Atomi

Atomi se na vecim udaljenostima ne privlace ali se privlace kada su blizu jedan drugog. Tada se obicno vezu u manje grupe koje zovemo molekule, npr molekula kiseonika, vode, itd. Ovo isto privlacenje koje je kratkog dometa veze molekule jednu za drugu sto dovodi do formiranja supstanci, npr. stakla, plastike. Kada su atomi i molekule dosta udaljeni oni slabo medjudjeluju, odnosno slabo se privlace. Radi toga mi mozemo ici kroz zrak, plivati u moru, pustiti da tecnost istece iz posude itd. S druge strane ako su atomi i molekule jako blizu tada dolazi do odbijanja i radi toga su kod formiranja tvari oni ograniceni koliko blizu jedni drugoga mogu biti. Ovo ima za posljedicu da i sva cvrsta tijela nisi dovoljno gusta, oni imaju dosta praznog prostora. Naucili smo da su atomi slozeni sistemi sastavljeni od jos manjih cestica, protona, neutrona i elektrona, koji su u neprekidnom kretanju. Medjutim ni tu nije kraj. Protoni i neutroni su slozen sistem sastavljen od elementarnih cestica-kvarkova, dok je sam elektron elementarna cestica. Danas znamo da je supstanca Svemira sastavljena od elementarnih cestica: kvarkova, leptona i fotona. Svi mi, sva ziva i neziva bica na Zemlji, planete, zvijezde u biti smo fino organizirano mnostvo kvarkova oblozenih leptonima pri cemu apsorbiramo ili emitiramo fotone. Savremena fizika smatra da danas u Svemiru postoje cetiri razlicita osnovna medjudjelovanja – sile: gravitaciona, elektromagnetna, jaka i slaba. One potpuno odredjuju opazene dogadjaje. Kada se dogodi promjena stanja bilo cega, pretspostavljamo, prirodno i logicno, da je promjenu uzrokovala sila. Kada lopta pada ili skakavac skace ili zvijezda eksplodira ili se neutron raspada, svi ovi razliciti dogadjaji su posljedice djelovanja cetiriju osnovnih sila. Gravitacija je najslabija od svih medjudjelovanja, ona djeluje izmedju svih cestica i samo je privlacna. Ona drzi Zemlju u orbiti oko sunca, drzi Sunce unutar nase galaksije koju cini stotine hiljada miliona zvijezda, kao i sve galaksije koje cine Svemir. Eksperimenti su pokazali da je atom sastavljen od jezgre, jako male u odnosu na dimenzije atoma i elektrona. Kolicina pozitivnog naelektrisanja jednaka je kolicini negativnog pa je atom elektricki neutralan. Model atoma koji se zove planetarni model. Prema tom modelu sva masa atoma nalazi se uglavnom u pozitivno naelektrisanoj jezgri oko koje se po kruznim stazama krecu elektroni. Ovi kao i mnogi drugi modeli atoma nisu mogli sasvim ispravno objasniti i opisati atom i procese u njemu. To je bilo tek moguce razvojem savremene fizike-razvojem kvantne mehanike. Danas znamo da je jezgra atoma sastavljena od protona i neutrona koje zovemo jednim imenom nukleoni. Najvaznije osobine jezgra su njena masa i naboj. Naboj jezgre Ze, odredjen je brojem protona Z. Ukupan broj protona i neutrona odredjuje maseni broj jezgre A. Broj neutrona u jezgri odredjen je sa N=A-Z. Broj neutrona u jezgri moze se mijenjati, a da pri tome hemijska svojstva elementa ostaju ista. Atomi sa istim brojem protona, a razlicitim brojem neutrona zovu se izotopi datog elementa. U pojavama o kojima smo dosad ucili elektrone smo promatrali kao cestice i na osnovu toga smo opisivali njihovo ponasanje.

Nije lahko ni živit

Njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo. (Alu’lmran, 37) Njen narod bio je porobljen i podijeljen na mnoštvo grupacija koje se nisu mogle složiti ni oko čega. Da bi se sačuvala od svih nelagodnosti kojima je kao čestita i čedna djevojka u moralno posrnulom društvu mogla biti izložena, Merjem se sklonila na istočnu stranu Kudsi-š-Serifa i tu se posvetila ibadetu. Nakon izvjesnog vremena Uzvišeni Allah je poslao meleka Džibrila koji se Mer jemi pokazao u liku muškarca: “Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!, uziknu ona. “A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga” reče on, “da ti poklonim dječaka čista!” “Kako ću imati dječaka, reče ona, “kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!” “To je tako!’” reče on. “Gospodar tvoj je rekao:,To je Meni lahko’ -i zato da ga učinimo znamenjem judima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!” (Merjem, 16-21) Merjem je zanijela dječaka, vjerovjesnika Allahova, Isa’a, a.s. Strah od osude i nerazumijevanja onog što joj se desilo učinilo je da se još više povukla u osamu. Jedino se povjerila Zekerijaovoj, a.s, ženi, koja je u istom periodu bila zanijela Jahja, a.s.Ovako je nastala jedna velika porodica koja je ostavila dubok trag u povijesti čovječanstva.
a.s.ovako Lijepo je znati Merjem, plemenita majka lsa, a.s, potječe iz čestite Imranove porodice. Njen otac, potomak Davu da, a.s, bio je toliko ugledan kod Uzvišenog Allaha da se po njemu i njegovoj porodici naziva jedna od najvećih sura u Kur’anu (Alu’lmran – Imranova porodica). Uzvišeni Allah je njegovu porodicu odabrao i uzdigao nad ostalima: Allah je odabrao Adema, i Nuha, i lbrahimovu porodicu, ilm ranovu porodicu nad aostalim svijetom -sve porod jedan do drugog-a Allah sve čuje i sve zna (Alu ‘lmran, 33-34) Ugled i položaj Imran je postigao svojim znanjem, radom, ustrajnošću, skromnošću i potpunom predanošću čin dan od najskromnijih ljudi svog naroda. Na prvom mjestu bio je predan Uzvišenom Allahu. Supru ga njegova je, takoder, bila veoma pobožna žena. Kada je osjetila da je zanijela svoje drugo dijete zavjetovala ga je Uzvišenom Allahu riječima: Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome je zavje ujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš! (Alu mran, 35) jenju i preporučivanju dobra. Bio jedan od najvećih jevrejskih učenjaka, voda i je 2 odila se Merjem i svojim odgojem, čednošću i pobožnošću ostvarila majčin zavjet. Nakon što je mran umro, skrbništvo o njoj preuzeo je muž njene sestre, Zekerijja, a.s. Merjem je izrasla u preli.  Filipo Brunelleschi, 1337-1446. kipar i arhitekt, Firenca Brunelesi se u mladosti bavi kiparstvom. Posto je sa slavnim Ghibertijem, kao kipar, izgubio na konkursu reljef za vrata Krstionice u Firenci, okrece se arhitekturi. U Rimu studira klasicnu anticku gradnju, potom se vraca u Firencu i tu postaje zacetnik arhitekture rane renesanse. Pravi nacrt za kupolu Firentinske katedrale, koja se realizira izmedju 1417/36. godine. Drugo njegovo djelo malih dimenzija i savrsenih proporcija je kapela Pazzi uz Crkvu sta. Crose u Firenci. Taj dio je trebao biti grobnica bogate porodice i mecene Medici. U tom dijelu Brunelesi komponira anticke konstruktivne i dekorativne elemente. Plan i izgled palace Rucelai kao da kritikuje palacu Medici. U njoj je nestalo grube kamene rustike, ali se u njoj vise rasclanjuju spratovi zgrade. Uticaj takvih fasada i zgrada se danas mogu vidjeti i kod nas. Poslije pustinja, šume su nazastupljeniji kopneni ekosistem i kao takvi imaju imaju veliki značaj za opstanak planete Zemlje i čovjeka. U prvin redu, šume u procesu fotosinteze proizvode kisik koji sva živa bića na planeti koriste u procesu disanja. Također u fotosintezi šume proizvode organske tvari koje u ishrani koriste biljojedi i svaštojedi. Također, drvo čovjeku služi i za ogrjev u zimskim periodima. Šumsko drveće upija razne štetne plinove, taloži prašinu. Na mjestima gdje je šuma iskrčena javljaju se klizišta, koja su veoma opasna po čovjeka i živi svijet. Zbog svog prevelikog značaja za kompletan živi svijet na planeti, šume je potrebno zaštititi. Tako se u svijetu 21. marta obilježava kao Svjetski dan šuma.

Mašine mijenjaju ljude

Vaki dužna uzvratiti ovu brigu i ljubav. Uzvišeni Alah ni Allah naglašava: Mi smo naredili čoujeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje rpi, i odbija ga u toku duije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni ce se svi vratiti djeci i praćenje njihovog odrastanja. Djeca su dužna (Lukman, 14) Naš Gospodar kaže da se trebamo lijepo odnositi prema roditeljima: Reci: “Dodite da vam kažem šta vam Gospodar vas propisuje; da Mu ništa ravnim ne pridružujute, da roditeljima dobro činite… “(El En’am, 151) Coujeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro… (El-Ahkaf, 15) Pažnju svoju, anje i ljubav trebamo iskazivati lijepim riječima: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu Elanjate a roditeljima dobrocčinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive ne reci im ni: “Uh!”- i ne podvikni na njih, i obračaj im se riječima postovanja punim. (El-Isra’, 23) Islam nas uči da se međusobni odnosi članova porodice zasnivaju na pravednosti i blagosti Islam od roditelja zahtijeva da pravedno postupaju prema svojoj djeci i ne dozvoljava pravljenje nikakve razlike medu njima. Allahov Poslanik, a.s., je rekao: Bojte se Allaha i prema svojoj djeci pravedno postupajte. (El-Buhari i Muslim) Pravednim postupanjem roditelja izgradit će se i lijep odnos medu braćom i sestrama u porodici. Djeca tako imaju primjer pravednosti i blagosti te se roditeljima i drugim čanovima porodice obraćaju blagim i lijepim riječima punim poštovanja. Mu- porodica ustrajava, brine se i svakodnevno njeguje povezanost s Bogom kroz prakticiranje slimanska vjere i ispoljavanje svih njezinih obilježja. SMISAO PORODICNIH ODNOSA orodica je temelj ljudske zajednice. U svim objavljenim vjerama smatra se osnovnom éelijom društva i osnovom čovječanstva. Islam porodici pridaje izuzetan znaćaj/ To je jedna od mnogo- brojnih blagodati koje je Uzvišeni Allah dao Svojim robovima na ovome svijetu. Porodica i dom su , mir, toplinu i podršku. Clanovi porodice grade svoje odnose na sredina u kojoj nalazimo sigurnost medusobnom povjerenju i dostojanstvu. Porodica se začinje brakom u kom postoji obostrana raspodjela dužnosti, shodno specifično- stima i mogućnostima bračnog druga. Jedan od temeljnih zadataka porodice je odgoj djece. Da bi ispunili ovaj zadatak, bračni drugovi trebaju uskladiti porodične obaveze i povezati se iskrenom ljubavlju i povjerenjem. Djeca imaju svoje prirodne zahtjeve, trebaju pažnju i predanost, stoga se od roditelja očekuje spremnost na žrtvu i samoodricanje. Majčinska ljubav i roditeljska briga pružit će u djetetu osjećaj sigurnosti i topline porodične atmosfere. Odrastanjem u ovakvom okruženju formira se pravedna, sretna i osoba puna samopo- štovanja. Poslanik, a.s, nas poučava: Svako od vas je pastir i svako će odgovarati za svoje stado! Imam je pastir i odgovoran je za svoje stadoj muškarac je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado; žena je pastirica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado; sluga je pastir u imetku svog gospodara i odgovoran je za svoje stado! Svako od vas je pastir i svako će odgovarati za svoje stado. Roditelj svoj autoritet i očekivanu poslušnost od djece izgraduje zasnivajući je na ljubavi, posto- vanju, uvażavanju i čvrstoj vezi. Roditelji se nikad ne umore od zadovoljstva koje im pruža briga DOVA, MOJE NAJJACE ORUZJE vremena u kome ivimo, vremena koje je obiljeżeno nasiljem, nepravdom, ratovi- na prevarama, poblepom, zapitamo se kolika je moć čovjeka, šta je njegov cilj, kuda ide, radi moć i ostvarivao prevlast nad drugima. Naučnimm radom i tchnickim dostignućima nastojao je pokazati svoju veličinu. Umjetnošću je pokazivao odrz svoje duse. Radi pokazivanja moći, postizanja prevlasti, iskazivanja svoje veličine i stanja vla- stite duie, covwjek od svog postanka traga za novim načinima njihova ostvarenja. Bez obzira na sva postignuta. ostaje slab i nemoćan pred životom protkanim tajnama Božije odredbe. Sva naučna, cjenika i tehnička dostignuća mu ne omogućavaju upravljanje prirodnim zakonima, radanjem, smriu, odabirom potomaka ili predaka i sl. Uziieni Allah je Svojom neizmjernom milošću, slanjem Svojih poslanika i objava, omo- guão čorjeku da se iskaže u svoj svojoj veličini. Dunjalučkim blagodatima omogućuje mu zadovo- jenjc ticlesnih potreba a različitim ibadetima postiże duhovnu snagu koja ga vodi Pravim putem. Jedan od tih ibadeta je i dova kojom może preporoditi dušu, jačati je i pružati joj siguran oslonac u svim ivonim situacijama. Dovom se čovjek może odriavati na Pravom putu i jačati vezu s Uzviše- nim Alahom. Kada vjernik upućuje dove Svevišnjem Allahu, to ne radi samo da bi mu Uzvišeni ispunio molbu ili zadovoljio neku potrebu, nego se dovom uči milosti, skrušenosti i poniznosti te hrani svoju duiu Miloiću Božijom i čini je sigurnom. Ovim ibadetom vjernik iskazuje poniznosti prema Allahu, dzs, i koristi Njegove blagodati. Naime, u svakom vremenu i mjestu, u bilo kojem stanju.

Spojevi

Dobivanje sapuna spada među najstarije hemijske postupke. Nekad se sapun dobivao iz zivotinjskog loja, kostiju i pepela drveta. Kada mast i ulje kuhamo sa koncentriranim rastvorom natrij hidroksida, nastat ce reakcija saponifikacije. Sapuni su soli visih masnih kiselina. Deterdzenti su sulfonati, odnosno soli sulfinskih kiselina. Karboksilna grupa privlači molekule vode i to je hidrofilni dio. Dipeptid je izgrađen od dvije molekule aminokiselina. Najpoznatiji prirodni proteini su meso i jaja. Polipeptidni lanci sadrze veliki, ali i određeni broj aminokiselina koje su u lancu povezane određenim redom.Celuloza je narasijeniji organski spoj u prirodi. Pamuka cak sadrzi do 90% celuloze dok drvo zavisno od vrste sadrzi od 40 do 50% celuloze. Relativna molekulska masa celuloze iznosi oko 400 000, sto znaci da je u jednoj molekuli povezano oko 2 500 molekula glukoze. Kao sirovina za dobivanje celuloze naveliko se koristi drvo. Celuloza nije topljiva u vodi, jer da je to slucaj biljke bi se na kise raspale i otopile. Biljke fotosintezom stvaraju glukozu, a ona se veze u makromolekule celuloze. Celulozna vlakna, poslije obrade drveta, su pogodna za izradu odjevnih predmeta. Bez pamuka i celuloze tesko bi bilo zamisliti nas svakodnevni zivot. Drvo, koje se prerađuje u celulozu, mora se hemijski obraditi kako bi se izdvojila cista celuloza. Na ovaj nacin se iz drveta izdvajaju nepotrebni sastojci koji se prevode u spojeve topljive vode.Polipropilen nastaje polimerizacijom propilena. Upotrebljava se kao sirovina za pravljenje teksta, posuda i slicno. Otpornije je na grijanje od polietilena. Politetrafluoretilen nastaje polimerizacijom tetrafluoretilena F2C=CF2. Ovaj proizvod je poznat pod nazivom teflon. On je otporan prema visokoj temperaturi i djelovanju hemikalija, pa se mnogo primjenjuje u hemijakoj industriji i laboratorijima. Polistiren je pjenasta masa koju cesto nazivamo stiropor. Nastaje polimerizacijom stirena CH2=CHC6H5. Postoji i polimetilmetakrilat, masa poznata kao pleksiglas ili hemijsko staklo. Ova masa se nasiroko koristi u stomatilogiji za plomviranje i nadomjestak zuba. Na bazi polimera je i vjestacka guma, mnoge boje i lakovi, kao razlicita ljepila. Treba primjeniti da svi monomeri imaju dvostruku vezu između atoma ugljikaKada nije uspio slomiti Veliku Britaniju, Hitler se odlucio za napad na SSSR. U tu je svrhu izradio plan napada prema kojoj je racunao da SSSR moze voditi rat najduze do 5 mjeseci. Iako je bio obavijesten o namjerama Njemacke, Staljin je smatrao da oni nisu tacni, vjerujuci da je to pokusaj da se SSSR uvuce u rat. Rano ujutro 22. juna 1941. godine zapocela je operacija Barbarosa. Njemacka je s oko 4,5 miliona vojnika, raspoređenih u 150 svojih i 40 divizija ostalih fasistickih zemalja, napala SSSR bez objave rata. Vec u septembru 1941. godine Nijemci su zapoceli opsadu Lenjin grada. U decembru su na centralnom feontu bili svega 30 km od Moskve dok su na jugu uspjeli stici nadomak Rostova na Donu osvojivsi Bjelorusiju i Ukrajinu. U tom kriticnom trenutku Crvenoj armiji pomogla je ostra ruska zima za koju se Nijemci nisu valjano pripremili, jer su bili uvjereni da ce se rat sa SSSR-om okoncati prije zime. Njemacka mehanizacija bila je zaustavljena, a vojnici gladni i primrzli.