Legure

 Zlatni nakit Stepen finoće vlatne legure se izražava u karatima. Cisto zlete je 24 karatneo. Naprimjer, ukoliko je proizvod izraden od 18 karatnog on u sebi sadrži 75% čistoga zlata i 25% nekoga drugog metala najčesće srebra ili bakra. Prilikom otkupa, trgovac le van obično ponuditi iznos zasnovan na količini čistoga via ga sadrži proizvod, tako da je podatak o čistoći zlata izuzets važan. Zlatni nakit se najéeśće izraduje od 14 karatnog zlata. U proslosti su se lato i njegovispojevi upotrebljavali u lijelen tuberkuloze i drugih bolesti. U savremenoj medicini kotis se neki spojevi za liječenje reumatskog artritisa jer ubla bolove u zglobovima. Medutim, dokazano je da terapi zlatom nepovoljno djeluje na kośtanu srž, uzrokuje nesanicu tjeskobu. Samo se djelomično izlučuje iz organizma, pa je on kumulativni otrov žav Danas mnoge vlade, pojedinci i ustanove pohranjuju večin svoje imovine upravo u obliku zlatnih poluga. Cestice radioaktivnog izotopa zlata koriste se kao izvor radijacij za liječenje pojedinih vrsta raka.Dobivanje zlata e zlata sirovina se prethodno smrvi u drobilicama, obro ispere vodom i obradi živom pri čemu se veći dio amira (oko 60%). Istovremeno nastaje grub°zrnasti zlata amalgam mulj koji još uvijek sadrži zlato. algam se zagrijava, a živa destilira i regenerina om u hladioniku. Zaostaje sirovo zlato. Živa se koristi nju amalgamizaciju zlata, a sirovo zlato se tali u grafitnim loncima. Radi dobivanja čistog zlata rastaljeno sirovo zlato lijeva se u anodne blokove (elektrode) i rafinira nafata?Broj oscilacija Lu jednoj sekundi (jedinici vremena) naziva se frekvencija. Jedinica za frekvenciju je herc (1Hz) Veću frekvenciju ima ono tijeloili čestica, koji ostvare veći broj promjena u jednoj sekundi. Talasna dužina Q) je put koji tijelo (čestica) prede pri jednoj punoj oscilaciji. Radiopredajnik je uredaj koji emituje elektromagnetne talase radi slanja zvuka na daljinu. bi se zvučni signali (čija je frekvencija od 16Hz do 20000Hz) pomoću radiopredajnika, prenijeli na daljinu, potrebno ga je prvo pomoću mikrofona pretvoriti u električne oscilacije (titraje). U lasi pomjeraju membranu mikrofona i time mijenjaju jačinu struje u strujnom kolu mikrofona. Zbog malog broja promjena u jedinici vremena ovako nastali signal naziva Oscilatori su elektronički sklopovi koji proizvode električne signale odredenog talasnog oblika i odredene frekvencije (broja oscilacija u sekundi),. Osnovni dio svakog oscilatora je oscilatorno kolo, a sastoji se od otpornika, zavojnice i kondenzatora, koji odreduju frekvenciju oscilatora. Punjenjem i pražnjenjem kondenzatora električnim naponom stvara se električno i magnetno polje određene frekvencije i nezaobilazrni su dio radioodašiljača, televizijskih odašiljača, radio i TV prijemnika, mjernih instrumenata i drugih elektroničkilh uređaja. radioprijemnicima, slabi signali koji se preko antene prime, pojačavaju se i pretvaraju u govor, muziku, i druge zvučne signale. U radioprijemnik dolazi veliki broj VF-signala različitih frekvencija.

Elektrika

Elektronski snop se pomjera u pravcu odozgo nadolje i slijeva nadesno i mijenja intezitet, u ovisnosti o slici emisije koja se prenosi. Na taj način se postiže kontrasnost dobijenih tačaka i kompletna slika na ekranu TV-prijemnika. elektronskog snopa. Pri udaru snopa u ek TV-prijemnik u boji koristi činjenicu da svaka boja nastaje miješanjem tri osnovne: crvene, zelene i plave. Slika se snima TV-kamerom u boji koja ima tri CCD video-integrisana kola (video-čipa), za svaku osnovnu boju. CCD video integrisana kola pretvaraju svjetlost u električne signale koji se dovode do predajnika i modulirajunaVF-elekromagnetni talas kao nosač. Tako pristigli talasi preko antene se dovode uTV-prijemnik u boji inakon demodulacije dobijaju se tri odvojena videosignala. Katodna cijev ima tri katode koje emituju elektronske snopove na ekran. Ekran sa sastoji od mreže načinjene od fosforoscentnog materijala, pri čemu je svaki njen element osjetljiv na jednu od tri osnovne boje, a kombinacijom tih triju boja dobiju se druge boje. Ovi elementi svjetlucaju promjenljivim intezitetom, stapaju se i stvaraju svjetlosne tačke koje posmatrač opaža kao odredene nijanse. Sve tačke ekrana pobudene na ovaj način stvaraju sliku koju je snimila TV-kamera. Osnovni dio svakog oscilatora je oscilatorno kolo, a sastoji se od otpornika, zavojnice i kondenzatora, koji odreduju frekvenciju oscilatora. Punjenjem i pražnjenjem kondenzatora električnim naponom stvara se električno i magnetno polje određene frekvencije i nezaobilazrni su dio radioodašiljača, televizijskih odašiljača, radio i TV prijemnika, mjernih instrumenata i drugih elektroničkilh uređaja.Radioprijemnicima, slabi signali koji se preko antene prime, pojačavaju se i pretvaraju u govor, muziku, i druge zvučne signale. U radioprijemnik dolazi veliki broj VF-signala različitih frekvencija. Izd vajanje samo onog signala kojeg żelimo reprodukovati vrši se u oscilatornom kolu koje se nalazi na ulazu prijemnika i povezano je sa prijemnom antenom i uzemljenjem. Oscilatorno kolo se sastoji od zavojnice (sa ili bez feritnog jezgra) i promjenljivog kondenzatora spojenog na krajeve zavojnice. Signal koji je doveden sa antene i koji ima jednaku frekvenciju oscilatornog kola, (signal koji je u rezonanciji sa oscilatornim kolom), pobudit će oscilovanje u njemu.Svi ostali prispjeli signali neće imati utjecaja na oscilatorno kolo. Izbor pobudnog signala (radiostanice) ovisi o promjenljivorm kondenzatoru i induktivitetu zavojniceE.Električni hladnjak (frižider)je rashladniuredaj sa električnim pogonom koji pomoću rashladnog sredstva oduzima toplotu od namirnica i predaje je okolini. Cuvanje namirnica se najbolje postiže na temperaturi od +4 °C do +8 °C. Glavni dijelovi hladnjaka su kompresor, kondenzator, isparivač, termostat i elektromotor. Elektromotor (5) pokreće kompresor. Kompresor (4) sabija rashladno sredstvo (plin) na viši pritisak. Sabijeni plin dolazi u kondenzator (3) gdje se hladi i tako rashladen prelazi iz plinovitog u tekuće stanje (kondenzacija). Tekućina prolazi kroz kapilarnu cjevčicu i dolazi u isparivač (2) gdje joj se smanjuje pritisak i tu se raspršava. Raspršena tekućina u isparivaču isparava. Za isparavanje je potrebna toplota koju rashladno sredstvo uzima od okolinog prostora u hladnjaku i na taj način hladi unutrašnjost hladnjaka.Rashladni medij (plin) kompresor usisava i proces se ponavilia sve dok unutrašnjost hladnjaka ili zamrzivača ne postigne zadanu temperaturu. Termostat (1) requliše željenu temperaturu tako što prekida strujno kolo elektromotora i rad kompre temperatura u hladnjaku povisi. Kao rashladni medij prvo je korišten amonijak, a kasnije freon. Oni su vrlo otrovni, pa se danas sora, a automatski se uključuje kada se oriste derivati freona koj imaju manje śtetno djelovanje na Zemljin ozonski omotać i okolinu. Pravila čišćenja i održavanja hladnjaka Hladnjak treba postaviti na što hladnije mjesto u stanu, ali tako da izmedu zida i str hladnjaka ima dovoljno prostora za prozračivanje. Namirnice ohladite na sobnu temperaturu prije odlaganja u hladnjak. Nemojte vrata hladnjaka držati bespotrebno otvorena, Pravovremeno odledivanje hladnjaka štedi energiju i produžava mu vijek tra ažnjeg dijela janja. Klima-uređaji u zatvorenim prostorima po potrebi mogu mijenjati i prilagodavati klimatske uvjete želji korisnika. Klima-uredaj čine: ventilacioni krug (ventilator, filter, isparivač)i rashladni krug (kompresor, kondenzator, aksijalni ventilator, cijevne veze). Kompresor i elektromotor su smješteni u zajedničko kučište, koje se ne smije otvarati jer sadrži freon. Kompresor sabija freon i na taj način ga zagrijava, koji tako zagrijan dolazi u kondenzator. Kroz kondenzator kruži vanjski zrak koji hladi i kondenzuje freon.

Mejrušice za kuranfile

Da bi se dobio metan, prvo treba pripremiti hemikalije. Natrij acetat je supstanca koja kristalizira sa tri molekule vode CH,COONa 3H,O. Potrebno je dobiti bezvodni natrijev acetat, a to ćemo postići grijanjem na komadu željeznog lima sve dok voda ne ispari. Bezvodni nat acetat ohladen istucamo u porculanskom avanu i odmah ga prenesemo u epruvetu koju dobro začepimo gumenim čepom. Stajanjem na zraku opet bi upio vodu. Natrij hidroksid takoder upija vlagu, pa se pastile istucaju i pomiješaju sa kalcijevim oksidom u odnosu 1:1. Ta se smjesa zove natronski kreč. Bezvodni natrij acetat i natronski kreč se dobro izmiješaju u približnom odnosu 1:2 i vatrostalna epruveta se napuni ovom smjesom do jedne polovine. Epruvetu zatvorimo čepom kroz koji prolazi koljenasta cjevčica i uhvatimo epruvetu klemom za stalak. Klemu učvrstimo za stalak tako da je epruveta gornjim dijelom (otvorom) malo nagnuta prema dolje kako bi se spriječilo da eventualno kondenzovane kapljice vode ne padaju u ugrijanu smjesu. Nakon nekog vremena, dok se istisne zrak iz epruvete, možemo na vrhu koljenaste cijevi zapaliti metan. Ogled treba izvoditi pažljivo da ne bi u hemikalijama zaostalo imalo vode, te metan pažljivo upaliti tek kada ste se uvjerili da je zrak iz epruvete izašao napolje. Vrh koljenaste cijevi treba biti malo sužen. Kako se metan ne otapa u vodi moguće je uhvatiti ga u epruvetu iznad vode u kadi, a zatim pokazati da izdvojeni gas gori. Za rashladivanje napitaka, čuvanje lakokvarljvih namirnica i očuvanje svježih namirnica u domaćinstvu koristimo električne hladnjake i zamrzivače. Za održavanje i prilagodavanje klimatskih uvjeta u prstorijama koristimo klima uređaje. Električni hladnjak (frižider)je rashladniuredaj sa električnim pogonom koji pomoću rashladnog sredstva oduzima toplotu od namirnica i predaje je okolini. Cuvanje namirnica se najbolje postiže na temperaturi od +4 °C do +8 °C. Glavni dijelovi hladnjaka su kompresor, kondenzator, isparivač, termostat i elektromotor. Elektromotor (5) pokreće kompresor. Kompresor (4) sabija rashladno sredstvo (plin) na viši pritisak. Sabijeni plin dolazi u kondenzator (3) gdje se hladi i tako rashladen prelazi iz plinovitog u tekuće stanje (kondenzacija). Tekućina prolazi kroz kapilarnu cjevčicu i dolazi u isparivač (2) gdje joj se smanjuje pritisak i tu se raspršava. Raspršena tekućina u isparivaču isparava. Za isparavanje je potrebna toplota koju rashladno sredstvo uzima od okolinog prostora u hladnjaku i na taj način hladi unutrašnjost hladnjaka.Rashladni medij (plin) kompresor usisava i proces se ponavilia sve dok unutrašnjost hladnjaka ili zamrzivača ne postigne zadanu temperaturu. Termostat (1) requliše željenu temperaturu tako što prekida strujno kolo elektromotora i rad kompre temperatura u hladnjaku povisi. Kao rashladni medij prvo je korišten amonijak, a kasnije freon. Oni su vrlo otrovni, pa se danas sora, a automatski se uključuje kada se oriste derivati freona koj imaju manje śtetno djelovanje na Zemljin ozonski omotać i okolinu. Pravila čišćenja i održavanja hladnjaka Hladnjak treba postaviti na što hladnije mjesto u stanu, ali tako da izmedu zida i str hladnjaka ima dovoljno prostora za prozračivanje. Namirnice ohladite na sobnu temperaturu prije odlaganja u hladnjak. Nemojte vrata hladnjaka držati bespotrebno otvorena, Pravovremeno odledivanje hladnjaka štedi energiju i produžava mu vijek tra ažnjeg dijela janja. Klima-uređaji u zatvorenim prostorima po potrebi mogu mijenjati i prilagodavati klimatske uvjete želji korisnika. Klima-uredaj čine: ventilacioni krug (ventilator, filter, isparivač)i rashladni krug (kompresor, kondenzator, aksijalni ventilator, cijevne veze). Kompresor i elektromotor su smješteni u zajedničko kučište, koje se ne smije otvarati jer sadrži freon. Kompresor sabija freon i na taj način ga zagrijava, koji tako zagrijan dolazi u kondenzator. Kroz kondenzator kruži vanjski zrak koji hladi i kondenzuje freon.

Graficki program i mozak

Grafika predstavlja prikaz informacija pomoću slika, kod kojih su osnovni nosioci informacija oblici i boje.
Računarska grafika je takav vid grafike u kojoj se za kreiranje i prezentaciju slikovnih infirmacija koristi računar.Postoje dvije vrste programa za kreiranje slika:-programi za slikanje, -programi za crtanje. Programi za slikanje su računarski programi koji stvaraju sliku kao skup kvadratića(piksela), raspoređenih u kvadratnu mrežu(raster). Programi za crtanje su računarski programi koji stvaraju sliku (crtež) kao skup objekata: tačaka, linija, lukova, pravougaonika, kružnica i slično. Programi za opis slike upotrebljavaju matematičke formule. Najčešće se koriste za stvaranje crteža. Grafika koja se dobiva na takav način, naziva se vektorska (linijska) grafika.Centralni nervni sistem je građen od: mozga i kičmene moždine. Mozak je smješten u unutrašnjoj šupljini lobanje, a sastoji se od 5 dijelova: veliki mozak, mali mozak, srednji mozak, međumozak i produžena moždina. Kosti lobanje stite mozak od mehaničkih povreda. Osim toga, mozak je zaštićen i sa 3 ovojnice to su: tvrda ovojnica, meka ovojnica i paučinasta ovojnica. Svana je smještena tvrda ovojnica. Direktno na moždanu površinu naliježe meka ovojnica, a između njih se nalazi paučinasta ovojnica.Potrebno: 3 pudinga, 2 mala petit keksa, 1l mlijeka
Priprema: Napraviti puding s mlijekom ali da ne bude rijedak, zatim u njega četvrtat petit keks i tu smjesu staviti u okruglu posudu. Čekati da ohladi sat vremena a onda prevrnuti posudu i napravljena torta može se premazati po želji šlag kremom, pjenom ili čokoladom. Ergonomija je nauka ciji je zadatak da rad ucini sto ugodnijim i bezbjednijim. Ima veliku primjenu u svim oblastima ljudskog zivota i rada. Radni sto i stolica veoma su bitni za otklanjanje fizickih naprezanja, jer uveliko mogu doprinijeti ugodnijem radu za racunarom. Radni sto treba da je prilagodjen ljudskom tijelu. Naslon stolice obavezno treba podupirati donji dio kicme. Dugotrajan rad za racunaromk moze izazvati zamor ociju. Ovu opasnost cemo smanjiti ako kupimo kvalitetniji monitor i graficku karticu. Glavni razlog zasto dolazi do zamora ociju je treperenje slike, njena nejednaka ostrina i izoblicenje na rubovima. Svakodnevno radeci na racunaru, cesto pravimo iste pokrete, narocito pri radu sa misem i tastaturom. Pri kucanju, ruke bi trebale da budu u vodoravnom polozaju.Takodjer, pri dugotrajnijem kucanju, treba praviti pauzu svakih 20 minuta. U zoru 1. septembra 1939. godine njemačke jedinice su bez objave rata izvršile opći napad na Poljsku. Time je otpočeo Drugi svjetski rat koji je trajao punih 6 godina. Poljska je bila prva zemlja u kojoj je njemačka isprobala novu ratnu taktiku nazvanu munjeviti rat. Ta je ratna taktika podrazumijevala najprije zračne napade nakon kojih bi uslijedio brzi prodor tenkova i pješadije. Za 35 dana Poljska je kapitulirala, nakon čega je njen zapadni dio pripojen Njemačkoj, a istočni SSSR-u. Hitler je 9. aprila 1940. godine napao Dansku, koja se predala bez otpora, i Norvešku, koju je zauzeo nakon 2 mjeseca. Njemačke snage su snažnim u munjevitim prodorom preko Belgije, Holandije i Luksemburga prodrle u Francusku i ušli u Pariz praktično bez borbe.

Karakteristike pneumatskog sistema i spojevi

Ugljik se cesto u prirodi pojavljuje u elementarnom stanju u vidu grafika, dijamanta i amforfnog ugljika. Vjerovatno ste imali priliku vidjeti bljestavi, prozirni, bezbojni kristal dijamant, ugrađen u skupocjeni nakit. Poznat vam je i grafit. Grafitnom olovkom pisali ste cak prije polaska u skolu. I dijamant i grafit su ugljici. Potpuno su razliciti, zar ne? Takve, razlicite forme jednog istog elementa zovu se alotripske modifikacije. Dijamant i grafit su, dakle, alotropske modifikacije ugljika. Oni imaju isti hemijski sastav, a razlicita fizicka svojstva. Dijamant: bezbojan, proziran, tvrd, ne provodi struju. Grafit: crn, neproziran, mekan, provodi struju. Dijamant dolazi u prirodi u obliku dosta neuglednih kristala. Najveca nalazista prirodnog dijamanta su u Africi i Australiji. Brusenje i poliranjem dijamanta postize se bljestavi sjaj kristala. Sirom svijeta poznati znalci ove vjestine su brusaci iz Amsterdama. Bruseni dijamant cesto se naziva briljant. Masa dijamanta mjeri se specijalnom jedinicom mase koja se zove karat. Zagrijavanjem dijamant, bez pristupa zraka, prelazi u grafit. Grafit ima potpuno drugaciju kristalnu strukturu od dijamanta, sto je uzrok njihovih razlicituh fizickih svojstava.Kad kazemo alkohol, vjerovatno to vas odmah asocira na alkoholna pica: vini i rakiju. Međutim, to su organski spojevi koji u sebi sadrze- OH grupu vezanu na ugljikov atom. Njihovi nazivi nastaju od imena odgovarajucih ugljikovodika i nastavaka-ol. Za alkohole je karakteristicno prisustvo – OH grupe. Prisustvo ove grupe uzrokuje da su mnoga svojstva alkohola slicna svojstvima vode. Nizi alkoholi se otapaju u vodi, a visi se ne otapaju. Alkoholi, slicno vodi, imaju veliki raspon između tacke topljenja i kljucanja. Građa molekule vode podsjeca na građu molekule alkohola. Alkoholi se lako zapale, a sagorijevanjem daju CO2 i vodenu paru. Metanol je najjednostavniji alkohol. Upotrebljava se kao rastvarac i polazni materijal za mnoge organske sinteze.Pneumatska kao radni medij koristi plin, najcesce zrak. Pneumatski sistemi pretvaraju i prenose mehanicku energiju. U shemi je predstavljeno pretvaranje mehanicke energije u energiju zraka pod pritiskom koji se pohranjuje u spremnik zraka. Kroz pneumatsku razvodnu mrezu zrak se dovodi u blok gdje se vrsi obrnuto pretvadanje energije. U pneumatskom sistemu energija zraka se pretvara u koristan mehanicki rad. Osim pretvaranja u mehanicki rad, pneumatski sistem cesto obavlja i ulogu upravljanja, odnosno regulacije. Elementi za proizvodnju i razvod zraka osiguravaju potrebne kolicine zraka pod pritiskom odgovarajucih parametara. Elementi za pripremu zraka obavljaju pripremu zraka, sto ukljucuje ciscenje, podmazivanje i regulaciju pritiska. Izvrsni elementi su elementi koji obavljaju mehanicki rad. Upravljacki elementi upravljaju informacijama i tokovima energije. Upravljacki-signalni elementi prihvataju informacije o stanju sistema. Pomocni elementi ispunjavaju razlicite dodatne funkcije. Centralni nervni sistem je građen od: mozga i kičmene moždine. Mozak je smješten u unutrašnjoj šupljini lobanje, a sastoji se od 5 dijelova: veliki mozak, mali mozak, srednji mozak, međumozak i produžena moždina. Kosti lobanje stite mozak od mehaničkih povreda. Osim toga, mozak je zaštićen i sa 3 ovojnice to su: tvrda ovojnica, meka ovojnica i paučinasta ovojnica. Svana je smještena tvrda ovojnica. Direktno na moždanu površinu naliježe meka ovojnica, a između njih se nalazi paučinasta ovojnica.

Autimatika

Druga energija covjeka se uglavnom nalazi u prirodi. U srednjem vijeku se cesto koristila energija vjetra i vode. Pronalaskom parne mašine zapocinje era industrijske revolucije. Proces proizvodnje postaje sve slozeniji. Rijec automatika dolazi od grcke rijeci autimatos, sto znaci koji se sam događa. Automatizacija doprinosi smanjenju ljudskog rada u savremenoj proizvodnji. Prije same automatizacije potrebno je mehanizovati radni proces. Mehanizacijom se zamjenjuje fizicki rad covjeka, dok covjek ostaje da upravlja mehanizovanom masinom. Robotizacija je jedan od oblika visokoautomatizovanih sistema. Prve masine nastale su usloznjavanjem rucnih alata. Upravljanje njima bilo je vise fizicki nego intelektualni posao. Mehatronika je interdisciplinarno tehničko i stručno područje kojeg čini klasično mašinstvo i klasična elektrotehnika, objedinjeno sa područjem automatike i informatike. Mehanički dijelovu predstavljaju tijelo tehnučkog proizvoda koji ispunjava određene zadatke. Senzori služe da bi određene fizikalne i hemijske veličine osjetile i pretvorile u električne signale. Procesori u računaru obrađuju signale dobijene od senzora u svrhu postizanja određenih ciljeva uz pomoć računarskih programa. Aktuatori pretvaraju signale dobijene od upravljačkog dijela da bi ostvarili neki zadatak. Vec ste naucili da se hidraulicnim sistemom vrsi pretvaranje, prenos i uprovljanje energijom. Oni se koriste za prijenos velikih sila i momenata. Navest cemo samo neke prednosti hidraulicnih sistema: prenos velikih sila sa uređajima malih dimenzija, velika gustoca snage po zapremini, jednostavnost pretvaranja energija medija u mehanicki rad, mala inercija, automatsko prilagođavanje potrebne sile, primjena brzine itd. Hidraulicni sistemi imaju i neke nedostatke. Navest cemo neke od njih: relativno mala iskoristivost u odnosu na mehanicke prenosnike snage, gubici zbog strujanja i curenja tekucine, kasnjenje signala, relativno visoka cijena uređaja i elementa zbog male serije i preciznosti izrade, ogranicene brzine strujanja ulja itd. Pneumatski sistem, koja kao radni medij koriste zrak pod pritiskom, su sigurni, brzi i jednostavni prenosioci. Njihova velika prednost je moguca kontinuirana promjena brzine aktuatora, cistoca, jednostavno odrzavanje sistema i mala tezina elemenata. Pneumatski sistemi imaju i neke nedostatke, kao sto su: kasnjenje signala zbog stisljivostu zraka, skupa proizvodnja stusljivog zraka, buka pri ekspanziji zraka u atmosferu, prenos signala na velike udaljenosti nije moguca zvog gubitka strujanja u cijevima. Zbog prednosti i nedostatka sistemi se cesto kombinuju. Mehanicki sistem kojima se bavimo ove skolske godine je sastavljen iz niza razlicitih uređaja. Kako vidimo iz grafickog prikaza, između ostalog, u sklopu njega su aktuatori i senzori. Aktuatoru predstavljaju vazan dio mehanickog sistema. Aktuatori su uređaji koji pretvaraju elektricne i fluidne ulaze u mehanicke izlaze, kao sto su polozaj sila, ugao ili momenat. Nalaze se između senzora i izvrsnog elementa ili alata. Zahtjeva koristsnje elektricnog naboja, pneumatskog pritiska, hidraulicnog pritiska itd. Jednostavan primjer aktuatora mozemo vidjeti kod dizalice za automobil. U ovom slucaju dizalica je aktuator. Mikroaktuatori su: peizoelektricni, magnetnostriktivni, elektro-hemijski, termalni i memorijsko metalni.