Elektromagnetna sila

Elektro magnetna sila moze biti privlacna i odbojna. Ona zadrzava u okolini jezgre atoma, ona je osnova za funkcioniranje ne samo elektricnih i elektronskih uredjaja nego takodjer, i optickih i hemijskih pojava. Ona cuva Zemlju i sve na njoj od urusavanja zbog gravitacije. Jaka sila drzi kvarkove zajedno u protonu i neutronu kao i unutar jezgre atoma. Slaba sila je milion puta slabija od jake sile i stotinu puta manjeg dometa. Medjutim, ona, izmedju ostalog, moze transformirati jedan tip kvarka u drugi, moze promijeniti proton u neutron i odgovorna je za spori raspad radioaktivnih atoma. Zvijezde kao Sunce dovijaju energiju od termonuklearnih peci u svojoj jezgri. Tamo se vodik pretvara u helij, a ostatak procesa je postepeno pretvaranje protona djelovanjem slabe sile. Danas fizicari nastoje razviti teoriju koja bi ujedinila sva cetiri medjudjelovanja, jer se prema dosadasnjim najboljim modelima pretpostavlja da je kod postanka Svemira postojala samo jedna sila. Istrazivanja su i dalje u toku.Atomi se na vecim udaljenostima ne privlace ali se privlace kada su blizu jedan drugog. Tada se obicno vezu u manje grupe koje zovemo molekule, npr molekula kiseonika, vode, itd. Ovo isto privlacenje koje je kratkog dometa veze molekule jednu za drugu sto dovodi do formiranja supstanci, npr. stakla, plastike. Kada su atomi i molekule dosta udaljeni oni slabo medjudjeluju, odnosno slabo se privlace. Radi toga mi mozemo ici kroz zrak, plivati u moru, pustiti da tecnost istece iz posude itd. S druge strane ako su atomi i molekule jako blizu tada dolazi do odbijanja i radi toga su kod formiranja tvari oni ograniceni koliko blizu jedni drugoga mogu biti. Ovo ima za posljedicu da i sva cvrsta tijela nisi dovoljno gusta, oni imaju dosta praznog prostora. Naucili smo da su atomi slozeni sistemi sastavljeni od jos manjih cestica, protona, neutrona i elektrona, koji su u neprekidnom kretanju. Medjutim ni tu nije kraj. Protoni i neutroni su slozen sistem sastavljen od elementarnih cestica-kvarkova, dok je sam elektron elementarna cestica. Danas znamo da je supstanca Svemira sastavljena od elementarnih cestica: kvarkova, leptona i fotona. Svi mi, sva ziva i neziva bica na Zemlji, planete, zvijezde u biti smo fino organizirano mnostvo kvarkova oblozenih leptonima pri cemu apsorbiramo ili emitiramo fotone. Savremena fizika smatra da danas u Svemiru postoje cetiri razlicita osnovna medjudjelovanja – sile: gravitaciona, elektromagnetna, jaka i slaba. One potpuno odredjuju opazene dogadjaje. Kada se dogodi promjena stanja bilo cega, pretspostavljamo, prirodno i logicno, da je promjenu uzrokovala sila. Kada lopta pada ili skakavac skace ili zvijezda eksplodira ili se neutron raspada, svi ovi razliciti dogadjaji su posljedice djelovanja cetiriju osnovnih sila. Gravitacija je najslabija od svih medjudjelovanja, ona djeluje izmedju svih cestica i samo je privlacna. Ona drzi Zemlju u orbiti oko sunca, drzi Sunce unutar nase galaksije koju cini stotine hiljada miliona zvijezda, kao i sve galaksije koje cine

Halat

Navest cemo neke od njih: relativno mala iskoristivost u odnosu na mehanicke prenosnike snage, gubici zbog strujanja i curenja tekucine, kasnjenje signala, relativno visoka cijena uređaja i elementa zbog male serije i preciznosti izrade, ogranicene brzine strujanja ulja itd. Pneumatski sistem, koja kao radni medij koriste zrak pod pritiskom, su sigurni, brzi i jednostavni prenosioci. Njihova velika prednost je moguca kontinuirana promjena brzine aktuatora, cistoca, jednostavno odrzavanje sistema i mala tezina elemenata. Pneumatski sistemi imaju i neke nedostatke, kao sto su: kasnjenje signala zbog stisljivostu zraka, skupa proizvodnja stusljivog zraka, buka pri ekspanziji zraka u atmosferu, prenos signala na velike udaljenosti nije moguca zvog gubitka strujanja u cijevima. Zbog prednosti i nedostatka sistemi se cesto kombinuju. Kroz pneumatsku razvodnu mrezu zrak se dovodi u blok gdje se vrsi obrnuto pretvadanje energije. U pneumatskom sistemu energija zraka se pretvara u koristan mehanicki rad. Osim pretvaranja u mehanicki rad, pneumatski sistem cesto obavlja i ulogu upravljanja, odnosno regulacije. Elementi za proizvodnju i razvod zraka osiguravaju potrebne kolicine zraka pod pritiskom odgovarajucih parametara. Elementi za pripremu zraka obavljaju pripremu zraka, sto ukljucuje ciscenje, podmazivanje i regulaciju pritiska. Izvrsni elementi su elementi koji obavljaju mehanicki rad. Upravljacki elementi upravljaju informacijama i tokovima energije. Upravljacki-signalni elementi prihvataju informacije o stanju sistema. Pomocni elementi ispunjavaju razlicite dodatne funkcije. Aktuatori su uređaji koji pretvaraju elektricne i fluidne ulaze u mehanicke izlaze, kao sto su polozaj sila, ugao ili momenat. Nalaze se između senzora i izvrsnog elementa ili alata. Zahtjeva koristsnje elektricnog naboja, pneumatskog pritiska, hidraulicnog pritiska itd. Jednostavan primjer aktuatora mozemo vidjeti kod dizalice za automobil. U ovom slucaju dizalica je aktuator. Mikroaktuatori su: peizoelektricni, magnetnostriktivni, elektro-hemijski, termalni i memorijsko metalni.

Goriva

Dobivanje sapuna spada među najstarije hemijske postupke. Nekad se sapun dobivao iz zivotinjskog loja, kostiju i pepela drveta. Kada mast i ulje kuhamo sa koncentriranim rastvorom natrij hidroksida, nastat ce reakcija saponifikacije. Sapuni su soli visih masnih kiselina. Deterdzenti su sulfonati, odnosno soli sulfinskih kiselina. Karboksilna grupa privlači molekule vode i to je hidrofilni dio. Dipeptid je izgrađen od dvije molekule aminokiselina. Najpoznatiji prirodni proteini su meso i jaja. Polipeptidni lanci sadrze veliki, ali i određeni broj aminokiselina koje su u lancu povezane određenim redom.Kad kazemo alkohol, vjerovatno to vas odmah asocira na alkoholna pica: vini i rakiju. Međutim, to su organski spojevi koji u sebi sadrze- OH grupu vezanu na ugljikov atom. Njihovi nazivi nastaju od imena odgovarajucih ugljikovodika i nastavaka-ol. Za alkohole je karakteristicno prisustvo – OH grupe. Prisustvo ove grupe uzrokuje da su mnoga svojstva alkohola slicna svojstvima vode. Nizi alkoholi se otapaju u vodi, a visi se ne otapaju. Alkoholi, slicno vodi, imaju veliki raspon između tacke topljenja i kljucanja. Građa molekule vode podsjeca na građu molekule alkohola. Alkoholi se lako zapale, a sagorijevanjem daju CO2 i vodenu paru. Metanol je najjednostavniji alkohol. Upotrebljava se kao rastvarac i polazni materijal za mnoge organske sinteze.Celuloza je narasijeniji organski spoj u prirodi. Pamuka cak sadrzi do 90% celuloze dok drvo zavisno od vrste sadrzi od 40 do 50% celuloze. Relativna molekulska masa celuloze iznosi oko 400 000, sto znaci da je u jednoj molekuli povezano oko 2 500 molekula glukoze. Kao sirovina za dobivanje celuloze naveliko se koristi drvo. Celuloza nije topljiva u vodi, jer da je to slucaj biljke bi se na kise raspale i otopile. Biljke fotosintezom stvaraju glukozu, a ona se veze u makromolekule celuloze. Celulozna vlakna, poslije obrade drveta, su pogodna za izradu odjevnih predmeta. Bez pamuka i celuloze tesko bi bilo zamisliti nas svakodnevni zivot. Drvo, koje se prerađuje u celulozu, mora se hemijski obraditi kako bi se izdvojila cista celuloza. Na ovaj nacin se iz drveta izdvajaju nepotrebni sastojci koji se prevode u spojeve topljive vode.

Programiranje

Oduvijek su se ljudi sporazumijevali na razlicite nacine. Jedan od nacinja sporazumijevanja je jezik, odnosno govor. U svijetu postoje hiljade jezika, pomocu kojih pripadnici razlicitih naroda komuniciraju. Ove jezike nazivamo govorni jezici. Mozemo reci da je jezik skup rijeci koje razumije skupina ljudi i popis odredjenih pravila koje ti ljudi postuju u svakodnevnom govoru. U radu sa racunarom, postavlja se pitanje kako racunaru saopstiti ono sta zelimo da uradimo. Naravno vec smo se upoznali sa cinjenicom da racunar jedino razumije jezik nula i jedinica, tako da za sada nije moguce komunicirati sa racunarom u nekom od govornih jezika (bosanski, engleski, njemacki…). Nedostatci govornih jezika su: nisu univerzalni i prepoznatljivi, cesto se neke stvari podrazumijevaju u govornom jeziku, a racunaru je neophodna preciznost, susrecemo dvosmislenosti, nenamjerno povezivanje vise jezika u jednom. Zbog svega navedenog, kreirani cu programski jezici. Oni koriste vlastiti ograniceni skup rijeci koje imaju posebno znacenje. Do danas je napravljeno hiljade programskih jezika. Ovi jezici su razumljivi racunaru, a sa druge strane i covjeku-programeru. Da bi smo upoznali neki jezik za programiranje, potrebno je da upoznamo: leksicku strukturu, sintaksu, semantiku jezika. Kao i hardverski dio racunara i softver je dozivio svoj razvoj kroz historiju. Za programske jezike kazemo da su u svom dosadasnjem razvoju prosli cetiri generacije. Programske jezike mozemo grupirati u pet glavnih kategorija: masinski jezik, asemblerski jezik, programski jezici visokog nivoa, programski jezici cetvrte generacije i objektno orijentisani jezici. Najcesce pisemo programe u jednim od visih programskih jezika, medjutim da bi racunar razumio program bilo je potrebno razviti posrednicke mehanizme koji obavljaju pretvaranje programskog jezika u masinski jeziki. Za to se koriste program prevodioci. Razlikujemo: kompajlere i interpretere. Kompajler je program koji prevodi izvorni program ili izvorni kod u masinski jezik samo jednom i to tokom prevodjenja. Interpreter je program prevodilac koji za razliku od kompajlera prevodi i odmah izvrsava svaku naredbu viseg programskog jezika. Postoji vise vrsta programskog jezika ali racunar jedino neposredno razumije masinski jezik.

Oscititranje je makadamsko kamenje

Oscilovanje je ponavljanje jednolikog kretanja nekog tijela ili čestice. Broj oscilacija Lu jednoj sekundi (jedinici vremena) naziva se frekvencija. Jedinica za frekvenciju je herc (1Hz) Veću frekvenciju ima ono tijeloili čestica, koji ostvare veći broj promjena u jednoj sekundi. Talasna dužina Q) je put koji tijelo (čestica) prede pri jednoj punoj oscilaciji. Radiopredajnik je uredaj koji emituje elektromagnetne talase radi slanja zvuka na daljinu. bi se zvučni signali (čija je frekvencija od 16Hz do 20000Hz) pomoću radiopredajnika, prenijeli na daljinu, potrebno ga je prvo pomoću mikrofona pretvoriti u električne oscilacije (titraje). U lasi pomjeraju membranu mikrofona i time mijenjaju jačinu struje u strujnom kolu mikrofona. Zbog malog broja promjena u jedinici vremena ovako nastali signal naziva varijabla.Oscilatori su elektronički sklopovi koji proizvode električne signale odredenog talasnog oblika i odredene frekvencije (broja oscilacija u sekundi),. Osnovni dio svakog oscilatora je oscilatorno kolo, a sastoji se od otpornika, zavojnice i kondenzatora, koji odreduju frekvenciju oscilatora. Punjenjem i pražnjenjem kondenzatora električnim naponom stvara se električno i magnetno polje određene frekvencije i nezaobilazrni su dio radioodašiljača, televizijskih odašiljača, radio i TV prijemnika, mjernih instrumenata i drugih elektroničkilh uređaja.Radioprijemnicima, slabi signali koji se preko antene prime, pojačavaju se i pretvaraju u govor, muziku, i druge zvučne signale. U radioprijemnik dolazi veliki broj VF-signala različitih frekvencija. Izd vajanje samo onog signala kojeg żelimo reprodukovati vrši se u oscilatornom kolu koje se nalazi na ulazu prijemnika i povezano je sa prijemnom antenom i uzemljenjem. Oscilatorno kolo se sastoji od zavojnice (sa ili bez feritnog jezgra) i promjenljivog kondenzatora spojenog na krajeve zavojnice. Signal koji je doveden sa antene i koji ima jednaku frekvenciju oscilatornog kola, (signal koji je u rezonanciji sa oscilatornim kolom), pobudit će oscilovanje u njemu.Svi ostali prispjeli signali neće imati utjecaja na oscilatorno kolo. Izbor pobudnog signala (radiostanice) ovisi o promjenljivorm kondenzatoru i induktivitetu zavojniceE. Druga energija covjeka se uglavnom nalazi u prirodi. U srednjem vijeku se cesto koristila energija vjetra i vode. Pronalaskom parne mašine zapocinje era industrijske revolucije. Proces proizvodnje postaje sve slozeniji. Rijec automatika dolazi od grcke rijeci autimatos, sto znaci koji se sam događa. Automatizacija doprinosi smanjenju ljudskog rada u savremenoj proizvodnji. Prije same automatizacije potrebno je mehanizovati radni proces. Mehanizacijom se zamjenjuje fizicki rad covjeka, dok covjek ostaje da upravlja mehanizovanom masinom. Robotizacija je jedan od oblika visokoautomatizovanih sistema. Prve masine nastale su usloznjavanjem rucnih alata. Upravljanje njima bilo je vise fizicki nego intelektualni posao. Dobivanje sapuna spada među najstarije hemijske postupke. Nekad se sapun dobivao iz zivotinjskog loja, kostiju i pepela drveta. Kada mast i ulje kuhamo sa koncentriranim rastvorom natrij hidroksida, nastat ce reakcija saponifikacije. Sapuni su soli visih masnih kiselina. Deterdzenti su sulfonati, odnosno soli sulfinskih kiselina. Karboksilna grupa privlači molekule vode i to je hidrofilni dio. Dipeptid je izgrađen od dvije molekule aminokiselina. Najpoznatiji prirodni proteini su meso i jaja. Polipeptidni lanci sadrze veliki, ali i određeni broj aminokiselina koje su u lancu povezane određenim redom.

Plazma

lavna ideja plazma zaslona je osvjetljavanje obojenih fluorescentnih elemenata koji na taj način formiraju sliku. Svaka tačka se sastoii od tri fluorescentne ćelije: crvene, zelene i plave. Plazma zaslon kombinira te tri boje kao i kod kolor televizora, da bi dobio cijeli spektar boja. Plazma je plin koji se sastoji od slobodnih iona (električki nabijenih atoma) i elektrona (negativno nabijenih čestica). Glavna prednost ove tehnologije je mogućnost izrade ravnih, vrlo velikih i tankih zaslona. Danas tehnologija omogućuje izradu plazma ekrana veličine dijagonale čak 200 cm, što je mnogo više u odnosu na katodnou cijev. LCD (Liquid Crystal Display) uredaj je pasivnog tipa, što znači da ne emitira svjetlost, već koristi svjetlo iz okoline. Pri svom radu troši vrło malo snage. Sastoji se od dviju paralelnih ploča koje su medusobno zakrenute za 90°, a izmedu njih se nalazi tekući kristal. Zbog svojih prednosti nad starom CRT tehnologijom, LCD se danas sve više koristi, te polako zamjenjuje katodnu cijev. Katoda izbacuje snop elektrona prema ekranu. Upravljačka elektroda reguliše protok snopa, a ubrzivačka elektroda odreduje intezitet nastaje svjetlosna tačka. Elektronski snop se pomjera u pravcu odozgo nadolje i slijeva nadesno i mijenja intezitet, u ovisnosti o slici emisije koja se prenosi. Na taj način se postiže kontrasnost dobijenih tačaka i kompletna slika na ekranu TV-prijemnika. elektronskog snopa. Pri udaru snopa u ek TV-prijemnik u boji koristi činjenicu da svaka boja nastaje miješanjem tri osnovne: crvene, zelene i plave. Italijanska se gotika razlikuje od europske. Ona je za svoju skromnost prihvatila ideje starijeg katoličkog reda BENEDIKTANACA, po Benediktu iz Nurije, i ideje mlađeg reda siromašnih katolika FRANJEVACA, po Franji Asiškom, koji su se zavjetovali na jednostavnosti i poniznosti. Izuzetak je katedrala u Milanu, koja je na sjeveru Italije i nešto bliže sjev. Europi. Stariji gotički arhitekt  Arnolfo di Cambio je imao cilj da Crkva vanjskim izgledom impresionira i dominira Firencom. Njih obrađujemo i u renesansi. Zato one djeluju kao romaničko-gotičko-renesansna građevina. Katedrala u Milanu je najveća gotička crkva u Italiji. Najbliža je europskim sjevernim granicama. Katedrala odlikuje mehaničkim nagomilanim pojedinostima. To je zgrada općine u Firenci (Palazzo Vechio). Na sjeveru zemlje preovladavalo je rudarstvo i manufakturna proizvodnja. Radnu snagu činili su slobodni ljudi. U južnim je kolonijama bila razvijena proizvodnja duhana i pamuka na plantažama koje su obrađivali robovi. Engleska vlada odlučila je velike troškove nastale u Sedmogodišnjem ratu s Francuskom nadoknadili uvođenjem poreza u Americi. Pošto se to negativno odrazilo na englesku privredu, uskoro je parlament ukinuo sve carine, osim na čaj koji su kolonisti mnogo trošili. 1773. godine u bostonsku luku su uplovila tri broda iz Istočne Indije sa čajem za američko tržište, grupa mladića prerušenih u Indijance pobacala je sav čaj u more. Taj događaj poznat kao Bostonska čajanka, doveo je do oštrih mjera engleske vlasti. Sarajevo je smješteno u dolini rijeke Miljacke, odnosno u jugoistočnom dijelu prostrane Sarajevsko-zeničke kotline. Sarajevo je glavni i ujedno i najveći grad Bosne i Hercegovine. Njegov osnivač je Isa-beg Isaković, koji je izgradio niz objekata među kojima je i vladarov dvor (Saraj) po kome je Sarajevo i dobilo ime. U njemu su 1984. godine održane 14. Zimske olimpijske igre, po kojima je Sarajevo i danas prepoznatljivo u svijetu. Banja Luka je drugi grad po veličini u Bosni i Hercegovini. Smješten je u prostranoj istoimenoj kotlini, sa obje obale rijeke Vrbas. Veliki doprinos razvoju Banja Luke u osmanskom periodu dao je Ferhat-paša Sokolović. Kastel je jedan od simbola grada Banja Luke. Banja Luka se pod ovim imenom prvi put spominje krajem 15. stoljeća. Tuzla se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni, odnosno u Tuzlanskom kantonu, čiji je glavni obrazovni, administrativni, kulturni i privredni centar najveće urbano naselje. Današnji naziv grada je turskog porijekla, od riječi tuz – so. Ostali gradovi Bosne i Hercegovine su: Mostar, Zenica, Bihać i drugi.

Historija

U zoru 1. septembra 1939. godine njemačke jedinice su bez objave rata izvršile opći napad na Poljsku. Time je otpočeo Drugi svjetski rat koji je trajao punih 6 godina. Poljska je bila prva zemlja u kojoj je njemačka isprobala novu ratnu taktiku nazvanu munjeviti rat. Ta je ratna taktika podrazumijevala najprije zračne napade nakon kojih bi uslijedio brzi prodor tenkova i pješadije. Za 35 dana Poljska je kapitulirala, nakon čega je njen zapadni dio pripojen Njemačkoj, a istočni SSSR-u.Hitler je 9. aprila 1940. godine napao Dansku, koja se predala bez otpora, i Norvešku, koju je zauzeo nakon 2 mjeseca.Njemačke snage su snažnim u munjevitim prodorom preko Belgije, Holandije i Luksemburga prodrle u Francusku i ušli u Pariz praktično bez borbe. Kada nije uspio slomiti Veliku Britaniju, Hitler se odlucio za napad na SSSR. U tu je svrhu izradio plan napada prema kojoj je racunao da SSSR moze voditi rat najduze do 5 mjeseci. Iako je bio obavijesten o namjerama Njemacke, Staljin je smatrao da oni nisu tacni, vjerujuci da je to pokusaj da se SSSR uvuce u rat. Rano ujutro 22. juna 1941. godine zapocela je operacija Barbarosa. Njemacka je s oko 4,5 miliona vojnika, raspoređenih u 150 svojih i 40 divizija ostalih fasistickih zemalja, napala SSSR bez objave rata. Vec u septembru 1941. godine Nijemci su zapoceli opsadu Lenjin grada. U decembru su na centralnom feontu bili svega 30 km od Moskve dok su na jugu uspjeli stici nadomak Rostova na Donu osvojivsi Bjelorusiju i Ukrajinu. U tom kriticnom trenutku Crvenoj armiji pomogla je ostra ruska zima za koju se Nijemci nisu valjano pripremili, jer su bili uvjereni da ce se rat sa SSSR-om okoncati prije zime. Njemacka mehanizacija bila je zaustavljena, a vojnici gladni i primrzli.Filipo Brunelleschi, 1337-1446. kipar i arhitekt, Firenca Brunelesi se u mladosti bavi kiparstvom. Posto je sa slavnim Ghibertijem, kao kipar, izgubio na konkursu reljef za vrata Krstionice u Firenci, okrece se arhitekturi. U Rimu studira klasicnu anticku gradnju, potom se vraca u Firencu i tu postaje zacetnik arhitekture rane renesanse. Pravi nacrt za kupolu Firentinske katedrale, koja se realizira izmedju 1417/36. godine. Drugo njegovo djelo malih dimenzija i savrsenih proporcija je kapela Pazzi uz Crkvu sta. Crose u Firenci. Taj dio je trebao biti grobnica bogate porodice i mecene Medici. U tom dijelu Brunelesi komponira anticke konstruktivne i dekorativne elemente. Plan i izgled palace Rucelai kao da kritikuje palacu Medici. U njoj je nestalo grube kamene rustike, ali se u njoj vise rasclanjuju spratovi zgrade. Uticaj takvih fasada i zgrada se danas mogu vidjeti i kod nas. Italijanska se gotika razlikuje od europske. Ona je za svoju skromnost prihvatila ideje starijeg katoličkog reda BENEDIKTANACA, po Benediktu iz Nurije, i ideje mlađeg reda siromašnih katolika FRANJEVACA, po Franji Asiškom, koji su se zavjetovali na jednostavnosti i poniznosti. Izuzetak je katedrala u Milanu, koja je na sjeveru Italije i nešto bliže sjev. Europi. Stariji gotički arhitekt  Arnolfo di Cambio je imao cilj da Crkva vanjskim izgledom impresionira i dominira Firencom. Njih obrađujemo i u renesansi. Zato one djeluju kao romaničko-gotičko-renesansna građevina. Katedrala u Milanu je najveća gotička crkva u Italiji. Najbliža je europskim sjevernim granicama. Katedrala odlikuje mehaničkim nagomilanim pojedinostima. To je zgrada općine u Firenci (Palazzo Vechio). Centralni nervni sistem je građen od: mozga i kičmene moždine. Mozak je smješten u unutrašnjoj šupljini lobanje, a sastoji se od 5 dijelova: veliki mozak, mali mozak, srednji mozak, međumozak i produžena moždina. Kosti lobanje stite mozak od mehaničkih povreda. Osim toga, mozak je zaštićen i sa 3 ovojnice to su: tvrda ovojnica, meka ovojnica i paučinasta ovojnica. Svana je smještena tvrda ovojnica. Direktno na moždanu površinu naliježe meka ovojnica, a između njih se nalazi paučinasta ovojnica.