Kalkulatori računaju vrijeme

Za prijenos signala od antene do prijemnika koristi se koaksijalni kabl-otpornosti 7552. Kada koristimo duži kabl od 10 m, tada signal slabi i reprodukcija je znatno slabija. Takoder, za kvalitet signala važnu ulogu imaju i antenski priključci. Razvodnik za dva televizora dijeli signal na dvije grane. Postoji aktivni i pasivni razvodnik. Aktivni razvodnik zahtijeva posebno napajanje jer sadrži pojačivački sklop radi kompenzacije gubitaka usljed dijeljenja signala. Pasivni razvodnici ne zahtijevaju posebno napajanje, ali signal biva prigušen prilikom prolaska signala (2-7 dB). Razvodnik za dvije antene je sabirnik TV signala sa dvije antene. Antene se spajaju na dvije grane koje grafički prikazuju dva televizora, a izlaz ide na granu na kojoj je grafički prikazan ulaz iz antene. Razvodnik koristimo suprotno u odnosu na spajanje za dva TV-a, zatim iz tako spojenih antena może se ići ili na skretnicu ili na pojačivač. Najčešće se preporučuje spajanje dvije UHF antene, zbog mnoštva komercijalnih TV stanica. Na lokacijama gdje je prijemni signal jak koriste se sobne antene. Ove antene najčešće imaju ugradene i male pojačivače signala. Antenu je potrebno postaviti na najviši dio krova na okomiti čelični stub koji je poželjno uzemljiti, i odmaknuti od provodnika električne mreže jake struje, metalnih cijevi i sl. Važno je da antena bude što tačnije usmjerena prema predajniku i prijemnik. Otvoreni dipol je najjednostavniji tip antene koja se sastoji od dva jednaka paralelna dijela dimenzija jedne četvrtine talasne dužine Ovaj tip antene podjednako dobro prima signale sprijeda i straga, dok bočne signale dobro ne prima. Nema dobru usmjerenost, što znači da su ove antene pogodne za prijem u područjima sa jakim signalom gdje usmjerenost nije bitna. Antenski kabal se na antenu spaja direktno Zbog lošsih svojstava i slabog dobitka gotovo da se ne može nači u trgovačkoj ponudi i upotrebi, osim ponekad kao zakrivljeni dipol za prijem radijskih programa (band II) YAGI antena je najčeši tip antene koja se koristi. Najvažniji element antene je dipol. Iza dipola, paralelno s njim, nalazi se reflektor, a ispred njega nekoliko direktora. Kvalitet prijema slike ovisit če o dužini, broju i rasporedu ovih elemenata. U ovisnosti o frekventnom opsegu prijema (VHF, UHF, ili oba) antene se razlikuju po obliku, rasporedu i veličini pojedinith elemenata. Yagi antena za prijem UHF područja se ponekad naziva i “riblja kost” Dipol je najvažniji dio antene i on hvata signale sa odašiljača. To je obična metalna šipka dužine polovine talasa koga hvata, podijeljena na dva dijela. Posebnim, koaksijalnim kablom uhvaćena energija vodi se do TV prijemnika Direktori pojačavaju snagu dipola. Što je veći broj direktora, bolje je usmjerenje antene a tako em. Reflektori odbijaju signale koji dolaze i prij odostraga i time sprječavaju stvaranje -duhova na slici, odnosno uduplane stanice. Termistori su otpornici cija se vrijednost mijenja prilikom promjene temperature. Izgrađuje se NTC i PTC otpornici. Ukomponovani u sklop sa nekim izvorim napona daju dobar temperaturni senzor. Ugljicno-tlacni otpornici rade na principu zbijanja zrnca ugljene prasine. Oni imaju zadacu da pretvore silu pritiska u analogni signal. Svojstava foto-elemenata je da im se promjenom jacine svjetlosti mijenja vrijednost. Izgrađuju se kao foto-otpornik, foto-dioda ili foto-tranzistor. U kombinaciji sa nekim izvorom svjetla moze sluziti za brojanje predmeta ili za nadzor prostora. Danasnji automobili su definitivno mehatronicki uređaji. Postoje kontaktni i bezkontaktni davaci signala.

Nebeta se plave

lavna ideja plazma zaslona je osvjetljavanje obojenih fluorescentnih elemenata koji na taj način formiraju sliku. Svaka tačka se sastoii od tri fluorescentne ćelije: crvene, zelene i plave. Plazma zaslon kombinira te tri boje kao i kod kolor televizora, da bi dobio cijeli spektar boja. Plazma je plin koji se sastoji od slobodnih iona (električki nabijenih atoma) i elektrona (negativno nabijenih čestica). Glavna prednost ove tehnologije je mogućnost izrade ravnih, vrlo velikih i tankih zaslona. Danas tehnologija omogućuje izradu plazma ekrana veličine dijagonale čak 200 cm, što je mnogo više u odnosu na katodnou cijev. LCD (Liquid Crystal Display) uredaj je pasivnog tipa, što znači da ne emitira svjetlost, već koristi svjetlo iz okoline. Pri svom radu troši vrło malo snage. Sastoji se od dviju paralelnih ploča koje su medusobno zakrenute za 90°, a izmedu njih se nalazi tekući kristal. Zbog svojih prednosti nad starom CRT tehnologijom, LCD se danas sve više koristi, te polako zamjenjuje katodnu cijev. Katoda izbacuje snop elektrona prema ekranu. Upravljačka elektroda reguliše protok snopa, a ubrzivačka elektroda odreduje intezitet nastaje svjetlosna tačka. Elektronski snop se pomjera u pravcu odozgo nadolje i slijeva nadesno i mijenja intezitet, u ovisnosti o slici emisije koja se prenosi. Na taj način se postiže kontrasnost dobijenih tačaka i kompletna slika na ekranu TV-prijemnika. elektronskog snopa. Pri udaru snopa u ek TV-prijemnik u boji koristi činjenicu da svaka boja nastaje miješanjem tri osnovne: crvene, zelene i plave. Slika se snima TV-kamerom u boji koja ima tri CCD video-integrisana kola (video-čipa), za svaku osnovnu boju. CCD video integrisana kola pretvaraju svjetlost u električne signale koji se dovode do predajnika i modulirajunaVF-elekromagnetni talas kao nosač. Tako pristigli talasi preko antene se dovode uTV-prijemnik u boji inakon demodulacije dobijaju se tri odvojena videosignala. Katodna cijev ima tri katode koje emituju elektronske snopove na ekran. Ekran sa sastoji od mreže načinjene od fosforoscentnog materijala, pri čemu je svaki njen element osjetljiv na jednu od tri osnovne boje, a kombinacijom tih triju boja dobiju se druge boje. Ovi elementi svjetlucaju promjenljivim intezitetom, stapaju se i stvaraju svjetlosne tačke koje posmatrač opaža kao odredene nijanse. Sve tačke ekrana pobudene na ovaj način stvaraju sliku koju je snimila TV-kamera.

Moj život moja briga

 Imam divnu prijateljicu. Zajedno idemo u školu i u mekteb. Obje smo vrijedne učenice. Dijelile misljanja, planove o budućnosti i maśtale. Doslo je vrijeme odluke! Koju srednju školu upisati? S tim pitanjem smo se budile i odlazile na počinak. Već smo maštale o tome da żelimo biti doktorice koje spašavaju živore ljudima. Naš efendija je citirao ajet: Ko spasi život jednog čovjeka kao da je spasio cijeli swijet. Maštale smo i o tome da pravimo mostove i brane kako bismo stavile Alahove blagodati, rijeke, u službu ljudima. Maštale smo i o bijelom mantilu. Za sva zanimanja su bile potrebne godine školovanja, odnosno učenja i odricanja. To nam tome da budemo advokati koji pomažu nevino optuženima ili naučnice u laboratorijama, u Odlučile smo razgovarati s roditeljima. Moji roditelji su iznijeli jasan stav: “Upiši neku školu koja ti daje ‘hljeb u ruke! Šta misliš o medicinskoj ili o frizerskoj školi, to su dobra zanimanja?!” Roditelji moje prijateljice su razmišljali na sličan način uz objašnjenje da amidža ima dobru firmu kojoj uvijek treba neko voditi knjige te su joj predložili ekonomsku školu. Najozbiljnije smo raz- avjetima roditelja, ali smo tražile i dodatne informacije. I u mektebu smo razgovarali do ovoj temi. Učili smo o istihara-namazu. Muallim nas je savjetovao da u svakoj prilici, kada se od nas očekuje donošenje samostalnih odluka, prakticiramo ovaj namaz kako bismo bili sigurni da smo donijeli ispravnu odluku. A da je ispravna, jednostavno ćemo osjetiti. Cijeli vikend sam sa prijateljicom učila istihara-dovu napamet, a u nedjelju navečer smo se do- govorile da nakon svih priprema za školu, kupanja i jacija-namaza klanjamo istihara-namaz, ona u svojoj kući a ja u svojoj. Već prije smo čule da osoba nakon klanjanja istihara-namaza može sanjati san kako bi iz njega, uz Allahovu pomoć, izvukla pouku za sebe te donijela ispravnu odluku. Ta koder, efendija nam je rekao da se ne razočaramo ako se to ne desi. “Samo slušajte svoje srce i uz llahovu pomoć éete donijeti pravu odluku nakon klanjanja istihara-namaza.” Napomenuo da za istu odluku možemo klanjati istihara-namaz. i do tri puta U ponedjeljak ujutro ništa se nije promijenilo. Nisam mogla donijeti odluku, a u istoj situaciji je bila i moja prijateljica. Tog dana nam je razrednica donijela rezultate testova profesionalne or tacije. Objema nam je preporučena gimnazija. Razrednica nas je zamolila da se do sutrašnjeg dana izjasnimo. Bila sam zatečena. Tako ozbiljna odluka, za tako kratko vrijeme. Mislim, nije baš tako kratko, imala sam cijelu školsku godinu da je donesem, ali sada, sutra, trebam je definirati. Treba mi savjet! – odzvanjalo je u mojoj glavi. Tada sam zastala i smirila se pri pomisli da ću klanjati istiha ra-namaz još jednom ili dvaput. Ipak, imam sve potrebne informacije. Ja želim pomagati ljudima roditelji mi savjetuju zanimanje koje “daje hljeb u ruke”, pedagog mi savjetuje gimnaziju. Da, treba mi savjet moga Stvoritelja Koji najbolje zna moje sposobnosti i ono što život nosi u budućnosti. Odmah po dolasku iz škole, nakon obavljenog dnevnog namaza, klanjala sam i istiha ra-namaz moleći Allaha, dž.š., da mi pomogne da donesem ispravnu odluku važnu za cijeli život. Završetak istihara-namaza je bio početak drugog dijela mog života. Shvatila sam da samo jedna Shvatila srednja škola može spojiti pozitivne savjete dobronamjernih roditelja, nastavnika i efendije čvrsta vjera u Allaha, di.š., ta koja me pokrenula da tražim najispravniju odluku. Da, medresa je škola za mene. Čim su roditelji došli s posla. razgovarala sam s njima o ovoj odluci proširi znanje Čovjekov život na ovome svijetu je dar Božiji. Stvoreni smo da bi bili iskušani ko će bolje i ljepše postu- pati. Temeljni smisao života jeste pokornost Bogu, moralan život, slijeđenje istine, provođenje pravde dostizanje dobrote, iskazivanje milosti i samilosti. Puni smisao života postižemo ukoliko ga ispunimo snažnom vjerom, strpljivošću, ustrajnošću, dobronamjernošću, učenjem i saznavanjem, poštenim radom, plemenitim ponašanjem i lijepim govorom. Naš život će biti ljepši ako se klonimo besposlica, bestidnih djela, ružnog govora, lošeg postupanja prema drugima…Takav život ispunjava čovjekovo srce i dušu, donosi mu unutarnji mir i beskranu radost.Takav život čovjeka vodi ka radosti vječnog života. Čovjek, umjesto ovih i svih drugih univerzalnih vrijednosti, može odabrati da svoj ovozemaljski život provede, kako se to u Kur’anu kaže, u”igri i zabavi”, može udovoljavati svojim prohtjevima i strastima, neodgovorno se ponašati, misliti samo na sebe i svoje trenutne potrebe, biti uskogrud, nepošten, grub, osoran, bezobziran, nezasit. Može se odavati porocima i svjesno živjeti u grijehu. Međutim, to nije smisao żovota i takav život ne donosi duhovno zadovoljstvo, mir i sreću. Naprotiv, unižava čovjekovo dostojanstvo i vodi ga gubitku i na ovom i na budućem svijetu.

Signal

Izdvajanje samo onog signala kojeg żelimo reprodukovati vrši se u oscilatornom kolu koje se nalazi na ulazu prijemnika i povezano je sa prijemnom antenom i uzemljenjem. Oscilatorno kolo se sastoji od zavojnice (sa ili bez feritnog jezgra) i promjenljivog kondenzatora spojenog na krajeve zavojnice. Signal koji je doveden sa antene i koji ima jednaku frekvenciju oscilatornog kola, (signal koji je u rezonanciji sa oscilatornim kolom), pobudit će oscilovanje u njemu.Svi ostali prispjeli signali neće imati utjecaja na oscilatorno kolo. Izbor pobudnog signala (radiostanice) ovisi o promjenljivorm kondenzatoru i induktivitetu zavojnice 18. TRAVNJA 0:08 OGLED Da bi se dobio metan, prvo treba pripremiti hemikalije. Natrij acetat je supstanca koja kristalizira sa tri molekule vode CH,COONa 3H,O. Potrebno je dobiti bezvodni natrijev acetat, a to ćemo postići grijanjem na komadu željeznog lima sve dok voda ne ispari. Bezvodni nat acetat ohladen istucamo u porculanskom avanu i odmah ga prenesemo u epruvetu koju dobro začepimo gumenim čepom. Stajanjem na zraku opet bi upio vodu. Natrij hidroksid takoder upija vlagu, pa se pastile istucaju i pomiješaju sa kalcijevim oksidom u odnosu 1:1. Ta se smjesa zove natronski kreč. Bezvodni natrij acetat i natronski kreč se dobro izmiješaju u približnom odnosu 1:2 i vatrostalna epruveta se napuni ovom smjesom do jedne polovine. Epruvetu zatvorimo čepom kroz koji prolazi koljenasta cjevčica i uhvatimo epruvetu klemom za stalak. Klemu učvrstimo za stalak tako da je epruveta gornjim dijelom (otvorom) malo nagnuta prema dolje kako bi se spriječilo da eventualno kondenzovane kapljice vode ne padaju u ugrijanu smjesu. Nakon nekog vremena, dok se istisne zrak iz epruvete, možemo na vrhu koljenaste cijevi zapaliti metan. Ogled treba izvoditi pažljivo da ne bi u hemikalijama zaostalo imalo vode, te metan pažljivo upaliti tek kada ste se uvjerili da je zrak iz epruvete izašao napolje. Vrh koljenaste cijevi treba biti malo sužen. Kako se metan ne otapa u vodi moguće je uhvatiti ga u epruvetu iznad vode u kadi, a zatim pokazati da izdvojeni gas gori Za rashladivanje napitaka, čuvanje lakokvarljvih namirnica i očuvanje svježih namirnica u domaćinstvu koristimo električne hladnjake i zamrzivače. Za održavanje i prilagodavanje klimatskih uvjeta u prstorijama koristimo klima uređaje. Električni hladnjak (frižider)je rashladniuredaj sa električnim pogonom koji pomoću rashladnog sredstva oduzima toplotu od namirnica i predaje je okolini. Cuvanje namirnica se najbolje postiže na temperaturi od +4 °C do +8 °C. Glavni dijelovi hladnjaka su kompresor, kondenzator, isparivač, termostat i elektromotor. Elektromotor (5) pokreće kompresor. Kompresor (4) sabija rashladno sredstvo (plin) na viši pritisak. Sabijeni plin dolazi u kondenzator (3) gdje se hladi i tako rashladen prelazi iz plinovitog u tekuće stanje (kondenzacija). Tekućina prolazi kroz kapilarnu cjevčicu i dolazi u isparivač (2) gdje joj se smanjuje pritisak i tu se raspršava. Raspršena tekućina u isparivaču isparava. Za isparavanje je potrebna toplota koju rashladno sredstvo uzima od okolinog prostora u hladnjaku i na taj način hladi unutrašnjost hladnjaka. Rashladni medij (plin) kompresor usisava i proces se ponavilia sve dok unutrašnjost hladnjaka ili zamrzivača ne postigne zadanu temperaturu. Termostat (1) requliše željenu temperaturu tako što prekida strujno kolo elektromotora i rad kompre temperatura u hladnjaku povisi. Kao rashladni medij prvo je korišten amonijak, a kasnije freon. Oni su vrlo otrovni, pa se danas sora, a automatski se uključuje kada se oriste derivati freona koj imaju manje śtetno djelovanje na Zemljin ozonski omotać i okolinu. Pravila čišćenja i održavanja hladnjaka Hladnjak treba postaviti na što hladnije mjesto u stanu, ali tako da izmedu zida i str hladnjaka ima dovoljno prostora za prozračivanje. Namirnice ohladite na sobnu temperaturu prije odlaganja u hladnjak. Nemojte vrata hladnjaka držati bespotrebno otvorena, Pravovremeno odledivanje hladnjaka štedi energiju i produžava mu vijek tra ažnjeg dijela janja. Klima-uređaji u zatvorenim prostorima po potrebi mogu mijenjati i prilagodavati klimatske uvjete želji korisnika. Klima-uredaj čine: ventilacioni krug (ventilator, filter, isparivač)i rashladni krug (kompresor, kondenzator, aksijalni ventilator, cijevne veze). Kompresor i elektromotor su smješteni u zajedničko kučište, koje se ne smije otvarati jer sadrži freon. Kompresor sabija freon i na taj način ga zagrijava, koji tako zagrijan dolazi u kondenzator. Kroz kondenzator kruži vanjski zrak koji hladi i kondenzuje freon.

Hidraulicni sistemi

Vec ste naucili da se hidraulicnim sistemom vrsi pretvaranje, prenos i uprovljanje energijom. Oni se koriste za prijenos velikih sila i momenata. Navest cemo samo neke prednosti hidraulicnih sistema: prenos velikih sila sa uređajima malih dimenzija, velika gustoca snage po zapremini, jednostavnost pretvaranja energija medija u mehanicki rad, mala inercija, automatsko prilagođavanje potrebne sile, primjena brzine itd. Hidraulicni sistemi imaju i neke nedostatke. Navest cemo neke od njih: relativno mala iskoristivost u odnosu na mehanicke prenosnike snage, gubici zbog strujanja i curenja tekucine, kasnjenje signala, relativno visoka cijena uređaja i elementa zbog male serije i preciznosti izrade, ogranicene brzine strujanja ulja itd. Pneumatski sistem, koja kao radni medij koriste zrak pod pritiskom, su sigurni, brzi i jednostavni prenosioci. Njihova velika prednost je moguca kontinuirana promjena brzine aktuatora, cistoca, jednostavno odrzavanje sistema i mala tezina elemenata. Pneumatski sistemi imaju i neke nedostatke, kao sto su: kasnjenje signala zbog stisljivostu zraka, skupa proizvodnja stusljivog zraka, buka pri ekspanziji zraka u atmosferu, prenos signala na velike udaljenosti nije moguca zvog gubitka strujanja u cijevima. Zbog prednosti i nedostatka sistemi se cesto kombinuju. Kada nije uspio slomiti Veliku Britaniju, Hitler se odlucio za napad na SSSR. U tu je svrhu izradio plan napada prema kojoj je racunao da SSSR moze voditi rat najduze do 5 mjeseci. Iako je bio obavijesten o namjerama Njemacke, Staljin je smatrao da oni nisu tacni, vjerujuci da je to pokusaj da se SSSR uvuce u rat. Rano ujutro 22. juna 1941. godine zapocela je operacija Barbarosa. Njemacka je s oko 4,5 miliona vojnika, raspoređenih u 150 svojih i 40 divizija ostalih fasistickih zemalja, napala SSSR bez objave rata. Vec u septembru 1941. godine Nijemci su zapoceli opsadu Lenjin grada. U decembru su na centralnom feontu bili svega 30 km od Moskve dok su na jugu uspjeli stici nadomak Rostova na Donu osvojivsi Bjelorusiju i Ukrajinu. U tom kriticnom trenutku Crvenoj armiji pomogla je ostra ruska zima za koju se Nijemci nisu valjano pripremili, jer su bili uvjereni da ce se rat sa SSSR-om okoncati prije zime. Njemacka mehanizacija bila je zaustavljena, a vojnici gladni i primrzli. Pneumatska kao radni medij koristi plin, najcesce zrak. Pneumatski sistemi pretvaraju i prenose mehanicku energiju. U shemi je predstavljeno pretvaranje mehanicke energije u energiju zraka pod pritiskom koji se pohranjuje u spremnik zraka. Kroz pneumatsku razvodnu mrezu zrak se dovodi u blok gdje se vrsi obrnuto pretvadanje energije. U pneumatskom sistemu energija zraka se pretvara u koristan mehanicki rad. Osim pretvaranja u mehanicki rad, pneumatski sistem cesto obavlja i ulogu upravljanja, odnosno regulacije. Elementi za proizvodnju i razvod zraka osiguravaju potrebne kolicine zraka pod pritiskom odgovarajucih parametara. Elementi za pripremu zraka obavljaju pripremu zraka, sto ukljucuje ciscenje, podmazivanje i regulaciju pritiska. Izvrsni elementi su elementi koji obavljaju mehanicki rad. Upravljacki elementi upravljaju informacijama i tokovima energije. Upravljacki-signalni elementi prihvataju informacije o stanju sistema. Pomocni elementi ispunjavaju razlicite dodatne funkcije. Ugljik se cesto u prirodi pojavljuje u elementarnom stanju u vidu grafika, dijamanta i amforfnog ugljika. Vjerovatno ste imali priliku vidjeti bljestavi, prozirni, bezbojni kristal dijamant, ugrađen u skupocjeni nakit. Poznat vam je i grafit. Grafitnom olovkom pisali ste cak prije polaska u skolu. I dijamant i grafit su ugljici. Potpuno su razliciti, zar ne? Takve, razlicite forme jednog istog elementa zovu se alotripske modifikacije. Dijamant i grafit su, dakle, alotropske modifikacije ugljika. Oni imaju isti hemijski sastav, a razlicita fizicka svojstva. Dijamant: bezbojan, proziran, tvrd, ne provodi struju. Grafit: crn, neproziran, mekan, provodi struju. Dijamant dolazi u prirodi u obliku dosta neuglednih kristala. Najveca nalazista prirodnog dijamanta su u Africi i Australiji. Brusenje i poliranjem dijamanta postize se bljestavi sjaj kristala. Sirom svijeta poznati znalci ove vjestine su brusaci iz Amsterdama. Bruseni dijamant cesto se naziva briljant. Masa dijamanta mjeri se specijalnom jedinicom mase koja se zove karat. Zagrijavanjem dijamant, bez pristupa zraka, prelazi u grafit. Grafit ima potpuno drugaciju kristalnu strukturu od dijamanta, sto je uzrok njihovih razlicituh fizickih svojstava.