHF područja se ponekad naziva i “riblja kost” Dipol je najvažniji dio antene i on hvata signale sa odašiljača. To je obična metalna šipka dužine polovine talasa koga hvata, podijeljena na dva dijela. Posebnim, koaksijalnim kablom uhvaćena energija vodi se do TV prijemnika Direktori pojačavaju snagu dipola. Što je veći broj direktora, bolje je usmjerenje antene a tako em. Reflektori odbijaju signale koji dolaze i prij odostraga i time sprječavaju stvaranje -duhova na slici, odnosno uduplane. sluże za prijem i odašiljanje elektromagnetnih talasa. Izraduju se kao odašiljačke, elektromagnetne talase i zrače u prostor i prijemne, koje koje energiju odašiljača pretvaraju u elektromagnetne talase i zrače u prostor elektromagnetne talase iz prostora primaju i pretvaraju u električne signale. Odašiljačke i prijemne antene se uglavnom ne razlikuju, zbog toga se odašiljačka antena može koristiti i kao prijemna, ali se to u praksi malo primjenjuje. Konstrukcijski posmatrano, postoji više vrsta antena. Neke od češće korištenih su: “T” “L’ polutalasni dipoli, štap antene, feritne antene, savijene antene i dr. Osnovni tip antene je polutalasni dipol. Sastoji se od metalne šipke čija dužina odgovara polovini talasne dužine. Za dovod električne energije najčešće je prekinuta na sredini. Zamišljeni otpor koji kad se ugradi u napojnoj tački antene troši istu snagu kao što je ona koju antena zrači u prostor naziva se otpor zračenja i odreduje moć zračenja antene. Ako se napajanje dipola vrši u sredini, onda ovaj otpor iznosi 73,2 Q, ali ako se ova tačka napajanja pomjeri izvan sredine dipola, tada ce otpor značajno porasti. Ovisno o talasnoj dužini signala, odašiljačke antene mogu biti velikih dimenzija:antena za duge talase, u obliku stuba može dostići 100 m i montira se izolovano od tlae.

Nebeta se plave

lavna ideja plazma zaslona je osvjetljavanje obojenih fluorescentnih elemenata koji na taj način formiraju sliku. Svaka tačka se sastoii od tri fluorescentne ćelije: crvene, zelene i plave. Plazma zaslon kombinira te tri boje kao i kod kolor televizora, da bi dobio cijeli spektar boja. Plazma je plin koji se sastoji od slobodnih iona (električki nabijenih atoma) i elektrona (negativno nabijenih čestica). Glavna prednost ove tehnologije je mogućnost izrade ravnih, vrlo velikih i tankih zaslona. Danas tehnologija omogućuje izradu plazma ekrana veličine dijagonale čak 200 cm, što je mnogo više u odnosu na katodnou cijev. LCD (Liquid Crystal Display) uredaj je pasivnog tipa, što znači da ne emitira svjetlost, već koristi svjetlo iz okoline. Pri svom radu troši vrło malo snage. Sastoji se od dviju paralelnih ploča koje su medusobno zakrenute za 90°, a izmedu njih se nalazi tekući kristal. Zbog svojih prednosti nad starom CRT tehnologijom, LCD se danas sve više koristi, te polako zamjenjuje katodnu cijev. Katoda izbacuje snop elektrona prema ekranu. Upravljačka elektroda reguliše protok snopa, a ubrzivačka elektroda odreduje intezitet nastaje svjetlosna tačka. Elektronski snop se pomjera u pravcu odozgo nadolje i slijeva nadesno i mijenja intezitet, u ovisnosti o slici emisije koja se prenosi. Na taj način se postiže kontrasnost dobijenih tačaka i kompletna slika na ekranu TV-prijemnika. elektronskog snopa. Pri udaru snopa u ek TV-prijemnik u boji koristi činjenicu da svaka boja nastaje miješanjem tri osnovne: crvene, zelene i plave. Slika se snima TV-kamerom u boji koja ima tri CCD video-integrisana kola (video-čipa), za svaku osnovnu boju. CCD video integrisana kola pretvaraju svjetlost u električne signale koji se dovode do predajnika i modulirajunaVF-elekromagnetni talas kao nosač. Tako pristigli talasi preko antene se dovode uTV-prijemnik u boji inakon demodulacije dobijaju se tri odvojena videosignala. Katodna cijev ima tri katode koje emituju elektronske snopove na ekran. Ekran sa sastoji od mreže načinjene od fosforoscentnog materijala, pri čemu je svaki njen element osjetljiv na jednu od tri osnovne boje, a kombinacijom tih triju boja dobiju se druge boje. Ovi elementi svjetlucaju promjenljivim intezitetom, stapaju se i stvaraju svjetlosne tačke koje posmatrač opaža kao odredene nijanse. Sve tačke ekrana pobudene na ovaj način stvaraju sliku koju je snimila TV-kamera.

Oscititranje je makadamsko kamenje

Oscilovanje je ponavljanje jednolikog kretanja nekog tijela ili čestice. Broj oscilacija Lu jednoj sekundi (jedinici vremena) naziva se frekvencija. Jedinica za frekvenciju je herc (1Hz) Veću frekvenciju ima ono tijeloili čestica, koji ostvare veći broj promjena u jednoj sekundi. Talasna dužina Q) je put koji tijelo (čestica) prede pri jednoj punoj oscilaciji. Radiopredajnik je uredaj koji emituje elektromagnetne talase radi slanja zvuka na daljinu. bi se zvučni signali (čija je frekvencija od 16Hz do 20000Hz) pomoću radiopredajnika, prenijeli na daljinu, potrebno ga je prvo pomoću mikrofona pretvoriti u električne oscilacije (titraje). U lasi pomjeraju membranu mikrofona i time mijenjaju jačinu struje u strujnom kolu mikrofona. Zbog malog broja promjena u jedinici vremena ovako nastali signal naziva varijabla.Oscilatori su elektronički sklopovi koji proizvode električne signale odredenog talasnog oblika i odredene frekvencije (broja oscilacija u sekundi),. Osnovni dio svakog oscilatora je oscilatorno kolo, a sastoji se od otpornika, zavojnice i kondenzatora, koji odreduju frekvenciju oscilatora. Punjenjem i pražnjenjem kondenzatora električnim naponom stvara se električno i magnetno polje određene frekvencije i nezaobilazrni su dio radioodašiljača, televizijskih odašiljača, radio i TV prijemnika, mjernih instrumenata i drugih elektroničkilh uređaja.Radioprijemnicima, slabi signali koji se preko antene prime, pojačavaju se i pretvaraju u govor, muziku, i druge zvučne signale. U radioprijemnik dolazi veliki broj VF-signala različitih frekvencija. Izd vajanje samo onog signala kojeg żelimo reprodukovati vrši se u oscilatornom kolu koje se nalazi na ulazu prijemnika i povezano je sa prijemnom antenom i uzemljenjem. Oscilatorno kolo se sastoji od zavojnice (sa ili bez feritnog jezgra) i promjenljivog kondenzatora spojenog na krajeve zavojnice. Signal koji je doveden sa antene i koji ima jednaku frekvenciju oscilatornog kola, (signal koji je u rezonanciji sa oscilatornim kolom), pobudit će oscilovanje u njemu.Svi ostali prispjeli signali neće imati utjecaja na oscilatorno kolo. Izbor pobudnog signala (radiostanice) ovisi o promjenljivorm kondenzatoru i induktivitetu zavojniceE. Druga energija covjeka se uglavnom nalazi u prirodi. U srednjem vijeku se cesto koristila energija vjetra i vode. Pronalaskom parne mašine zapocinje era industrijske revolucije. Proces proizvodnje postaje sve slozeniji. Rijec automatika dolazi od grcke rijeci autimatos, sto znaci koji se sam događa. Automatizacija doprinosi smanjenju ljudskog rada u savremenoj proizvodnji. Prije same automatizacije potrebno je mehanizovati radni proces. Mehanizacijom se zamjenjuje fizicki rad covjeka, dok covjek ostaje da upravlja mehanizovanom masinom. Robotizacija je jedan od oblika visokoautomatizovanih sistema. Prve masine nastale su usloznjavanjem rucnih alata. Upravljanje njima bilo je vise fizicki nego intelektualni posao. Dobivanje sapuna spada među najstarije hemijske postupke. Nekad se sapun dobivao iz zivotinjskog loja, kostiju i pepela drveta. Kada mast i ulje kuhamo sa koncentriranim rastvorom natrij hidroksida, nastat ce reakcija saponifikacije. Sapuni su soli visih masnih kiselina. Deterdzenti su sulfonati, odnosno soli sulfinskih kiselina. Karboksilna grupa privlači molekule vode i to je hidrofilni dio. Dipeptid je izgrađen od dvije molekule aminokiselina. Najpoznatiji prirodni proteini su meso i jaja. Polipeptidni lanci sadrze veliki, ali i određeni broj aminokiselina koje su u lancu povezane određenim redom.

Mejrušice za kuranfile

Da bi se dobio metan, prvo treba pripremiti hemikalije. Natrij acetat je supstanca koja kristalizira sa tri molekule vode CH,COONa 3H,O. Potrebno je dobiti bezvodni natrijev acetat, a to ćemo postići grijanjem na komadu željeznog lima sve dok voda ne ispari. Bezvodni nat acetat ohladen istucamo u porculanskom avanu i odmah ga prenesemo u epruvetu koju dobro začepimo gumenim čepom. Stajanjem na zraku opet bi upio vodu. Natrij hidroksid takoder upija vlagu, pa se pastile istucaju i pomiješaju sa kalcijevim oksidom u odnosu 1:1. Ta se smjesa zove natronski kreč. Bezvodni natrij acetat i natronski kreč se dobro izmiješaju u približnom odnosu 1:2 i vatrostalna epruveta se napuni ovom smjesom do jedne polovine. Epruvetu zatvorimo čepom kroz koji prolazi koljenasta cjevčica i uhvatimo epruvetu klemom za stalak. Klemu učvrstimo za stalak tako da je epruveta gornjim dijelom (otvorom) malo nagnuta prema dolje kako bi se spriječilo da eventualno kondenzovane kapljice vode ne padaju u ugrijanu smjesu. Nakon nekog vremena, dok se istisne zrak iz epruvete, možemo na vrhu koljenaste cijevi zapaliti metan. Ogled treba izvoditi pažljivo da ne bi u hemikalijama zaostalo imalo vode, te metan pažljivo upaliti tek kada ste se uvjerili da je zrak iz epruvete izašao napolje. Vrh koljenaste cijevi treba biti malo sužen. Kako se metan ne otapa u vodi moguće je uhvatiti ga u epruvetu iznad vode u kadi, a zatim pokazati da izdvojeni gas gori. Za rashladivanje napitaka, čuvanje lakokvarljvih namirnica i očuvanje svježih namirnica u domaćinstvu koristimo električne hladnjake i zamrzivače. Za održavanje i prilagodavanje klimatskih uvjeta u prstorijama koristimo klima uređaje. Električni hladnjak (frižider)je rashladniuredaj sa električnim pogonom koji pomoću rashladnog sredstva oduzima toplotu od namirnica i predaje je okolini. Cuvanje namirnica se najbolje postiže na temperaturi od +4 °C do +8 °C. Glavni dijelovi hladnjaka su kompresor, kondenzator, isparivač, termostat i elektromotor. Elektromotor (5) pokreće kompresor. Kompresor (4) sabija rashladno sredstvo (plin) na viši pritisak. Sabijeni plin dolazi u kondenzator (3) gdje se hladi i tako rashladen prelazi iz plinovitog u tekuće stanje (kondenzacija). Tekućina prolazi kroz kapilarnu cjevčicu i dolazi u isparivač (2) gdje joj se smanjuje pritisak i tu se raspršava. Raspršena tekućina u isparivaču isparava. Za isparavanje je potrebna toplota koju rashladno sredstvo uzima od okolinog prostora u hladnjaku i na taj način hladi unutrašnjost hladnjaka.Rashladni medij (plin) kompresor usisava i proces se ponavilia sve dok unutrašnjost hladnjaka ili zamrzivača ne postigne zadanu temperaturu. Termostat (1) requliše željenu temperaturu tako što prekida strujno kolo elektromotora i rad kompre temperatura u hladnjaku povisi. Kao rashladni medij prvo je korišten amonijak, a kasnije freon. Oni su vrlo otrovni, pa se danas sora, a automatski se uključuje kada se oriste derivati freona koj imaju manje śtetno djelovanje na Zemljin ozonski omotać i okolinu. Pravila čišćenja i održavanja hladnjaka Hladnjak treba postaviti na što hladnije mjesto u stanu, ali tako da izmedu zida i str hladnjaka ima dovoljno prostora za prozračivanje. Namirnice ohladite na sobnu temperaturu prije odlaganja u hladnjak. Nemojte vrata hladnjaka držati bespotrebno otvorena, Pravovremeno odledivanje hladnjaka štedi energiju i produžava mu vijek tra ažnjeg dijela janja. Klima-uređaji u zatvorenim prostorima po potrebi mogu mijenjati i prilagodavati klimatske uvjete želji korisnika. Klima-uredaj čine: ventilacioni krug (ventilator, filter, isparivač)i rashladni krug (kompresor, kondenzator, aksijalni ventilator, cijevne veze). Kompresor i elektromotor su smješteni u zajedničko kučište, koje se ne smije otvarati jer sadrži freon. Kompresor sabija freon i na taj način ga zagrijava, koji tako zagrijan dolazi u kondenzator. Kroz kondenzator kruži vanjski zrak koji hladi i kondenzuje freon.

Nije lahko ni živit

Njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo. (Alu’lmran, 37) Njen narod bio je porobljen i podijeljen na mnoštvo grupacija koje se nisu mogle složiti ni oko čega. Da bi se sačuvala od svih nelagodnosti kojima je kao čestita i čedna djevojka u moralno posrnulom društvu mogla biti izložena, Merjem se sklonila na istočnu stranu Kudsi-š-Serifa i tu se posvetila ibadetu. Nakon izvjesnog vremena Uzvišeni Allah je poslao meleka Džibrila koji se Mer jemi pokazao u liku muškarca: “Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!, uziknu ona. “A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga” reče on, “da ti poklonim dječaka čista!” “Kako ću imati dječaka, reče ona, “kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!” “To je tako!’” reče on. “Gospodar tvoj je rekao:,To je Meni lahko’ -i zato da ga učinimo znamenjem judima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!” (Merjem, 16-21) Merjem je zanijela dječaka, vjerovjesnika Allahova, Isa’a, a.s. Strah od osude i nerazumijevanja onog što joj se desilo učinilo je da se još više povukla u osamu. Jedino se povjerila Zekerijaovoj, a.s, ženi, koja je u istom periodu bila zanijela Jahja, a.s.Ovako je nastala jedna velika porodica koja je ostavila dubok trag u povijesti čovječanstva.
a.s.ovako Lijepo je znati Merjem, plemenita majka lsa, a.s, potječe iz čestite Imranove porodice. Njen otac, potomak Davu da, a.s, bio je toliko ugledan kod Uzvišenog Allaha da se po njemu i njegovoj porodici naziva jedna od najvećih sura u Kur’anu (Alu’lmran – Imranova porodica). Uzvišeni Allah je njegovu porodicu odabrao i uzdigao nad ostalima: Allah je odabrao Adema, i Nuha, i lbrahimovu porodicu, ilm ranovu porodicu nad aostalim svijetom -sve porod jedan do drugog-a Allah sve čuje i sve zna (Alu ‘lmran, 33-34) Ugled i položaj Imran je postigao svojim znanjem, radom, ustrajnošću, skromnošću i potpunom predanošću čin dan od najskromnijih ljudi svog naroda. Na prvom mjestu bio je predan Uzvišenom Allahu. Supru ga njegova je, takoder, bila veoma pobožna žena. Kada je osjetila da je zanijela svoje drugo dijete zavjetovala ga je Uzvišenom Allahu riječima: Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome je zavje ujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš! (Alu mran, 35) jenju i preporučivanju dobra. Bio jedan od najvećih jevrejskih učenjaka, voda i je 2 odila se Merjem i svojim odgojem, čednošću i pobožnošću ostvarila majčin zavjet. Nakon što je mran umro, skrbništvo o njoj preuzeo je muž njene sestre, Zekerijja, a.s. Merjem je izrasla u preli.  Filipo Brunelleschi, 1337-1446. kipar i arhitekt, Firenca Brunelesi se u mladosti bavi kiparstvom. Posto je sa slavnim Ghibertijem, kao kipar, izgubio na konkursu reljef za vrata Krstionice u Firenci, okrece se arhitekturi. U Rimu studira klasicnu anticku gradnju, potom se vraca u Firencu i tu postaje zacetnik arhitekture rane renesanse. Pravi nacrt za kupolu Firentinske katedrale, koja se realizira izmedju 1417/36. godine. Drugo njegovo djelo malih dimenzija i savrsenih proporcija je kapela Pazzi uz Crkvu sta. Crose u Firenci. Taj dio je trebao biti grobnica bogate porodice i mecene Medici. U tom dijelu Brunelesi komponira anticke konstruktivne i dekorativne elemente. Plan i izgled palace Rucelai kao da kritikuje palacu Medici. U njoj je nestalo grube kamene rustike, ali se u njoj vise rasclanjuju spratovi zgrade. Uticaj takvih fasada i zgrada se danas mogu vidjeti i kod nas. Poslije pustinja, šume su nazastupljeniji kopneni ekosistem i kao takvi imaju imaju veliki značaj za opstanak planete Zemlje i čovjeka. U prvin redu, šume u procesu fotosinteze proizvode kisik koji sva živa bića na planeti koriste u procesu disanja. Također u fotosintezi šume proizvode organske tvari koje u ishrani koriste biljojedi i svaštojedi. Također, drvo čovjeku služi i za ogrjev u zimskim periodima. Šumsko drveće upija razne štetne plinove, taloži prašinu. Na mjestima gdje je šuma iskrčena javljaju se klizišta, koja su veoma opasna po čovjeka i živi svijet. Zbog svog prevelikog značaja za kompletan živi svijet na planeti, šume je potrebno zaštititi. Tako se u svijetu 21. marta obilježava kao Svjetski dan šuma.

Sve na svijetu

oporučuje vaše očeves Allah vam, uistinu, oporučuje vašu rodbinu. (El-Buhari i lbn Madżdze) Materijalno pomaganje rodbine ima prednost u odnosu na druge ljude i za to se stječe dvostruka nagrada. Allahov Poslanik, a.s., każe: Sadaka učinjena siromahu je obična sadaka, a sadaka uči- njena rodbini je dvostruka: ona je i sadaka, i njegovanje rodbinskih odnosa. (Tirmizi, Sunen) Čak i ako se rodbina ljuti na nas, dužni smo je pomoći, jer iz hadisa saznajemo: Najvrednija je ona sadaka koja se dadne rodbini koja je na tebe ljuta i prema tebi neraspoložena! (Ahmed i Albani) Održavanje rodbinskih ima izuzetnu vrijednost i na ovom i na budućem svijetu, uvećava nafaku i produżava život. Muhammed, a.s., rekao je: Ko želi da mu se nafaka poveća i produži životni vijek, neka pazi i redovno posjećuje rodbinu. Joś je rekao: Obožavaj Allaha i ništa Mu ravnim ljudi- poro- Allahu očadi ima,1 a sam iJa ću ne smatraj, obavljaj namaz, daji zekat i održavaj rodbinske veze. Poslanik, a.s., je pohvalio čovjeka koji ustrajava u dobročinstvu prema onima koji ne održavaju rodbinske veze. Prenosi se da se čovjek obratio Vjerovjesniku, a.s., riječima: “Allahov Poslaniče, ja kidaju. Lijepo i blago se ophodim stan sam prema njima, ali mi oni to ne uzvračaju.” S., mu je, tada, rekao: Ako bude tako kako si rekao, to je kao da im daješ žera- vicu. Neprestano će s tobom biti Allahov dokaz protiv njih sve dok tako postupaš. (Muslim) Preporućuje se lijepo ophodenje prema rodbini i éuvanju veza s njom čak i kada rodbina ne uzvraća 10 covje imam rodbinu s kojom odrzavam rodbinske veze, ali ih oni pre prema njima, a oni mi lošim uzvraćaju. Samilo jem m lju svoje mirit na isti način NJEGOVANJE PORODIČNIH I RODBINSKIH VEZA orodične i rodbinske veze spadaju u red temeljnih, najstarijih i najtrajnijih odnosa medu ljudi- ma. Porodica i rodbina, kao društvena grupa, prisutna je u svim vremenima. Njegovanje poro- dičnih i rodbinskih veza kod sljedbenika islama temelji se na principima Kur’ana i sunneta: I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte. A roditeljima dobročinstvo činite, i rodbini, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima namjernicima,i onima koji su u posjedu vašem! (En-Nisa’, 36) Poslanik, a.s., je kazao: Allah Uzvišeni kaže: “Ja sam Milostivi. Ja sam stvorio rodbinske veze i izveo sam ih iz ovog Mog imena, pa ko ih održava i Ja cu s njim veze održavati, a ko ih prekida i Ja ću s njim prekinuti!” (El-Buhari) Načini održavanja rodbinskih veza su raznovrsni. Možemo to činiti materijalnim pomaganjem i dobročinstvom, posjećivanjem, praštanjem i prelaskom preko razmirica i uvreda, iskazivanjem lju- bavi, naklonosti i pažnje, sastajanjem i svim što predstavlja medusobnu povezanost. Za umrle svoje rodake molit ćemo oprost od Allaha, dž.š., i upućivati Mu dove te izvršiti njihove oporuke, izmiriti zaostali dug iza njih i učiniti sve ono što će za njih predstaviti olakšanje i radost. Pažnja prema rodbini u islamu dolazi odmah nakon pažnje prema roditeljima. Poslanik, a.s, je vam, uistinu, oporučuje vaše majke!- i to je ponovio tri puta; Allah vam, uistinu.