Fizicka tijela i sistemi

Kao sto znamo, fizika je nauka koja proucava materiju, medjudjelovanje, promjene. Svi mi posmatramo svaki dan razlicite objekte, pojave, fenomene. Stoljecima je radoznalost naucnike vodila do istrazivanja prirode, od leta ptica do boje cvijeta, od svjetlosti do gravitacije, od planeta do galaksija. Fizicari-naucnici nastoje objasniti na jednostavan i precizan nacin pojave oko nas kao i otkriti zakone na koji objasnjavaju sve te pojave. Jedan od najvecih otkrica naucnika je spoznaja da je sav materijalni svijet sastavljen od kombinacije sicusnih tacaka materije, atomka. Sva prirodna tijela i objekti mogu se prema dosadasnjim spoznajama poredati prema slozenosti, masi i dimemzijama. Ideja da je sav materijalan svijet sastavljen od atoma omogucava nam da istrazimo i razumijemo svijet oko nas. Atomi se na vecim udaljenostima ne privlace ali se privlace kada su blizu jedan drugog. Tada se obicno vezu u manje grupe koje zovemo molekule, npr molekula kiseonika, vode, itd. Ovo isto privlacenje koje je kratkog dometa veze molekule jednu za drugu sto dovodi do formiranja supstanci, npr. stakla, plastike. Kada su atomi i molekule dosta udaljeni oni slabo medjudjeluju, odnosno slabo se privlace. Radi toga mi mozemo ici kroz zrak, plivati u moru, pustiti da tecnost istece iz posude itd. S druge strane ako su atomi i molekule jako blizu tada dolazi do odbijanja i radi toga su kod formiranja tvari oni ograniceni koliko blizu jedni drugoga mogu biti. Ovo ima za posljedicu da i sva cvrsta tijela nisi dovoljno gusta, oni imaju dosta praznog prostora. Naucili smo da su atomi slozeni sistemi sastavljeni od jos manjih cestica, protona, neutrona i elektrona, koji su u neprekidnom kretanju. Medjutim ni tu nije kraj. Protoni i neutroni su slozen sistem sastavljen od elementarnih cestica-kvarkova, dok je sam elektron elementarna cestica. Danas znamo da je supstanca Svemira sastavljena od elementarnih cestica: kvarkova, leptona i fotona. Svi mi, sva ziva i neziva bica na Zemlji, planete, zvijezde u biti smo fino organizirano mnostvo kvarkova oblozenih leptonima pri cemu apsorbiramo ili emitiramo fotone. Savremena fizika smatra da danas u Svemiru postoje cetiri razlicita osnovna medjudjelovanja – sile: gravitaciona, elektromagnetna, jaka i slaba. One potpuno odredjuju opazene dogadjaje. Kada se dogodi promjena stanja bilo cega, pretspostavljamo, prirodno i logicno, da je promjenu uzrokovala sila. Kada lopta pada ili skakavac skace ili zvijezda eksplodira ili se neutron raspada, svi ovi razliciti dogadjaji su posljedice djelovanja cetiriju osnovnih sila. Gravitacija je najslabija od svih medjudjelovanja, ona djeluje izmedju svih cestica i samo je privlacna. Ona drzi Zemlju u orbiti oko sunca, drzi Sunce unutar nase galaksije koju cini stotine hiljada miliona zvijezda, kao i sve galaksije koje cine Svemir.

Tehnologija

Zbog svojih prednosti nad starom CRT tehnologijom, LCD se danas sve više koristi, te polako zamjenjuje katodnu cijev. Katoda izbacuje snop elektrona prema ekranu. Upravljačka elektroda reguliše protok snopa, a ubrzivačka elektroda odreduje intezitet nastaje svjetlosna tačka. Elektronski snop se pomjera u pravcu odozgo nadolje i slijeva nadesno i mijenja intezitet, u ovisnosti o slici emisije koja se prenosi. Na taj način se postiže kontrasnost dobijenih tačaka i kompletna slika na ekranu TV-prijemnika. elektronskog snopa. Pri udaru snopa u ek TV-prijemnik u boji koristi činjenicu da svaka boja nastaje miješanjem tri osnovne: crvene, zelene i plave. Slika se snima TV-kamerom u boji koja ima tri CCD video-integrisana kola (video-čipa), za svaku osnovnu boju. CCD video integrisana kola pretvaraju svjetlost u električne signale koji se dovode do predajnika i modulirajunaVF-elekromagnetni talas kao nosač. Tako pristigli talasi preko antene se dovode uTV-prijemnik u boji inakon demodulacije dobijaju se tri odvojena videosignala. Katodna cijev ima tri katode koje emituju elektronske snopove na ekran. Ekran sa sastoji od mreže načinjene od fosforoscentnog materijala, pri čemu je svaki njen element osjetljiv na jednu od tri osnovne boje, a kombinacijom tih triju boja dobiju se druge boje. Ovi elementi svjetlucaju promjenljivim intezitetom, stapaju se i stvaraju svjetlosne tačke koje posmatrač opaža kao odredene nijanse. Sve tačke ekrana pobudene na ovaj način stvaraju sliku koju je snimila TV-kamera. Zbog svojih prednosti nad starom CRT tehnologijom, LCD se danas sve više koristi, te polako zamjenjuje katodnu cijev. Katoda izbacuje snop elektrona prema ekranu. Upravljačka elektroda reguliše protok snopa, a ubrzivačka elektroda odreduje intezitet nastaje svjetlosna tačka. Elektronski snop se pomjera u pravcu odozgo nadolje i slijeva nadesno i mijenja intezitet, u ovisnosti o slici emisije koja se prenosi. Na taj način se postiže kontrasnost dobijenih tačaka i kompletna slika na ekranu TV-prijemnika. elektronskog snopa. Pri udaru snopa u ek TV-prijemnik u boji koristi činjenicu da svaka boja nastaje miješanjem tri osnovne: crvene, zelene i plave. Slika se snima TV-kamerom u boji koja ima tri CCD video-integrisana kola (video-čipa), za svaku osnovnu boju. CCD video integrisana kola pretvaraju svjetlost u električne signale koji se dovode do predajnika i modulirajunaVF-elekromagnetni talas kao nosač. Tako pristigli talasi preko antene se dovode uTV-prijemnik u boji inakon demodulacije dobijaju se tri odvojena videosignala. Katodna cijev ima tri katode koje emituju elektronske snopove na ekran. Ekran sa sastoji od mreže načinjene od fosforoscentnog materijala, pri čemu je svaki njen element osjetljiv na jednu od tri osnovne boje, a kombinacijom tih triju boja dobiju se druge boje. Ovi elementi svjetlucaju promjenljivim intezitetom, stapaju se i stvaraju svjetlosne tačke koje posmatrač opaža kao odredene nijanse. Sve tačke ekrana pobudene na ovaj način stvaraju sliku koju je snimila TV-kamera.

Lijepo ponasanje

Tako je unaprijed određeno!” (Merjem, 16-21) Merjem je zanijela dječaka, vjerovjesnika Allahova, Isa’a, a.s. Strah od osude i nerazumijevanja onog što joj se desilo učinilo je da se još više povukla u osamu. Jedino se povjerila Zekerijaovoj, a.s, ženi, koja je u istom periodu bila zanijela Jahja, a.s.Ovako je nastala jedna velika porodica koja je ostavila dubok trag u povijesti čovječanstva.
a.s.ovako Lijepo je znati Merjem, plemenita majka lsa, a.s, potječe iz čestite Imranove porodice. Njen otac, potomak Davu da, a.s, bio je toliko ugledan kod Uzvišenog Allaha da se po njemu i njegovoj porodici naziva jedna od najvećih sura u Kur’anu (Alu’lmran – Imranova porodica). Uzvišeni Allah je njegovu porodicu odabrao i uzdigao nad ostalima: Allah je odabrao Adema, i Nuha, i lbrahimovu porodicu, ilm ranovu porodicu nad aostalim svijetom -sve porod jedan do drugog-a Allah sve čuje i sve zna (Alu ‘lmran, 33-34) Ugled i položaj Imran je postigao svojim znanjem, radom, ustrajnošću, skromnošću i potpunom predanošću čin dan od najskromnijih ljudi svog naroda. Na prvom mjestu bio je predan Uzvišenom Allahu. Supru ga njegova je, takoder, bila veoma pobožna žena. Kada je osjetila da je zanijela svoje drugo dijete zavjetovala ga je Uzvišenom Allahu riječima: Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome je zavje ujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš! (Alu mran, 35) jenju i preporučivanju dobra. Bio jedan od najvećih jevrejskih učenjaka, voda i je 2 odila se Merjem i svojim odgojem, čednošću i pobožnošću ostvarila majčin zavjet. Nakon što je mran umro, skrbništvo o njoj preuzeo je muž njene sestre, Zekerijja, a.s. Merjem je izrasla u preli. Najvrednija je ona sadaka koja se dadne rodbini koja je na tebe ljuta i prema tebi neraspoložena! (Ahmed i Albani) Održavanje rodbinskih ima izuzetnu vrijednost i na ovom i na budućem svijetu, uvećava nafaku i produżava život. Muhammed, a.s., rekao je: Ko želi da mu se nafaka poveća i produži životni vijek, neka pazi i redovno posjećuje rodbinu. Joś je rekao: Obožavaj Allaha i ništa Mu ravnim ljudi- poro- Allahu očadi ima,1 a sam iJa ću ne smatraj, obavljaj namaz, daji zekat i održavaj rodbinske veze. Poslanik, a.s., je pohvalio čovjeka koji ustrajava u dobročinstvu prema onima koji ne održavaju rodbinske veze. Prenosi se da se čovjek obratio Vjerovjesniku, a.s., riječima: “Allahov Poslaniče, ja kidaju. Lijepo i blago se ophodim stan sam prema njima, ali mi oni to ne uzvračaju.” S., mu je, tada, rekao: Ako bude tako kako si rekao, to je kao da im daješ žera- vicu. Neprestano će s tobom biti Allahov dokaz protiv njih sve dok tako postupaš. (Muslim) Preporućuje se lijepo ophodenje prema rodbini i éuvanju veza s njom čak i kada rodbina ne uzvraća 10 covje imam rodbinu s kojom odrzavam rodbinske veze, ali ih oni pre prema njima, a oni mi lošim uzvraćaju. Samilo jem m lju svoje mirit na isti način NJEGOVANJE PORODIČNIH I RODBINSKIH VEZA orodične i rodbinske veze spadaju u red temeljnih, najstarijih i najtrajnijih odnosa medu ljudi- ma. Porodica i rodbina, kao društvena grupa, prisutna je u svim vremenima. Njegovanje poro- dičnih i rodbinskih veza kod sljedbenika islama temelji se na principima Kur’ana i sunneta: I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte. A roditeljima dobročinstvo činite, i rodbini, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima namjernicima,i onima koji su u posjedu vašem! (En-Nisa’, 36) Poslanik, a.s., je kazao: Allah Uzvišeni kaže: “Ja sam Milostivi. Ja sam stvorio rodbinske veze i izveo sam ih iz ovog Mog imena, pa ko ih održava i Ja cu s njim veze održavati, a ko ih prekida i Ja ću s njim prekinuti!” (El-Buhari) Načini održavanja rodbinskih veza su raznovrsni. Možemo to činiti materijalnim pomaganjem i dobročinstvom, posjećivanjem, praštanjem i prelaskom preko razmirica i uvreda, iskazivanjem lju- bavi, naklonosti i pažnje, sastajanjem i svim što predstavlja medusobnu povezanost. Za umrle svoje rodake molit ćemo oprost od Allaha, dž.š., i upućivati Mu dove te izvršiti njihove oporuke, izmiriti zaostali dug iza njih i učiniti sve ono što će za njih predstaviti olakšanje i radost. Pažnja prema rodbini u islamu dolazi odmah nakon pažnje prema roditeljima. Poslanik, a.s, je vam, uistinu, oporučuje vaše majke!- i to je ponovio tri puta; Allah vam, uistinu.

Programski jezik BASIC

Sredinom 60-ih  godina xx vijeka dva profesora iz SAD-a John Kemeny i Thomas Kurtz, razvili su programski jezik BASIC. Za BASIC se kaze da je programski jezik za pocetnike opce namjene. Vremenom se razvijao pa postoji veliki broj verzija razlicitih proizvodjaca. Kazemo da je za pocetnike jer je pogodan za one koji zeke savladati tehniku programiranja a kasnije je vrlo lahko bilo koji drugi programski jezik. Kod prvih kucnih  racunara BASIC je bio ugradjen u ROM memoriju dok operativni sistemi nisu jos bili razvijeni. Tada se pojavila kompanija Microsoft koja je ponudila svoju verziju BASIC-a, ali ta verzija se za razliku od predhodnih ucitavala u RAM memoriju racunara. Mnogi korisnici su se okrenuli BASIC-u i provodili sate i sate prekucavajuci iz magazina i knjiga programe pisane u BASIC-u. Medjutim vremenom su programeri postali sve nezadovoljniji sporoscu BASIC-a jer su programi interpretirani a ne kompajlirani pa su samim tim izvrsavani sporije. Drugi problem je bio taj sto BASIC nije bio pogodan za struktuiranuo programiranje. 80-ih godina proslog stoljeca kompanija Microsoft je pokusala rijesiti ove probleme objavivsi verziju QuichBASIC jezika koji je bio vise kompajlerski nego interpreterski. Ovaj program je baziran na operativnom sistemu DOS. Pojednostavljena verzija QuichBASIC-a je QBASIC. Moguca su dva nacina rada u BASIC-u: direktni ili indirektni nacin rada. QBASIC se pokrece sa dva klika na ikonicu programa QBASICA a zatim se pritisne tipka ESC da se ukloni pozdravni prozor. Otvoreni prozor se moze povecati tadko da se pritisne Alt+Enter. Menij koji mozemo pronaci u ovom prozoru su: File, Edit, View, Search, Run, Debug, Options. Mozemo ih otvoriti klikom misa ili Alt+odgovarajuce slovo. BASIC kao i drugi jezik ima svoj alfabet. Pomocu alfabeta BASIC-a mozemo napisati podatke, varijable, funkcije, naredbe… Tip podatka je skup vrijednosti koje imaju neke zajednicke osobine. Najcesca podjela tipova podataka, u vecini programskih jezika je jednostavni i slozeni. Podaci su znakovi kao sto su slova, brojevi i ostali simboli. Podatke bilo kojeg tipa mozemo podijeliti na: konstante i promjenljive. U BASIC-u cemo raditi sa numerickim i alfanumerickim podacima. Alfanumericki podaci pamte slova, rijeci, recenice, brojeve i ostale specijalne znakove. Sa njima ne mozemo racunati kao sa standardnim brojevima, ali ih mozemo spajati, dijeliti, uporedjivati i sl. Promjenljive su kao kutije u kojima cuvate podatke. Svaka od njih ima svoje ime i svoju vrijednost.

Mudri mudrac reče

Historija biljezi o sirenju islama u BiH edan od najvaznijih fenomena u historiji Bosne i Hercegovine predstavlja proces masovnog prihvacanja islama ad strane domaceg sranovnistva, sro je vremenom dovelo do nastajanja specificnog bosansko-muslimanskog identiteta i, u konacnici, do profiliranja bosnjacke nacije. Krajem XIV stoljeca, u vrijeme dok je srednjovjekovna bosanska drzava pod vlascu kralja TvnkaI Kotromanica bila na vrhuncu svoje vojno-politicke i ekonomske moci, bosansko stanovniswo zva- nicno se susmxe sa islamom. U tom periodu Osmanska carevina intenzivno zauzima ove prostore. lstina. neki autori isticu da su prvi dodiri Bosne s islamom bili znatno prije. pa cak i da su neki pripadnici islamaiivjeli na bosanskim prostorima stoljecima prije dolaska Osmanlija. No, prve hi- srorijski zabiljeiene cinjenice prihvacanja islama od strane domafeg slavenskog stanovnistva na te- ritoriju srednjovjekovne Bosne (Bosnjana) potjecu rek iz XV stoljeca, u vrijeme slabljenja bosanske drzave i we jaceg urjecaja Osmanlija na njezlnom teritoriju.Iz polovine XV stoljeca potjecu vijesti o stalnom boravku Osmanlija u Vrhbosni (vilajet Hodidjed iIi Saraj-ovasi).Biološko nasljedivanje je zajednička osobina svih živih bića i nalazi se u osnovi procesa razmnožavanja. Zakonitosti koje vladaju u procesima nasljedivanja proučava biološka disciplina genetika. Zadaci genetike su: utvrditi kako se prenose osobine s roditelja na potomstvo. Na koji se način osobine mijenjaju i stiču nove? Kako primijeniti spoznaje iz genetike u praksi. Ocem moderne genetike smatra se Gregor Mendel, čuven po eksperimentima na grašku i zakonima koje je postavio. Prema vrsti organizama čiju promjenljivost i nasljedivanje proučava, genetika se dijeli na: genetiku mikroorganizama, biljaka, životinja i čovjeka. Svoju primjenu u praksi genetika najviše ostvaruje preko procesa biotehnologije i genetičkog inžinjerstva u medicini, agronomiji, veterini, šumarstvu, poljoprivredi, farmaciji i sl. U prirodi postoje dva tipa nukleinskih kiselina: dezoksiribonukleinska (skraćeno DNK) i ribonukleinska kiselina (RNK). DNK se nalazi uglavnom u jedru, ali je ima i u citoplazmi, dok se RNK nalazi i u jedru i u citoplazmi. Molekul DNK je graden od velikog broja osnovnih jedinica nukleotida. Svaki nukleotid se sastoji od tri komponente: 1. jednog molekula azotne baze, 2. jednog molekula šećera pentoze (monosaharid sa pet ugljikovih atoma – dezoksiriboza) 3. jedne fosfatne grupe. DNK je gradena od dva polinukleotidna lanca koji su spiralno uvijeni oko zajedničke ose. DNK je jedina molekula u živom svijetu koja ima sposobnost da se umnožava (stvara svoje vlastite kopije). Umnožavanje molekula dešava se neposredno pred diobu ćelije. Od dva lanca roditeljske molekule DNK nastaju dvije nove molekule DNK sa istim redoslijedom nukleotida kao i roditeljska molekula. RNK predstavlja jednostruki lanac nukleotida. Molekule RNK su mnogo manje veličine od molekula DNK i obično se nalaze u citoplazmi, mada se jedna manja količina nalazi i u jedru (uglavnom u jedarcetu). Umjesto dezoksiriboze, nukleotidi RNK sadrže šećer ribozu, a umjesto timina sadrže azotnu bazu uracil. BIOSINTEZA BJELANČEVINA Bjelančevinesu osnovne organske tvariod kojih je izradena ćelija, a imajui ulogu u kontroli i funkcionisanju ćelije preko enzima, jer su enzimi bjelančevine. Najvažnije svojstvo svih živih éelja je sposobnost da sintetizuju bjelančevine. Celje sintetišu bjelančevine iz aminokiselina. Celijske organele koje imaju ulogu u s intezi bjelančevina su ribosomi, a molekula koja ima uputu za izgled bjelančevina je DNK. Uloga DNK kao nasjedne supstance, sastoji se u tome da odreduje broj i raspored aminokiselina prilik bjelančevina. Razni dijelovi DNK odreduju sintezu različith bjelančevina. Jedan molekul DNK učestvuje u sintezi nekoliko desetina različith bjelančevina. Svaki dio DNK koji odreduje sintezu jednog molekula bjelančevina naziva se gen. Gen dakle predstavlja osnovnu jedinicu nasljedne informacije spremljene u DNK DNK je osnovni nasljedni materijal. Ona je glavna veza izmedu roditelja i potomaka, odnosno između uzastopnih generacija. Kako i na koji način DNK može determinisati nasljedne osobine? Na koji način struktura DNK odreduje strukturu bjelančevina? Odgovor na to pitanje dala je Teorija genetičke informacije koja glasi: DNK upravlja razvitkom pojedinih nasljednih osobina zato što struktura DNK sadrži informaciju za sintezu raznih bjelančevina u ćelijama.

Zemlje, njihovi nastanci i gradovi

Na sjeveru zemlje preovladavalo je rudarstvo i manufakturna proizvodnja. Radnu snagu činili su slobodni ljudi. U južnim je kolonijama bila razvijena proizvodnja duhana i pamuka na plantažama koje su obrađivali robovi.UZROCI SUKOBAEngleska vlada odlučila je velike troškove nastale u Sedmogodišnjem ratu s Francuskom nadoknadili uvođenjem poreza u Americi. Pošto se to negativno odrazilo na englesku privredu, uskoro je parlament ukinuo sve carine, osim na čaj koji su kolonisti mnogo trošili. 1773. godine u bostonsku luku su uplovila tri broda iz Istočne Indije sa čajem za američko tržište, grupa mladića prerušenih u Indijance pobacala je sav čaj u more. Taj događaj poznat kao Bostonska čajanka, doveo je do oštrih mjera engleske vlasti.Sarajevo je smješteno u dolini rijeke Miljacke, odnosno u jugoistočnom dijelu prostrane Sarajevsko-zeničke kotline. Sarajevo je glavni i ujedno i najveći grad Bosne i Hercegovine. Njegov osnivač je Isa-beg Isaković, koji je izgradio niz objekata među kojima je i vladarov dvor (Saraj) po kome je Sarajevo i dobilo ime. U njemu su 1984. godine održane 14. Zimske olimpijske igre, po kojima je Sarajevo i danas prepoznatljivo u svijetu.Banja Luka je drugi grad po veličini u Bosni i Hercegovini. Smješten je u prostranoj istoimenoj kotlini, sa obje obale rijeke Vrbas. Veliki doprinos razvoju Banja Luke u osmanskom periodu dao je Ferhat-paša Sokolović. Kastel je jedan od simbola grada Banja Luke. Banja Luka se pod ovim imenom prvi put spominje krajem 15. stoljeća.Tuzla se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni, odnosno u Tuzlanskom kantonu, čiji je glavni obrazovni, administrativni, kulturni i privredni centar najveće urbano naselje. Današnji naziv grada je turskog porijekla, od riječi tuz – so.
Ostali gradovi Bosne i Hercegovine su: Mostar, Zenica, Bihać i drugi. Povrsine sa oskudnim rastinjem koje su u nasoj zemlji zastupljene u podrucjima juzne Hercegovine i jugozapadne Bosne nazivamo krs. U proslosti na mjestu danasnjeg krsa bile su guste submediteranske sume. Ove sume covjek je stoljecima unistavao radi dobivanja gradjevinskog materijala, drveca za ogrjev i vece povrsine pasnjaka. ceste biljke ovog podrucja su: bjelograbic, crni grab, crni jasen, pucaline, ruja, vrijesak i draca koje grade krske sume i sikare. Od zeljastih biljaka ovdje se susrecu: hrdjobrada, kovilje, kadulja, smilje, lavanda, ruzmarin i bjelusina koje grade livade kamenjare. Draca je nizak razgranati listopadni grm sa zutim ili zelenkastozutim grozdastim cvastima. Zreo plod je drvcenast sa sirokim krilcem. Vrijesak je zimzeleni grm s nasuprotnim listovima poredanim u cetiri reda. Ruzicasti ili bjelicasti cvjetovi su sakupljeni u grozdaste cvati.Ljekovita i cesta biljka krskih kamenjara je i smilje. Biljka ima zute cvjetove i uske, kratke listice, sto predstavlja prilagodjenost uvjetima zivota krsu. Bjelusina je, takodjer, ljekovita biljka krskih livada. Ima karakteristican izgled listova koji su bjelicasti i gusto obrasli dlakama, tako da je cijela biljka vunasta. Najcesce vrste gustera su: sivi guster, sljepic, zelembac i blavor, a od zmija: poskok, prugasti smuk, pjegava crvenkrpica i druge. Sivi guster obicno se susrece na mjestima gdje ima kamenja. Zelembac voli toplija i susna mjesta s grmolikom vegetacijom, livade ili kamenjare. Blavor je krupni, zmijoliki guster koji moze narasti do 1 m. Sljepic je guster koji naraste do 50 cm. Poskok je zmija otrovnica i spada medju nase najotrovnije zmije. Prugasti smuk je najsnaznija i najdeblja zmija Evrope. Od ptica u krsu cesto se susrece jarebica kamenjarka.

Mehatronika

Mehatronika je interdisciplinarno tehničko i stručno područje kojeg čini klasično mašinstvo i klasična elektrotehnika, objedinjeno sa područjem automatike i informatike. Mehanički dijelovu predstavljaju tijelo tehnučkog proizvoda koji ispunjava određene zadatke. Senzori služe da bi određene fizikalne i hemijske veličine osjetile i pretvorile u električne signale. Procesori u računaru obrađuju signale dobijene od senzora u svrhu postizanja određenih ciljeva uz pomoć računarskih programa. Aktuatori pretvaraju signale dobijene od upravljačkog dijela da bi ostvarili neki zadatak.Mehanicki sistem kojima se bavimo ove skolske godine je sastavljen iz niza razlicitih uređaja. Kako vidimo iz grafickog prikaza, između ostalog, u sklopu njega su aktuatori i senzori. Aktuatoru predstavljaju vazan dio mehanickog sistema. Aktuatori su uređaji koji pretvaraju elektricne i fluidne ulaze u mehanicke izlaze, kao sto su polozaj sila, ugao ili momenat. Nalaze se između senzora i izvrsnog elementa ili alata. Zahtjeva koristsnje elektricnog naboja, pneumatskog pritiska, hidraulicnog pritiska itd. Jednostavan primjer aktuatora mozemo vidjeti kod dizalice za automobil. U ovom slucaju dizalica je aktuator. Mikroaktuatori su: peizoelektricni, magnetnostriktivni, elektro-hemijski, termalni i memorijsko metalni.Termistori su otpornici cija se vrijednost mijenja prilikom promjene temperature. Izgrađuje se NTC i PTC otpornici. Ukomponovani u sklop sa nekim izvorim napona daju dobar temperaturni senzor. Ugljicno-tlacni otpornici rade na principu zbijanja zrnca ugljene prasine. Oni imaju zadacu da pretvore silu pritiska u analogni signal. Svojstava foto-elemenata je da im se promjenom jacine svjetlosti mijenja vrijednost. Izgrađuju se kao foto-otpornik, foto-dioda ili foto-tranzistor. U kombinaciji sa nekim izvorom svjetla moze sluziti za brojanje predmeta ili za nadzor prostora. Danasnji automobili su definitivno mehatronicki uređaji. Postoje kontaktni i bezkontaktni davaci signala. Sivi guster obicno se susrece na mjestima gdje ima kamenja. Zelembac voli toplija i susna mjesta s grmolikom vegetacijom, livade ili kamenjare. Blavor je krupni, zmijoliki guster koji moze narasti do 1 m. Sljepic je guster koji naraste do 50 cm. Poskok je zmija otrovnica i spada medju nase najotrovnije zmije. Prugasti smuk je najsnaznija i najdeblja zmija Evrope. Od ptica u krsu cesto se susrece jarebica kamenjarka. Kada nije uspio slomiti Veliku Britaniju, Hitler se odlucio za napad na SSSR. U tu je svrhu izradio plan napada prema kojoj je racunao da SSSR moze voditi rat najduze do 5 mjeseci. Iako je bio obavijesten o namjerama Njemacke, Staljin je smatrao da oni nisu tacni, vjerujuci da je to pokusaj da se SSSR uvuce u rat. Rano ujutro 22. juna 1941. godine zapocela je operacija Barbarosa. Njemacka je s oko 4,5 miliona vojnika, raspoređenih u 150 svojih i 40 divizija ostalih fasistickih zemalja, napala SSSR bez objave rata. Vec u septembru 1941. godine Nijemci su zapoceli opsadu Lenjin grada. U decembru su na centralnom feontu bili svega 30 km od Moskve dok su na jugu uspjeli stici nadomak Rostova na Donu osvojivsi Bjelorusiju i Ukrajinu. U tom kriticnom trenutku Crvenoj armiji pomogla je ostra ruska zima za koju se Nijemci nisu valjano pripremili, jer su bili uvjereni da ce se rat sa SSSR-om okoncati prije zime. Njemacka mehanizacija bila je zaustavljena, a vojnici gladni i primrzli.